Mikrovlnný rozkladný systém ETHOS EASY

Výrobca: Milestone Srl
Pokročilý mikrovlnný rozkladný systém
Rozsah typov vzoriek vyžadujúcich mikrovlnný rozklad a analýzu stopových kovov sa v posledných rokoch významne zvýšil. Zároveň sa zvýšilo množstvo vzoriek a znížila sa doba prípravy. Okrem toho vývoj ICP-MS rozšíril použiteľnosť na zložitejšie typy vzoriek, čo kladie ďalšie požiadavky na mikrovlnný rozklad: jeho nižšie detekčné limity a rýchla doba analýzy vyžadujú nižší slepý pokus a vyššiu kapactu v technikách prípravy vzoriek. V reakcii na tieto požiadavky spoločnosť Milestone vyvinula novú mikrovlnný rozkladný systém ETHOS EASY, špeciálne navrhnutý pre mikrovlnné kyselinové rozklady v uzavretých nádobkách, s plnou kontrolou všetkých parametrov reakcie.

Informácie o produkte

Rotory s najvyššou výkonnosťou -Rotačný rozkladný systém pre rutinné aj náročné aplikácie.
Zjednodušený vývoj metód -Softvér EasyCONTROL minimalizuje vývoj metód, zvyšuje produktivitu a zlepšuje účinnosť rozkladu.
Vynikajúce bezpečnostné prvky -Konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele a patentovaná technológia odvetrávania a opätovného uzavretia zaisťujú bezpečnosť a produktivitu.
Know-how a diaľkové ovládanie – Unikátne webové centrum Milestone Connect: webová aplikácia pre externé zariadenia vrátane knižnice aplikácií, výukových videí, náhradných dielov a spotrebného materiálu

– Systém s dvomi magnetrónmi s difúzerom pyramidálneho prierezu zabezpečujúcim homogénnu distribúciu mikrovlnného žiarenia v pracovnom priestore
– Ochrana magnetrónov pred odrazeným mikrovlnným žiarením
– Inštalovaný výkon:1900 Watt ( 2 magnetróny po 950 W)
– Príkon mikrovlnného žiarenia 1900 Watt s možnosťou nastavenia v 1 Watt inkrementoch, riadený mikroprocesorom
– Používateľom volené kontinuálne alebo pulzné mikrovlnné žiarenie
– Patentované protitlakové dvere z nerezu
– Veľký pracovný priestor 43 x 40 x 41 cm ( 70 litrov)
– Materiál mikrovlnnej pece: nerezová oceľ 18/8, pokrytá piatimi vrstvami PTFE striekaného plazmou pri teplote 350 °C
– Osvetlenie pece žiarovkou.
– Hardware kompletne chránený polymérmi z vnútornej aj vonkajšej strany proti výparom kyselín a organických rozpúšťadiel
– 7 bezpečnostných mikrospínačov a 4 bezpečnostné uzávery zabezpečujúce systém a ochranu personálu pred emisiou mikrovlnného žiarenia
– Odťah vznikajúcich splodín umiestnený nad pracovným priestorom, oddelený od elektronickej časti, za účelom zabránenia vzniku jej korózie. Prietok 3 m3/min
– Bezpečnostné štandardy
EN61010-1:2001; EN61010-2-010:2003; UL61010-1:2004; CAN/CSA-C22.2 No 61010-1:2004; CAN/CSA-C22.2 No 61010-2-010:2004; IEC 61010-2-010:2003; EN61326-1:2006; CEI EN 61326-2-6:2006
– Zhoda so štandardnými metódami
US EPA 3052; US EPA 3051A; US EPA 3546; ASTM D4309-96; ASTM D-5765; ASTM D-6010; USP 232 and 233,RoHS, WEEE and ELV

Bezkontaktný snímač easyTEMP priamo riadi teplotu do  300 °C všetkých vzoriek a roztokov a poskytuje presnú teplotnú spätnú väzbu, aby sa zabezpečil úplný rozklad vo všetkých nádobkách s vynikajúcou bezpečnosťou. Táto technológia kombinuje rýchle a presné odčítanie teplotného senzora in situ s flexibilitou infračerveného senzora (pozrieť animáciu).
Softvér ETHOS UP poskytuje sledovateľnosť histórie rozkladu a meranie teploty pre každú vzorku. Teplotné diagramy a profily sa zobrazujú v reálnom čase a je možné ich uložiť na termináli ETHOS EASY.
V kombinácii s technológiou nádob „vent-and-reseal“ zabezpečujú tieto senzory úplný a bezpečný rozklad bez straty prchavých látok.
– Riadiaci terminál 480 (480×272 pixel) s dotykovou farebnou obrazovkou s priemyselným konceptom ovládania ( 4,3″ obrazovka s 65 000 farbami ).
– Umožňuje dobré grafické zobrazenie priebehu kriviek- teplota, tlak.
– 5 USB portov,1 RS 232 port 1 LAN port, 2 video porty.
– Vnútorná pamäť umožňuje uloženie metód bez obmedzenia, ich editáciu a záznam rozkladných kriviek, automatické uloženie, resp. načítanie metód a rozkladných kriviek do externého PC.
– Zabudované metodiky ( cca 300 metodík) pre rozklad vzoriek vrátane predprogramovaných EPA metód.
– Software “Easy-Control” Software umožňujúci úplnú dokumentáciu podľa zásad SLP s PID algoritmom pre presné kopírovanie požadovanej teplotnej krivky a pre plné zabezpečenie kvality rozkladu.

