Kategórie prístrojov

Príslušenstvo

 • Automatický dávkovač AS 10
  Automatický dávkovač kvapalných vzoriek
  • dávkovač pre 10 vzoriek s objemom 50 ml
  • automatické prevzdušňovanie vzoriek
  • nemá magnetické miešanie vzoriek
  • neumožňuje súčasnú analýzu a prebublávanie nasledujúcej vzorky
 • Automatický dávkovač AS 21
  Automatický dávkovač kvapalných vzoriek
  • dávkovač pre 21 vzoriek s objemom 50 ml
  • automatické okyslenie vzorky
  • automatické prevzdušňovanie vzoriek
  • zabudované magnetické miešadlo pre homogenizáciu vzoriek
 • Automatický dávkovač AS 60
  Integrovaný automatický dávkovač kvapalných vzoriek
  • Kapacita autosamplera : 60 vzoriek o užitočnom objeme 8 ml
  • Možnosť miešania každej vzorky – zabezpečenie homogenity pred dávkovaním
  • Umožňuje automatické okyslenie vzoriek pred nástrekom (vypudenie TIC)
  • Paralelné purgovanie a nástrek šetrí čas operácie
  • Pozícia prednostne analyzovanej vzorky
  • Možnosť doplnenia o držiak pre 112 vzoriek s vialkami 2 ml.
 • Automatický dávkovač AS vario
  Automatický dávkovač kvapalných vzoriek
  • Kapacita : voliteľný držiak pre - 52 vzoriek á 100 ml, 74 vzoriek á 40 ml, 100 vzoriek á 20 ml, 146 vzoriek á 12 ml
  • Automatické okyslenie vzorky
  • Miešanie vzoriek pred analýzou
  • Paralelné prebublávanie a meranie
  • Automatické vypúšťanie nádoby pre uvoľnenie TIC
  • možnosť riedenia vzorky až do pomeru 1:100
 • Automatický dávkovač AS vario ER
  Automatický dávkovač kvapalných vzoriek s prídavným externým čistením dávkovacej ihly
  • Kapacita : voliteľný držiak pre - 52 vzoriek á 100 ml, 74 vzoriek á 40 ml, 100 vzoriek á 20 ml, 146 vzoriek á 12 ml
  • Miešanie vzoriek pred analýzou
  • Paralelné prebublávanie a meranie
  • Automatické vypúšťanie nádoby pre uvoľnenie TIC
  • Automatické okyslenie vzorky
 • Automatický dávkovač ASPQ 3300
  Plnoautomatický XYZ autosampler pre 114 vzoriek, voliteľne pre 192 vzoriek
  • Preplachové čerpadlo s nastaviteľnou rýchlosťou
  • Hadičky čerpadla: Santoprén 3 mostíkové, vnútorný priemer 1,02 mm
  • Držiaky: pre štandardy a referenčné roztoky: 2 x 6 pozícií ( 50 ml), pre vzorky 2 x 21 pozícií (50 ml) a 1x 60 pozícií (15 ml)
  • Nádoba pre odpad
  • Voliteľné rozšírenie pre prchavé organické vzorky so súpravou na prepichnutie septa
 • Automatický dávkovač ASX 560
  Autosampler novej generácie Teledyne CETAC Technologies ASX-560, s integrovanou funkciou oplachovania, je svojím dizajnom elegantný a odolný.
  • výber stojanov na vzorky - počet 21, 40, 60 a 90
  • kryt na zníženie znečistenia prachom
  • dvojitá preplachovacia stanica pre rýchle vymývanie a zníženie krížovej kontaminácie
  • systém rýchleho zavádzania vzoriek ASXPress Plus
  • 4 x stojan na vzorky (60 pozícií) plus 1 x stojan pre štandardy (10 pozícií)
  • XLR860 veľkokapacitná 8-stojanová platforma pre laboratóriá s vysokou priepustnosťou vzoriek
  • nové, variabilné peristaltické čerpadlo umožňujúce prietok oplachovania od 0,1 do 80 ml / min
  • fľaša na preplach
   
 • Automatický dávkovač autoX 112
  Viacúčelový automatický dávkovač autoX 112 umožňuje extrémne vysokú priepustnosť vzorky vo vertikálnom a horizontálnom režime pre veľké série vzoriek  pripravených vsádkovou alebo kolónkovou metódou.Aktívne uhlie so vzorkou sa dávkuje do spaľovacieho systému spolu s kolónkou alebo priamo po jeho vytlačení.V horizontálnom režime je tiež možné dávkovať na lodičky aj vzorky pre stanovenie EOX. Voliteľná technológia senzoru plameňa zaručuje spaľovanie bez zvyškov a tvorby sadzí. Vhodné pre kvapaliny a EOX (112 vzoriek), TOC (60vzoriek), pevné látky a AOX (35 vzoriek) a AOX priame dávkovanie aktívneho uhlia bez kolónky (112 vzoriek)  
 • Automatický dávkovač autoX 36 / 36d
  Automatické dávkovače autoX 36 pre malé série vzoriek AOX vo vertikálnom režime umožňujú dávkovanie až 36 vzoriek pripravených pomocou vsádkovej alebo kolónkovej metódy v rámci jednej postupnosti. Dávkovač AutoX 36d umožňuje priame dávkovanie aktívneho uhlia do spaľovacieho systému jeho vytláčaním z kolóniek.
 • Automatický dávkovač EPA sampler
  Automatický dávkovač kvapalných vzoriek
  • kapacita do 64 liekoviek so vzorkou s uzáverom septum à 40 ml
  • vzorky sú individuálne homogenizované
  • automatické čistenie vzoriek
  • odber vzoriek z liekoviek s uzáverom sa vykonáva pomocou špeciálnych prepichovacích ihiel
  • liekovky na vzorky schválené Európskou patentovou agentúrou (100 kusov) so skrutkovacími uzávermi a septami
 • Automatický dávkovač LS-T
  • Optimálne riešenie pre náročné tekutiny - LS-T poskytuje 112 pozícií pre dávkovanie tekutín pomocou priameho vstrekovania
  • Dávkovacie striekačky a vzorky je možné teplotne regulovať
  • Účinné chladenie umožňuje bezpečné a kvantitatívne dávkovanie veľmi ľahkých prchavých kvapalín.
  • Možnosť zahrievania uľahčuje priame dávkovanie kvapalín s mierne zvýšenou viskozitou.
  • Množstvo vzorky a rýchlosť dávkovania môžu byť definované operátorom.
  • Kedykoľvek je možné vykonať ďalšie dodatočné preplachovacie cykly so vzorkou alebo s rozpúšťadlom
  • Chráni systém pred kontamináciou a zvyšuje stabilitu výsledkov analýzy, ideálne aj pre vzorky s veľmi premenlivými koncentráciami.
 • Automatický dávkovač LS1
  • Pohodlná automatizácia priepustnosti malých vzoriek - ideálne riešenie pre automatizované spracovanie malých sérií vzoriek
  • LS 1 poskytuje 18 pozícií na dávkovanie tekutín pomocou priameho vstrekovania.
  • Kedykoľvek je možné vykonať ďalšie dodatočné preplachovacie cykly so vzorkou alebo s rozpúšťadlom.
  • Chráni systém pred kontamináciou a zvyšuje stabilitu výsledkov analýzy, ideálne aj pre vzorky s veľmi premenlivými koncentráciami.