Mikrovlnná muflová pec PYRO

Výrobca: Milestone Srl
Pokročilý mikrovlnná muflová pec PYRO je pokročilý systém spaľovacej mikrovlnnej muflovej pece novej generácie. PYRO dokonale vyhovuje niekoľkým aplikáciám vrátane spopolnenia, síranového spopolnenia, strát pri zapálení (LOI), zvyškov pri zapálení (ROI), fúzie a všeobecne pri všetkých vysokoteplotných reakciách za kontrolovaných podmienok. PYRO je k dispozícii v 3 rôznych a zameniteľných konfiguráciách: ultra rýchly ohrev, vysoká priechodnosť vzoriek a síranové spopolnenie; je preto najpružnejšou a najprispôsobivejšou mikrovlnnou muflovou pecou dostupnou na trhu.

Informácie o produkte

Rýchle spopolnenie za pár minút namiesto hodín!
Stanovenie obsahu popola, či už na účely riadenia procesu alebo ako spôsobu prípravy iných analytických techník, je dôležitý test, ktorý sa vykonáva každý deň v tisíckach laboratórií po celom svete.
Aj keď je spopolnenie pomerne jednoduchý proces, konvenčné muflové pece sú často neúčinné, čo vedie k zdĺhavým a časovo náročným postupom. Nástup mikrovlnnej spopolňovacej pece pre suché aplikácie predstavoval prielom v procese a kontrole kvality vzoriek, ako sú polyméry, ropa, potraviny a krmivá, celulózový papier a farmaceutiká. Unikátny dizajn mikrovlnnej pece PYRO eliminuje koróziu zariadenia a znečistenie kyslými výparmi, čo výrazne znižuje vystavenie obsluhy pôsobeniu kyslých výparov.

Mikrovlnný difuzér PYRO zaisťuje použitie všetkých dostupných spaľovacích kelímkov vrátane kovu, porcelánu a kremenných vlákien. Najmä jedinečné kelímky z kremenných vlákien Milestone UltraFAST ďalej urýchľujú proces spopolňovania.
Zvýšený výkon – pokročilé mikrovlnné ohrievanie iba za 8 minút namiesto hodín!
Tri vymeniteľné konfigurácie – vyberte si preferované typy nastavenia a kelímkov
Bezpečnosť operátora – žiadne vystavenie teplu a výparom
Súlad so štandardnými metódami. Zhoda s normami ASTM, USP, SEMI a ISO
Robustná a odolná konštrukcia.

– Systém s dvomi magnetrónmi s difúzerom pyramidálneho prierezu zabezpečujúcim homogénnu distribúciu mikrovlnného žiarenia v pracovnom priestore
– Ochrana magnetrónov pred odrazeným mikrovlnným žiarením
– Inštalovaný výkon:1900 Watt ( 2 magnetróny po 950 W)
– Veľký pracovný priestor  ( 70 litrov) – zabezpečuje že vonkajšia teplota pece je veľmi nízka aj vtedy ak vnútorná teplota prekračuje 1000 °C
– Odťah vznikajúcich splodín umiestnený nad pracovným priestorom, oddelený od elektronickej časti, za účelom zabránenia vzniku jej korózie. Prietok 3 m3/min
– Bezpečnostné štandardy
EN61010-1:2001; EN61010-2-010:2003; UL61010-1:2004; CAN/CSA-C22.2 No 61010-1:2004; CAN/CSA-C22.2 No 61010-2-010:2004; IEC 61010-2-010:2003; EN61326-1:2006; CEI EN 61326-2-6:2006
– Zhoda so štandardnými metódami
US EPA 3052; US EPA 3051A; US EPA 3546; ASTM D4309-96; ASTM D-5765; ASTM D-6010; USP 232 and 233,RoHS, WEEE and ELV

Nový Milestone PYRO je vybavený najpokročilejšími a zároveň ľahko použiteľnými teplotnými senzormi pre úplnú kontrolu nad podmienkami spopolnenia. Tieto senzory nadväzujúce na NIST umožňujú rýchle overenie a kalibráciu teploty pece pre postupy ISO a GLP.

– Riadiaci terminál 660 (640 x 480 pixel) s dotykovou farebnou obrazovkou s priemyselným konceptom ovládania ( 4,3″ obrazovka s 65 000 farbami ).
– 5 USB portov,1 RS 232 port 1 LAN port, 2 video porty.
– Vnútorná pamäť umožňuje uloženie metód bez obmedzenia, ich editáciu a záznam rozkladných kriviek, automatické uloženie, resp. načítanie metód a rozkladných kriviek do externého PC.
V termináli PYRO je predinštalovaných niekoľko aplikácií vrátane všetkých metód ASTM, USP, SEMI a ISO. Nie je potrebné zadávať počet kelímkov alebo hmotnosti vzoriek, pretože softvér automaticky reguluje mikrovlnný výkon podľa požadovaného teplotného profilu. To zaručuje stálu kvalitu výsledkov a zjednodušuje používanie prístroja.