Detailnejšie informácie nájdete stránke výrobcu

Voliteľné príslušenstvo

 • Vysokotlakový rotor SK-15
  Vysokotlakový rotor - 15 rozkladných nádobiek z vysokočistého PTFE-TFM teflónu
  Objem 100 ml
  Maximálna teplota 300 ° C, maximálny tlak 100 bar (asi 1 500 psi)
  Zabudovaná individuálna regulácia tlaku
 • Vysokotlakový rotor SK-10
  Vysokotlakový rotor - 10 rozkladných nádobiek z vysokočistého PTFE-TFM teflónu
  Objem 100 ml
  Maximálna teplota 300 ° C, maximálny tlak 100 atm (asi 1 500 psi)
  Zabudovaná individuálna regulácia tlaku
  Pre staršie systémy - MEGA, ETHOS
 • Vysokotlakový rotor Maxi-24 HP
  Vysokotlakový rotor - 24 rozkladných nádobie z vysokočistého PTFE-TFM teflónu
  Objem 80 ml
  Maximálna teplota 300 ° C, maximálny tlak 60 atm (asi 900 psi)
  Zabudovaná individuálna regulácia tlaku
 • Ultrastopové vložky
  ULTRASTOPOVÉ VLOŽKY - technológia nádobka v nádobke Táto konfigurácia znižuje množstvo kyseliny potrebnej na rozklad na takmer stechiometrické množstvá, čo znižuje faktor zriedenia a zlepšuje detekčný limit. Výhody: Menší objem kyselín Vyššie množstvo vzorky Nižší faktor riedenia Zvýšený limit detekcie metódy Menšia povrchová kontaminácia Nižší analytický blank
 • Strednotlakový rotor MAXI-44
  Strednotlakový rotor - 44 rozkladných nádobiek z vysokočistého PTFE-TFM teflónu
  Objem 100 ml
  Maximálna teplota 300 ° C, maximálny tlak 35 atm (asi 500 psi)
  Zabudovaná individuálna regulácia tlaku
 • Strednotlakový rotor MAXI-14
  Strednotlakový rotor - 14 rozkladných nádobiek z vysokočistého PTFE-TFM teflónu
  Objem 100 ml
  Maximálna teplota 300 ° C, maximálny tlak 35 atm (asi 500 psi)
  Zabudovaná individuálna regulácia tlaku
  Pre rozkladný systém ETHOS LEAN
 • Muflová vložka ULTRAFAST
  Vysokoteplotná muflová pec - vhodná na fúzie, max teplota do 1 200 ° C.
  Pomocou tejto pece je možné úspešne pripraviť rôzne zložité vzorky, ako sú cementy, rudy, troska, sedimenty, pôdy, horniny, keramika, pigmenty a sklá pre analýzu XRF, AA a ICP.
 • Extrakčný rotor fastEX-24
  pomocou rotora fastEX-24 je možné extrahovať až 30 gramov vzorky s minimálnym objemom rozpúšťadla.
  Používa jednorazové sklenené liekovky, čo eliminuje potrebu čistenia a možnosť pamäťového efektu medzi rôznymi cyklami.
  100 ml injekčné liekovky umožňujú extrakciu veľkého množstva vzorky.
 • Evaporačný rotor MMR-15
  Rotor MMR-15 sa môže použiť na vákuové sušenie vzoriek pred rozkladom a zakoncentrovanie roztoku na konci procesu rozkladu.
  MMR-15 má kapacitu až 15 TFM nádobiek s objemom 100 ml.
  Sú to rovnaké nádobky, aké sa používajú v rozkladnom rotore SK-15, takže pri sušení a zakoncentrovaní nie je potrebný žiadny prenos roztoku.

Vypracujeme vám cenovú ponuku na mieru

Želáte si vypracovať cenovú ponuku na daný produkt? Kliknite na tlačidlo vyžiadať cenovú ponuku a vyplňte priložený online formulár s bližšou špecifikáciou.

V prípade, že potrebujete poradiť, alebo ste nenašli informáciu, ktorú ste hľadali, tak nás prosím kontaktujte

Požiadavka na vypracovanie cenovej ponuky

Požiadavka na ponuku