Biochrom WPA S1200+

Výrobca: Biochrom - WPA
Jednolúčový spektrofotometer WPA S1200+ umožňuje meranie spektier, absorbancie pri niekoľkých vlnových dĺžkach, pomer absorbancií, transmitancie, koncentrácie s faktorom alebo kalibrácií s použitím štandardov a kinetiky v rozsahu 325 – 1100nm. Je ideálny pre použitie vo vzdelávacích, kontrolných, biotechnologických alebo priemyslových laboratóriách.  

Informácie o produkte

 • Veľký dobre čitateľný grafický LCD displej
 • Automatická kalibrácia pri zapnutí
 • Uloženie až 90 metód (možné chrániť i heslom)
 • Jednoduchá obsluha
 • Meranie proteínov (BCA, Bradford, Lowry, Biuret)
 • Monochromátor; detektor s CMOS poľom
 • Štandardný držiak pravouhlých kyviet o optickej dráhe 10 mm
 • Voliteľný držiak skúmaviek s priemerom 10 až 18 mm
 • Meranie COD so skúmavkou s priemerom 16 mm
 • Voliteľný termostatický držiak kyviet (37 ° C)
 • USB port pre ukladanie a export dát
 • Štandardne dodávaný softvér PVC (Print Via Computer) pre prenos dát do PC

Detailnejšie informácie nájdete stránke výrobcu

 

Vlnový rozsah

325 – 1100 nm

Spektrálna šírka štrbiny

< 7 nm

Zdroj

pulzná halogénová výbojka

Fotometrický rozsah zobrazenia

od -0.300 do 2.500 A, od 0.3 do 199 %T

Presnosť vlnovej dĺžky

± 2 nm

Opakovateľnosť vlnovej dĺžky

± 1 nm

Fotometrická presnosť

+/- 0.003A pri 0-0.5A pri 546 nm

Rozptýlené svetlo

<1 %T pri 340 nm

Fotometrická opakovateľnosť

±0.002 A pri 0 A a 500 nm

Šum základnej línie

±0.005 peak to peak ±0.002 RMS

Stabilita

±0.005 A/h at 340 nm

Vypracujeme vám cenovú ponuku na mieru

Želáte si vypracovať cenovú ponuku na daný produkt? Kliknite na tlačidlo vyžiadať cenovú ponuku a vyplňte priložený online formulár s bližšou špecifikáciou.

V prípade, že potrebujete poradiť, alebo ste nenašli informáciu, ktorú ste hľadali, tak nás prosím kontaktujte

Požiadavka na vypracovanie cenovej ponuky

Požiadavka na ponuku