Detailnejšie informácie nájdete stránke výrobcu

Voliteľné príslušenstvo

  • Systém pre vysokú priechodnosť vzoriek
    PYRO systéms  nastavením vysokej priepustnosti vzoriek pojme až 24 kelímkov z kremenného vlákna . Unikátna, robustná, pevná, keramická mufľa umožňuje priechod mikrovlnného žiarenia a rýchle zvýšenie teploty doštičky z karbidu kremíka. Kelímky na vzorky sa umiestnia na veľkú čistú kremennú dosku a prúdenie vzduchu sa indukuje zabudovaným odťahovým systémom. Porézna keramická voštinová frita zabudovaná do steny muflovej pece umožňuje konštantný prietok vzduchu nad kelímkami na vzorky. Kombinácia „prehriatia“ v mikrovlnnej peci a indukovaného prúdenia vzduchu vedie k dramatickému zníženiu doby spopolnenia. Veľká kremenná trubica umiestnená nad muflou prenáša plyny a pary vznikajúce pri spopolňovacom procese do odťahového potrubia. Veľmi presný termočlánok monitoruje a riadi teplotu vo vnútri pece. Signál snímača slúži ako mechanizmus spätnej väzby na reguláciu mikrovlnného výkonu a na udržanie požadovaného teplotného profilu. Použiť sa dá akýkoľvek typ kelímku (kov, porcelán, kremeň atď.).
  • Systém pre ultra rýchly ohrev - UltraFast
    Ako už z názvu vyplýva, PYRO s so systémom UltraFAST  má extrémne vysokú rýchlosť ohrevu. Typickú teplotu spopolnenia 800 ° C je možné dosiahnuť už za 5 minút, počnúc teplotou miestnosti! To eliminuje potrebu behu systému cez noc a predchádza zdĺhavému času zahrievania pri použití elektrických odporových pecí, čo dramaticky znižuje spotrebu energie a náklady. Kruhový výhrevný článok zaisťuje dokonalú rovnomernosť teploty v celom priestore mufle, do značnej miery prekračujúcu požiadavky štandardných metód ASTM, USP, SEMI a ISO. Teplota je sledovaná a riadená bezdotykovým infračerveným senzorom. Na keramický podnos je možné umiestniť až 5 kelímkov, ktoré sa dajú z mufle po dokončení chodu mikrovlnného programu ľahko vybrať . Vďaka neuveriteľne vysokej rýchlosti ohrevu tohto systému PYRO v kombinácii s vlastnosťami kelímkov UltraFAST je táto konfigurácia tou najlepšou voľbou pre všetky vysokoteplotné aplikácie, ktoré nevyžadujú zotrvačnosť pri zahrievaní.
  • Systém pre stanovenie síranových popolov
    Spopolňovanie farmaceutických produktov, polymérov a vzoriek potravín často zahŕňa použitie kyseliny sírovej. Horúce výpary kyseliny sírovej sú nebezpečné pre obsluhu a korozívne pre zariadenia. Okrem toho sú metódy síranového spopolňovania náročné na pracovnú silu a aj časovo náročné a vyžadujú ručné splynovanie kyseliny a ich dokončenie je potrebné 8-12 hodín. Na prekonanie týchto problémov spoločnosť Milestone vyvinula systém Sulfated Ashing. Táto konfigurácia PYRO umožňuje analytikom pridávať kyselinu sírovú do vzoriek  a priamo umiestňovať kelímky do mikrovlnnej muflovej pece bez predbežného kroku zuhoľnatenia. Únavné zaobchádzanie so vzorkami a vystavenie obsluhy pôsobeniu kyslých výparov sú úplne vylúčené. Systém je navrhnutý pre úplnú bezpečnosť obsluhy a vykoná kompletný postup spopolňovania síranom už za 1 hodinu. Výpary kyseliny sírovej uvoľňované z kelímkov sa neustále odsávajú a prechádzajú cez kremennú trubicu a vzduchom chladenú kremennú zbernú nádobu mimo jednotku. Výpary sú neutralizované v samostatnom module na čistenie.

Vypracujeme vám cenovú ponuku na mieru

Želáte si vypracovať cenovú ponuku na daný produkt? Kliknite na tlačidlo vyžiadať cenovú ponuku a vyplňte priložený online formulár s bližšou špecifikáciou.

V prípade, že potrebujete poradiť, alebo ste nenašli informáciu, ktorú ste hľadali, tak nás prosím kontaktujte

Požiadavka na vypracovanie cenovej ponuky

Požiadavka na ponuku