Kategórie prístrojov

Príprava čistej a ultračistej vody

Vieme, aké dôležité je zabezpečiť si čistotu vody v laboratóriu. Musíte sa sústrediť na presné a spoľahlivé výsledky, takže svoje najdôležitejšie činidlo nechajte na ELGU: šoecialistu na laboratórnu vodu.
Od vody primárneho stupňa pre jednoduché bežné umývanie a oplachovanie až po ultračistú vodu (typ I) pre najkritickejšie vedecké a analytické aplikácie, musíte mať na výber kvalitu vody pre svoje aplikácie.

 • MEDICA Pro-R and Pro-RE
  ELGA Labwater
  Navrhnuté tak, aby vyhovovali požiadavkám na kvalitu vody pri vysokom výkone, vysokom objeme jedného alebo viacerých štandardov pre klinické diagnostické analyzátory až po vodu pre klinické laboratórne reagencie (CLRW). Všetky systémy dodávajú CLRW 4 l / min s možnosťou výberu množstva doplňovania, aby zodpovedali vašim požiadavkám na analyzátor. Jediný systémový dizajn obsahuje všetky komponenty na čistenie vody a 50-litrový zásobník na zaistenie rýchlej a nákladovo efektívnej inštalácie.
  Príprava čistej a ultračistej vody

  MEDICA Pro-R and Pro-RE

  Viac info
 • PURELAB Chorus 1
  ELGA Labwater
  Ak požadujete najvyššiu čistotu vody, PURELAB Chorus 1 poskytuje dokonalé riešenie. PURELAB Chorus 1, ktorý poskytuje nepretržitú čistotu vody 18,2 MΩ.cm (typ I + / I) a je založený na pokrokovom deionizačnom systéme PureSure®, vám umožní zamerať sa na dosiahnutie presných výsledkov a zároveň zabezpečiť nepretržitý pracovný tok.
  Príprava čistej a ultračistej vody

  PURELAB Chorus 1

  Viac info
 • PURELAB Chorus 1 Complete
  ELGA Labwater
  PURELAB Chorus 1 Complete poskytuje kompletné riešenie od kohútika po ultračistú vodu priamo zo zdroja pitnej vody a je ideálne pre laboratóriá, ktoré potrebujú až 480 litrov 18,2 MΩ.cm ultračistej vody. Vďaka svojmu jednoduchému a ergonomickému dizajnu a ľahkému použitiu možno vodu dávkovať priamo zo systému alebo z ponuky ďalších zásobníkov.
  Príprava čistej a ultračistej vody

  PURELAB Chorus 1 Complete

  Viac info
 • PURELAB Chorus 2+
  ELGA Labwater
  PURELAB Chorus 2+ poskytuje vyššiu bakteriálnu a anorganickú kvalitu pre citlivé analytické a biologické aplikácie nad rámec základnej laboratórnej práce. Vďaka svojmu jednoduchému dizajnu a ľahkému použitiu možno vodu dávkovať priamo zo systému alebo pomocou ďalších dávkovačov. Rad PURELAB Chorus 2+ je určený pre zákazníkov, ktorí požadujú vodu vysokej kvality typu II (čistá), pretože zaručuje minimálne 10 MΩ-cm. Ponúka monitorovanie vody až do bodu výdaja, aby bolo zaistené nepretržité poskytovanie požadovaných parametrov. Poskytuje zabudovanú pravidelnú recirkuláciu, ktorá pomáha minimalizovať tvorbu biofilmu, čo môže mať vplyv na niektoré aplikácie, pomocou pužita filtrov má nízku bakteriálnu špecifikáciu. Má množstvo dávkovacích riešení vhodných pre rôzne aplikácie, ako aj schopnosť prispôsobiť sa priestorovým možnostiam laboratória. Je to ľahko použiteľný a udržiavateľný systém.
  Príprava čistej a ultračistej vody

  PURELAB Chorus 2+

  Viac info
 • PURELAB Classic UV
  ELGA Labwater
  Jednotka Purelab Classic UV je určená na dočisťovanie predupravenej vody. Špičková kvalita náplní čistiacich náplní zaisťuje rezistivitu výstupnej vody 18,2 MΩcm a záchyt širokého spektra organických nečistôt. Pre zaistenie nízkej úrovne bakteriálneho znečistenia a nízkých hodnôt TOC je model Purelab Classic UV vybavený fotochemickým reaktorom s krátkym UV žiarením 185 a 254 nm. Jednotku je možné dovybaviť výstupným filtrom 0,2µm. Výstupný výkon jednotky je 1,5 l/min.
  Príprava čistej a ultračistej vody

  PURELAB Classic UV

  Viac info
 • PURELAB Flex
  ELGA Labwater
  Jednotka PURELAB flex 1, 2 a 4 je určená pre dočistenie predupravenej vody, model PURELAB flex 3 má navyše možnosť výroby ultračistej vody aj z vodovodnej vody. Špičková kvalita náplní čistiacich náplní zaisťuje rezistivitu výstupnej vody 18,2 MΩcm a záchyt širokého spektra organických nečistôt. Pre zaistenie nízkej úrovne bakteriálneho znečistenia a nízkych hodnôt TOC sú modely PURELAB flex vybavené fotochemickým reaktorom s krátkym UV žiarením 185 a 254 nm. Jednotky je možné dovybaviť výstupným filtrom 0,2 μm alebo Biofiltrom.
  Príprava čistej a ultračistej vody

  PURELAB Flex

  Viac info
 • Purelab Quest
  ELGA Labwater
  Požadujte viac - objavte PURELAB Quest, prvý laboratórny systém čistenia vody 3 v 1 na svete. Laboratórna voda, ktorej môžete dôverovať.   Kompaktná, ekonomická jednotka PURELAB Quest UV zaisťuje prípravu vody v jednom prístroji vo všetkých troch kvalitách - vody typu I, II a III priamo z vodovodnej vody. Zariadenie je z viac ako 85% vyrobené z recyklovaného materiálu.
  Príprava čistej a ultračistej vody

  Purelab Quest

  Viac info