Kategórie prístrojov

Tĺčikové mlyny

Tĺčikový mlyn je univerzálny mlyn vhodný pre široké spektrum materiálov: stredne tvrdé, mäkké, krehké, vláknité, citlivé na teplotu a vlhké. Tlak a trenie tĺčikom veľmi jemne rozomelie materiál na steny a dno misky.
Mletie sa môže uskutočňovať za sucha alebo v suspenzii. Tĺčikový mlyn je tiež ideálny na miešanie a homogenizáciu organických a anorganických vzoriek bez tepelného zaťaženia.

  • Tĺčikový mlyn PULVERISETTE 2
    Fritsch GmbH
    Vďaka svojmu špeciálnemu režimu prevádzky je tĺčikový mlyn PULVERISETTE 2 ideálnym univerzálnym mlynčekom v laboratóriu - na analýzu, kontrolu kvality a testovanie materiálov, ako aj na miešanie a homogenizáciu pást a krémov v laboratórnom meradle. Jeho obzvlášť jemné mletie trením s takmer žiadnym tepelným zaťažením je ideálne na prípravu tabliet v galenike. Pomocou tekutého dusíka melie tiež ťažko spracovateľné vzorky s vlhkými, vláknitými alebo elastickými štruktúrami. A PULVERISETTE 2 je tiež ideálny na miešanie pevných látok alebo kvapalín a pevných látok. Pre konečné jemnosti od 10 do 20 μm, s veľkosťou vzorky 6 - 8 mm a max. množstvom vzorky do 190 ml.