Kategórie prístrojov

Mikrovlnné spaľovanie

  • Mikrovlnná muflová pec PYRO
    Milestone Srl
    Pokročilý mikrovlnná muflová pec PYRO je pokročilý systém spaľovacej mikrovlnnej muflovej pece novej generácie. PYRO dokonale vyhovuje niekoľkým aplikáciám vrátane spopolnenia, síranového spopolnenia, strát pri zapálení (LOI), zvyškov pri zapálení (ROI), fúzie a všeobecne pri všetkých vysokoteplotných reakciách za kontrolovaných podmienok. PYRO je k dispozícii v 3 rôznych a zameniteľných konfiguráciách: ultra rýchly ohrev, vysoká priechodnosť vzoriek a síranové spopolnenie; je preto najpružnejšou a najprispôsobivejšou mikrovlnnou muflovou pecou dostupnou na trhu.