Mikrovlnný rozkladný systém ETHOS UP

Výrobca: Milestone Srl
ETHOS UP plne stelesňuje filozofiu spoločnosti Milestone v mikrovlnnej príprave vzoriek. Špeciálne navrhnutý pre mikrovlnný kyselinový rozklad vzoriek v uzavretých nádobách, ponúka produktivitu, bezpečnosť, jednoduché použitie, konektivitu, odbornosť a flexibilitu aplikácií. Mikrovlnný rozkladný systém ETHOS UP s komplexným výberom príslušenstva zahŕňa vizionársky koncept spoločnosti Milestone „Total Microwave Sample Preparation“, ktorý ponúka kompletné prvotriedne riešenie nielen pre rozklady vzoriek ale aj pre mikrovlnnú extrakciu rozpúšťadlami, vysokoteplotnú fúziu, vákuové odparovanie a dokonca aj organickú a anorganickú syntézu alebo hydrolýzu bielkovín. Mikrovlnná rozkladný systém ETHOS UP pokrýva celú škálu vzoriek od rutinných až po špičkové aplikácie vrátane metód US EPA 3052 pre sedimenty, kaly a pôdu a US EPA 3015 pre vodné vzorky a extrakty.

Informácie o produkte

Rotory s najvyššou výkonnosťou -Rotačný rozkladný systém pre rutinné aj náročné aplikácie.
Zjednodušený vývoj metód -Softvér EasyCONTROL minimalizuje vývoj metód, zvyšuje produktivitu a zlepšuje účinnosť rozkladu.
Vynikajúce bezpečnostné prvky -Konštrukcia z nehrdzavejúcej ocele a patentovaná technológia odvetrávania a opätovného uzavretia zaisťujú bezpečnosť a produktivitu.
Know-how a diaľkové ovládanie -Unikátne webové centrum Milestone Connect: webová aplikácia pre externé zariadenia vrátane knižnice aplikácií, výukových videí, náhradných dielov a spotrebného materiálu

– Systém s dvomi magnetrónmi s difúzerom pyramidálneho prierezu zabezpečujúcim homogénnu distribúciu mikrovlnného žiarenia v pracovnom priestore
– Ochrana magnetrónov pred odrazeným mikrovlnným žiarením
– Inštalovaný výkon:1900 Watt ( 2 magnetróny po 950 W)
– Príkon mikrovlnného žiarenia 1900 Watt s možnosťou nastavenia v 1 Watt inkrementoch, riadený mikroprocesorom
– Používateľom volené kontinuálne alebo pulzné mikrovlnné žiarenie
– Patentované protitlakové dvere z nerezu
– Veľký pracovný priestor 43 x 40 x 41 cm ( 70 litrov)
– Materiál mikrovlnnej pece: nerezová oceľ 18/8, pokrytá piatimi vrstvami PTFE striekaného plazmou pri teplote 350 °C
– Osvetlenie pece žiarovkou.
– Integrovaná videokamera pre monitorovanie vnútorného priestoru pece
– Hardware kompletne chránený polymérmi z vnútornej aj vonkajšej strany proti výparom kyselín a organických rozpúšťadiel
– 7 bezpečnostných mikrospínačov a 4 bezpečnostné uzávery zabezpečujúce systém a ochranu personálu pred emisiou mikrovlnného žiarenia
– Odťah vznikajúcich splodín umiestnený nad pracovným priestorom, oddelený od elektronickej časti, za účelom zabránenia vzniku jej korózie. Prietok 3 m3/min
– Bezpečnostné štandardy
EN61010-1:2001; EN61010-2-010:2003; UL61010-1:2004; CAN/CSA-C22.2 No 61010-1:2004; CAN/CSA-C22.2 No 61010-2-010:2004; IEC 61010-2-010:2003; EN61326-1:2006; CEI EN 61326-2-6:2006
– Zhoda so štandardnými metódami
US EPA 3052; US EPA 3051A; US EPA 3546; ASTM D4309-96; ASTM D-5765; ASTM D-6010; USP 232 and 233,RoHS, WEEE and ELV

