Kategórie prístrojov

Príslušenstvo

 • ABD automatický podávač lodičiek
  Automatický podávač lodičiek s chladeným portom na vzorku je určený na rýchle a automatické zavedenie kremenných lodičiek s kvapalnými a tuhými vzorkami do analyzátora. Chladený port umožňuje aj analýzu veľmi ľahkých prchavých a reaktívnych vzoriek. Spaľovanie je kontrolované a monitorované plameňovým senzorom, aby sa zabezpečili optimálne podmienky rozkladu vzorky a aby sa zabránilo tvorbe sadzí.
 • Adaptér pre jednorazové mlecie nádobky
  Adaptér pre použitie jednorázových mlecích nádobiek s objemom 40 ml a 100 ml.
 • Adaptér pre sitá 200 mm
  Polyamidový adaptér upevňovacieho veka pre suché sitovanie pri použití sít 200 mm / 8".
 • AFU 3 -príprava vzoriek vsádkovou metódou
  • poloautomatická príprava až 3 vzoriek (do 180 ml) súčasne pre vsádkovú metódu
  • účinná alternatíva klasickej membránovej filtrácie (nie sú potrebné drahé polykarbonátové membránové filtre)
  • filtrácia priamo do fritového kontajnera
  • dá sa ľahko  rozšíriť na prípravu vzoriek podľa kolónkovej metódy
 • AGB - automatický dávkovač
  • Automatický dávkovač vzoriek pre plnoautomatickú analýzu až 116 vzoriek.
  • voliteľné držiaky pre 49 vzoriek á 100ml, 64 vzoriek á 30 ml alebo 116 vzoriek á 12 ml
 • APU 28 series - plnoautomatický systém na prípravu vzoriek kolónkovou metódou
  Systém je univerzálne použiteľný, nie iba na prípravu vzorky AOX, ale aj na obohatenie vzoriek na stanovenie nového, stále dôležitejšieho environmentálneho parametra AOF. Objemy vzorky a oplachovania sú voliteľné individuálne. Spracovanie vzoriek sa vykonáva automaticky a bez manuálneho zásahu. Simultánna príprava 28 vzoriek, resp. po dvoch súčasne
  • 28 APU - základný
  • Spracovanie jednotlivých vzoriek sa uskutočňuje bezprostredne za sebou, po adsorpcii sú prvé vzorky vo veľmi krátkom čase k dispozícii na analýzu AOX
  • APU 28 S - rýchly
  • optimálne riešenie pre vysoko výkonné aplikácie, súčasná príprava 2 vzoriek - až 112 vzoriek za deň
  • APU 28 SPE - univerzálny
  • ideálne pre vzorky s vysokým obsahom solí, príprava vzoriek AOX a SPE-AOX v jednom zariadení
  • APU 28 flexi - nová flexibilita
  • všetky prístroje APU 28 sa môžu používať s adsorpčnými kolónkami AOX aj iných výrobcov
  • flexibilný stojan a optimalizované držiaky kolóniek umožňujú spracovanie veľkostí kolóniek 40 mm x 9 mm a 47 mm x 6 mm
 • APUsim - príprava vzoriek kolónkovou metódou
  • automatizovaný systém pre súčasnú prípravu až 6 vzoriek pomocou kolónkovej metódy
  • možnosť použitia jednotlivých kanálov samostatne; možnosť osobitnej voľby rýchlosti adsorpcie, objemu vzorky a preplachu
  • vynikajúca manipulácia so vzorkami obsahujúcimi častice vďaka veľkým priemerom hadíc a absencii konvenčnej technológie ventilov
  • vhodné pre kolónky všetkých značiek do celkovej dĺžky 150 mm
 • AS-FD - automatický dávkovač pre plameň
  Autosamplery AS-F a AS-FD pre plameňovú  a hydridovú techniku poskytujú jedinečnú flexibilitu a účinnosť pri rutinnej analýze. Okrem štandardných funkcií poskytujú dávkovače AS-FD automatické dávkovanie vzoriek a štandardnú prípravu, inteligentné riedenie a koncentráciu vzoriek, automatické dávkovanie modifikátorov a automatické nastavenie hĺbky nasávania. V kombinácii s vysokou presnosťou dávkovania a inteligentnou kontrolou čistenia pri prekročení koncentrácií robia operácie bez dozoru (aj cez noc) rutinnou záležitosťou a zabezpečujú plynulé procesy a vysoký výkon. Príprava vzorky sa zníži na minimum. AS-FD umožňuje plne automatické riedenie vzorky až do faktora 1: 800 pre jeden krok riedenia.
 • AS-GF - automatický dávkovač pre grafitovú piecku
  Autosampler AS-GF pre techniku grafitovej piecky poskytuje jedinečnú flexibilitu a účinnosť pri rutinnej analýze. Okrem štandardných funkcií poskytuje AS-GF automatické dávkovanie vzoriek a štandardnú prípravu vzorky, inteligentné riedenie a koncentráciu vzoriek, automatické dávkovanie modifikátorov a automatické nastavenie hĺbky nasávania. V kombinácii s vysokou presnosťou dávkovania a inteligentnou kontrolou čistenia pri prekročení koncentrácií robia operácie bez dozoru (aj cez noc) rutinnou záležitosťou a zabezpečujú plynulé procesy a vysoký výkon. Príprava vzorky sa zníži na minimum.
  • Kapacita: 108 vzoriek
  • Nastrekovaný objem: 1-500 ul programovateľný, v krokoch 1 ul
  • Automatické riedenie štandardov a vzoriek až do 1:500
 • Autoinjektor AI
  Automatický injektor pre bezpečné dávkovanie kvapalných vzoriek do objemu vzorky 100 µl. Vybavený automatickým rozpoznaním dávkovaného objemu. Vrátane dávkovacej striekačky s objemom 100µl. Potrebný pre dávkovanie kvapalných vzoriek vo vertikálnom móde ak nie je pripojený automatický dávkovač. Rýchlosť nástreku je diaľkovo ovládaná pomocou softvéru multiWin.
  Príslušenstvo

  Autoinjektor AI

  Viac info
 • Autoinjektor AI-EA
  • Najmenšie a najľahšie poloautomatické dávkovacie zariadenie na trhu
  • Automatický nástrek kvapalných vzoriek do objemu 100 µl
  • Dávkovania je tak presné ako pomocou dávkovača, vďaka pevným plniacim objemom injekčných striekačiek optimalizovaných pre aplikáciu
  • Odber vzoriek sa vykonáva manuálne operátorom, vstrekovanie sa vykonáva automaticky a riadi sa pomocou softvéru multiWin
 • Autoinjektor AI-SC
  • Automatické vstrekovanie aj bez automatického vzorkovača
  • Flexibilné plniace objemy a rýchlosti dávkovania umožňujú optimálne prispôsobenie každému typu vzorky a rozsahu koncentrácie
  • Odber vzoriek sa vykonáva manuálne operátorom, vstrekovanie sa vykonáva automaticky a riadi sa pomocou softvéru.