Kategórie prístrojov

Kyvety a štandardy pre spektrometriu

Široký výber kyviet – kremenné, sklenené, špeciálne pre VIS a UV-VIS
Spektrofotometria
Spektrofluorimetria
Meranie farebnosti
Laserové merania
Polarimetria

Detailnejšie informácie o jednotlivých produktoch budú postupne dopĺňané.
Hľadáte niečo konkrétne? Kontaktujte nás.

 • Certifikované referenčné štandardy
  Starna
  Kalibrácia certifikovaných referenčných materiálov Starna je vysledovateľná podľa medzinárodných základných štandardov, čo umožňuje laboratóriám preukázať dôkazy kontroly kvality podľa ISO / IEC 17025, všeobecne uznávaného štandardu pre akreditáciu laboratórií. Kalibračné laboratórium Starna bolo jedným z prvých akreditovaných podľa tejto normy v roku 2001 a v roku 2006 bola spoločnosť Starna ďalej akreditovaná podľa ISO 17034 (predtým ISO Guide 34) ako výrobca referenčných materiálov (RMP).
   
  Kyvety a štandardy pre spektrometriu

  Certifikované referenčné štandardy

  Viac info
 • Kyvety
  Starna
  Všetky kyvety vyrábané firmou Starna, pokiaľ nie sú špeciálne konštruované inak, sú spojované dohromady výlučne pomocou metódy tavenia. Táto technika vyvinutá a zdokonalená firmou Starna zaisťuje, že sa kyvety tavia do homogénnej jednotky iba teplom, bez použitia lepidiel. Kyvety dosahujú maximálnu fyzickú pevnosť a nie sú ovplyvňované rozpúšťadlami. Všetky kyvety sú starostlivo vypaľované, aby sa odstránilo akékoľvek zvyškové pnutie z procesu tavenia a s niekoľkými výnimkami sa môžu bezpečne používať pri rozdieli tlaku až 3x105Pa (3 bary) a niektoré až do 10x105Pa (10 barov). Firma Starna ponúka štyri základné materiály pre okienka kyviet: optické sklo a špeciálne optické sklo pre viditeľnú oblasť spektra, kremeň Spectrosil® pre ďalekú UV oblasť, a kremeň Infrasil® alebo ekvivalent pre blízku infračervenú oblasť. K dispozícii sú aj ďalšie materiály, ako Pyrex (PX), UV silica (HH) a kremeň Spectrosil WF® (WF). .
  Kyvety a štandardy pre spektrometriu

  Kyvety

  Viac info
 • Starna DMV-Bio Cell
  Starna
  Rozoberateľná ultramikrokyveta vhodná pre meranie veľmi malých objemov napr. pre molekulárně bilogická měření nukleových kyselin a bílkovin (DNA, RNA, 260/280nm). Starna® Biocell je vhodná do standardních držáků většiny UV-Vis spektrofotometrů bez nutnosti seřizování.
   
  Kyvety a štandardy pre spektrometriu

  Starna DMV-Bio Cell

  Viac info