Kategórie prístrojov

Príslušenstvo

 • Automatický dávkovač LS2
  • Optimálne riešenie pre vysoké množstvá vzoriek
  • LS 2 poskytuje 120 pozícií na dávkovanie tekutín pomocou priameho vstrekovania
  • Množstvo vzorky a rýchlosť dávkovania môžu byť definované operátorom
  • Kedykoľvek je možné vykonať ďalšie dodatočné preplachovacie cykly so vzorkou alebo s rozpúšťadlom.
  • Chráni systém pred kontamináciou a zvyšuje stabilitu výsledkov analýzy, ideálne aj pre vzorky s veľmi premenlivými koncentráciami.
 • Automatický dávkovač MMS
  • Automatický dávkovač MMS je univerzálna platforma pre automatické dávkovanie, ktorú je možné ľahko rozšíriť pomocou rôznych súprav príslušenstva, aby sa umožnilo plne automatizované dávkovanie vzoriek tekutín, pevných látok, TOC, AOX a EOX
  • Umožňuje vysoký stupeň automatizácie, nezávislý od typu matrice vzorky
  • MMS je možné použiť pre vertikálne aj horizontálne aplikácie, rozšírenie alebo rekonfiguráciu je možné vykonať kedykoľvek
  • možný upgrade pre chladenie a ohrev pre dávkovanie extrémne prchavých, resp. vysoko viskóznych kvapalín
 • Automatický dávkovač MMS -T
  • Automatický dávkovač MMS-T je univerzálny plnoautomatický dávkovač kvapalných vzoriek
  • Vďaka svojim teplotne regulovateľným dávkovacím striekačkám a stojanu na vzorky môžete ľahko zvládnuť aj náročné kvapaliny
  • Režim chladenia umožňuje bezpečný a kvantitatívny nástrek veľmi ľahko prchavých kvapalín
  • Režim zahrievania umožňuje rýchle spracovanie vysoko viskóznych kvapalín. Vďaka zvýšenej teplote môžu byť tieto vzorky vstreknuté priamo bez riedenia
  • MMS-T umožňuje vysoký stupeň automatizácie, nezávislý od prchavosti a viskozity. MMS-T je možné použiť pre vertikálne aj horizontálne aplikácie
  • Kapacita vzoriek 112
  • možný upgrade pre dávkovanie pevných vzoriek s kapacitou 35 vzoriek
 • Automatický dávkovač pevných vzoriek FPG 48
  • Automatický vzorkovač na zavádzanie tuhých a pastovitých vzoriek pre elementárnu analýzu a stanovenie TOC a TC pomocou multi EA 4000
  • Vzorky sa navážia do keramických alebo kremenných lodičiek a automaticky sa zavádzajú do spaľovacieho systému
  • Rýchlosť zavedenia vzorky sa môže zvoliť pomocou softvéru, ktorý umožňuje analýzu aj veľmi reaktívnych vzoriek.
  • Kapacita 48 vzoriek
 • Automatický dávkovač pre oleje ASX 7400
  • pre organické vzorky (oleje)
  • max. kapacita 384 vzoriek
  • vzorkovacia sonda z nehrdzavejúcej ocele s bočným vstupom pre oleje
  • Vzorková sonda uhlíkových vlákien potiahnutá teflónom pre chladivá
  • duálna preplachovacia stanica pre rôzne aplikácie (oleje, chladivá)
 • Automatický modul TIC pre pevné vzorky
  • Modul TIC pre pevné vzorky „automatický“ v kombinácii s automatickým vzorkovačom tuhých látok FPG 48 rozširuje multi EA 4000 pre plne automatizované priame určovanie TIC v tuhých látkach okyslením a čistením vyrobeného oxidu uhličitého, ktorý je potom detekovaný detektorom NDIR základného zariadenia
  • Možné je aj automatické stanovenie TOC priamou aj diferenciálnou metódou.
 • Bočné podporné steny
  Normálne sa používajú drviace čeľuste a podporné steny z toho istého materiálu. Avšak vzhľadom na špecifické požiadavky je možná aj ich kombinácia.
  Bočné podporné steny sú k dispozícii z nasledovných materiálov:
  tvrdená oceľ, nerezová oceľ, bezchrómová oceľ, hliník, oxid zzirkoničitý, karbid volfrámu, POM-polyoxymetylén (nie pre drviče Classic line)
  Poznámka: Drviace čeľuste a bočné oporné steny vyrobené z oxidu zirkoničitého sú vhodné iba na drvenie keramických materiálov, minerálov atď. A nikdy na tvrdé vzorky, ako sú kovy.
 • Certifikované referenčné štandardy
  Certifikované materiály pre overenie prístroja podľa ISO 13320 - opakovateľnosť a reprodukovateľnosť:
  - Skúšobný prášok pre disperziu za mokra, 10 - 100 μm (balenie s 10 samostatnými vzorkami 0.5 g)
  - Kontrolná suspenzia nano (cca. 200 nm) na kontrolu systému (balenie s 10 samostatnými vzorkami 5 ml)
  - Kontrolná suspenzia 1 μm na kontrolu systému (balenie s 10 samostatnými vzorkami 5 ml)
  - Kontrolná suspenzia 10 μm na kontrolu systému (balenie s 10 samostatnými vzorkami 5 ml)
  - Kontrolný prášok FRITSCH F-500, 0.5 - 50 μm pre disperziu za mokra (50 g)- súčasť dodávky prístroja
 • Chemoluminiscenčný modul CLD
  Modul pre stanovenie TNb v kvapalných vzorkách
  • upgrade pre TOC analyzátor na stanovenie viazaného dusíka vo vodných vzorkách
  • pre simultánne stanovenie TOC a dusíka
  • rozsah merania TNb: 0 – 1000 mg/l NO
  • medza stanovenia dusíka : 50 ppb
  • doba analýzy: 3 – 5 minút;
 • Chránená násypka pre Pulverisette 25
  Chránená násypka vyrobená z nehrdzavejúcej ocele s plastovým tlačiacim zariadením na vzorky, umožňuje vďaka tlačnému lisu na vzorku dobrú manipuláciu a vynikajúce podávanie materiálu.
  Objem 3 litre
 • Chránená násypka s posúvačom vzoriek
  Chránená násypka s posúvačom vzoriek umožňuje vďaka posúvaču dobrú manipuláciu a vynikajúce podávanie materiálu.
 • Cl modul
  • Široký rozsah coulometra, široká linearita prevádzkového rozsahu
  • Dosiahnutie najlepších výsledkov optimalizovanými titračných celami, automatické rozpoznanie aktívnej cely
  • Uzatvorená titračná cela s integrovaným chladením a miešaním
  • Maximálna citlivosť - „vysoko citlivá“ cela pre EOX a TOX
  • Rýchle stanovenie pomocou dynamickej titrácie - „citlivá“ cela pre AOX, EOX a POX
  • Priama analýza obsahu vysokého chlóru - cela s „vysokou koncentráciou“ pre AOX a TOX
   

  Typ cely

  Aplikácie

  Detekčný limit

  Horný limit

  “high sensitive”

  EOX, TOX

  10 ng

  10 µg

  “sensitive”

  EOX, AOX, TOX, POX

  100 ng

  100 µg

  “high concentration”

  AOX, TOX

  1 µg

  1 mg

  Príslušenstvo

  Cl modul

  Viac info