Kategórie prístrojov

Mikrovlnné rozkladné systémy

 • Mikrovlnný rozkladný systém ETHOS EASY
  Milestone Srl
  Pokročilý mikrovlnný rozkladný systém
  Rozsah typov vzoriek vyžadujúcich mikrovlnný rozklad a analýzu stopových kovov sa v posledných rokoch významne zvýšil. Zároveň sa zvýšilo množstvo vzoriek a znížila sa doba prípravy. Okrem toho vývoj ICP-MS rozšíril použiteľnosť na zložitejšie typy vzoriek, čo kladie ďalšie požiadavky na mikrovlnný rozklad: jeho nižšie detekčné limity a rýchla doba analýzy vyžadujú nižší slepý pokus a vyššiu kapactu v technikách prípravy vzoriek. V reakcii na tieto požiadavky spoločnosť Milestone vyvinula novú mikrovlnný rozkladný systém ETHOS EASY, špeciálne navrhnutý pre mikrovlnné kyselinové rozklady v uzavretých nádobkách, s plnou kontrolou všetkých parametrov reakcie.
 • Mikrovlnný rozkladný systém ETHOS LEAN
  Milestone Srl
  Kompaktný mikrovlnný rozkladný systém
  ETHOS LEAN bol špeciálne navrhnutý tak, aby poskytoval vysoko kvalitné kyselinové rozklady v uzavretých nádobkách pre laboratóriá s obmedzenou potrebou množstva vzoriek. Či už zakladáte nové laboratórium alebo vylepšujete svoju elementárnu analýzu, kompaktné a ekonomické riešenie pre prípravu vzoriek je zásadné. ETHOS LEAN zodpovedá požiadavkám laboratórií, ktoré majú nižšie požiadavky na množstvo vzoriek ako laboratóriá s veľkým objemom vzoriek.
  Kľúčové zložky, ktoré definujú ETHOS LEAN sú ľahko použiteľné a implementovateľné. Od ľahkosti použitia rotora až po inteligentný softvér - ETHOS LEAN je riešenie plug and play pre Vaše laboratórium, ktoré vám umožní rýchle uvedenie do prevádzky. Komplexný balík Milestone Validation Package ďalej zvyšuje implementáciu systému a umožňuje vyhovieť požiadavkám pokynov GMP. Dizajn ETHOS LEAN zameraný na používateľa z neho robí nevyhnutný a spoľahlivý nástroj pre elementárnu analýzu hneď po inštalácii.
 • Mikrovlnný rozkladný systém ETHOS UP
  Milestone Srl
  ETHOS UP plne stelesňuje filozofiu spoločnosti Milestone v mikrovlnnej príprave vzoriek. Špeciálne navrhnutý pre mikrovlnný kyselinový rozklad vzoriek v uzavretých nádobách, ponúka produktivitu, bezpečnosť, jednoduché použitie, konektivitu, odbornosť a flexibilitu aplikácií. Mikrovlnný rozkladný systém ETHOS UP s komplexným výberom príslušenstva zahŕňa vizionársky koncept spoločnosti Milestone „Total Microwave Sample Preparation“, ktorý ponúka kompletné prvotriedne riešenie nielen pre rozklady vzoriek ale aj pre mikrovlnnú extrakciu rozpúšťadlami, vysokoteplotnú fúziu, vákuové odparovanie a dokonca aj organickú a anorganickú syntézu alebo hydrolýzu bielkovín. Mikrovlnná rozkladný systém ETHOS UP pokrýva celú škálu vzoriek od rutinných až po špičkové aplikácie vrátane metód US EPA 3052 pre sedimenty, kaly a pôdu a US EPA 3015 pre vodné vzorky a extrakty.
  Mikrovlnné rozkladné systémy

  Mikrovlnný rozkladný systém ETHOS UP

  Viac info
 • Mikrovlnný rozkladný systém ultraCLAVE
  Milestone Srl
  Vďaka patentovanej technológii SRC prístroj ultraCLAVE umožňuje spracovanie zmiešaných matríc s rôznymi chemickými postupmi v rovnakom cykle . Na odstránenie procesu manipulácie pri príprave vzoriek používa ultraCLAVE vialky a stojany namiesto nádobiek a rotorov, ktoré stanovujú nové štandardy v mikrovlnnom rozklade. Eliminácia tohto základného kroku úplne mení pravidlá v príprave mikrovlnných vzoriek a zvyšuje tak celkovú účinnosť pri elementárnej analýze. S novou generáciou mikrovlnnej reakčnej nádoby s vysokotlakovým reaktorom je ultraCLAVE schopný rozložiť až 77 vzoriek súčasne pri vysokej teplote do 300 ° C a tlaku do 200 bar, čo zvyšuje efektivitu práce v  laboratória.
 • Mikrovlnný rozkladný systém UltraWAVE
  Milestone Srl
  Pokročilý mikrovlnný rozkladný systém UltraWAVE je založený na technológii SRC (Single Reaction Chamber), ktorú vynašiel Milestone pred niekoľkými rokmi. Technológia SRC dosahuje mimoriadne výkonné schopnosti kombináciou mikrovlnného ohrevu s vysokotlakovým reaktorom, ktorý funguje súčasne ako mikrovlnný priestor a nádoba. Komora ultraWAVE sa utesňuje, tlakuje, ohrieva, chladí, odvzdušňuje a otvára pomocou špeciálneho ovládacieho terminálu s dotykovou obrazovkou. Vloženie stojana so vzorkami do komory je jedinou manuálnou operáciou v inak plne automatizovanom procese prípravy vzorky pomocou mikrovlnnej pece. Vonkajšie povrchy nádoby zostávajú počas celého cyklu mikrovlnného ohrevu pri izbovej teplote. Výsledkom je, že ultraWAVE je dramaticky menej náročný na prácu a ľahšie sa používa v porovnaní s konvenčnými mikrovlnnými rozkladnými systémami.
  Mikrovlnné rozkladné systémy

  Mikrovlnný rozkladný systém UltraWAVE

  Viac info