Kategórie prístrojov

Optické zdroje

  • Široká ponuka optických zdrojov pre analytické prístroje a vedecké aplikácie
  • D2 lampy pre analytické prístroje (UV-Vis, HPLC)
  • HCL lampy
  • Xe lampy, VUV lampy
  • Kalibračné a špeciálne svetelné zdroje

Detailnejšie informácie o jednotlivých produktoch budú postupne dopĺňané.
Hľadáte niečo konkrétne? Kontaktujte nás.

It seems we can't find what you're looking for.