Bezkontaktný snímač easyTEMP priamo riadi teplotu do  300 °C všetkých vzoriek a roztokov a poskytuje presnú teplotnú spätnú väzbu, aby sa zabezpečil úplný rozklad vo všetkých nádobkách s vynikajúcou bezpečnosťou. Táto technológia kombinuje rýchle a presné odčítanie teplotného senzora in situ s flexibilitou infračerveného senzora (pozrieť animáciu).
Softvér ETHOS UP poskytuje sledovateľnosť histórie rozkladu a meranie teploty pre každú vzorku. Teplotné diagramy a profily sa zobrazujú v reálnom čase a je možné ich uložiť na termináli ETHOS UP.
V kombinácii s technológiou nádob „vent-and-reseal“ zabezpečujú tieto senzory úplný a bezpečný rozklad bez straty prchavých látok.

– Riadiaci terminál 500 (640×480 pixel)s dotykovou farebnou obrazovkou s priemyselným konceptom ovládania ( 6,5″ obrazovka s 65 000 farbami ).
– Umožňuje dobré grafické zobrazenie priebehu kriviek- teplota, tlak.
– 5 USB portov,1 RS 232 port 1 LAN port, 2 video porty.
– Vnútorná pamäť umožňuje uloženie metód bez obmedzenia, ich editáciu a záznam rozkladných kriviek, automatické uloženie, resp. načítanie metód a rozkladných kriviek do externého PC.
– Zabudované metodiky ( cca 300 metodík) pre rozklad vzoriek vrátane predprogramovaných EPA metód.
– Software “Easy-Control” Software umožňujúci úplnú dokumentáciu podľa zásad SLP s PID algoritmom pre presné kopírovanie požadovanej teplotnej krivky a pre plné zabezpečenie kvality rozkladu.

Detailnejšie informácie nájdete stránke výrobcu

Voliteľné príslušenstvo

 • Vysokotlakový rotor SK-15
  Vysokotlakový rotor - 15 rozkladných nádobiek z vysokočistého PTFE-TFM teflónu
  Objem 100 ml
  Maximálna teplota 300 ° C, maximálny tlak 100 bar (asi 1 500 psi)
  Zabudovaná individuálna regulácia tlaku
 • Vysokotlakový rotor SK-10
  Vysokotlakový rotor - 10 rozkladných nádobiek z vysokočistého PTFE-TFM teflónu
  Objem 100 ml
  Maximálna teplota 300 ° C, maximálny tlak 100 atm (asi 1 500 psi)
  Zabudovaná individuálna regulácia tlaku
  Pre staršie systémy - MEGA, ETHOS
 • Vysokotlakový rotor Maxi-24 HP
  Vysokotlakový rotor - 24 rozkladných nádobie z vysokočistého PTFE-TFM teflónu
  Objem 80 ml
  Maximálna teplota 300 ° C, maximálny tlak 60 atm (asi 900 psi)
  Zabudovaná individuálna regulácia tlaku
 • Ultrastopové vložky
  ULTRASTOPOVÉ VLOŽKY - technológia nádobka v nádobke Táto konfigurácia znižuje množstvo kyseliny potrebnej na rozklad na takmer stechiometrické množstvá, čo znižuje faktor zriedenia a zlepšuje detekčný limit. Výhody: Menší objem kyselín Vyššie množstvo vzorky Nižší faktor riedenia Zvýšený limit detekcie metódy Menšia povrchová kontaminácia Nižší analytický blank
 • Strednotlakový rotor MAXI-44
  Strednotlakový rotor - 44 rozkladných nádobiek z vysokočistého PTFE-TFM teflónu
  Objem 100 ml
  Maximálna teplota 300 ° C, maximálny tlak 35 atm (asi 500 psi)
  Zabudovaná individuálna regulácia tlaku
 • Strednotlakový rotor MAXI-14
  Strednotlakový rotor - 14 rozkladných nádobiek z vysokočistého PTFE-TFM teflónu
  Objem 100 ml
  Maximálna teplota 300 ° C, maximálny tlak 35 atm (asi 500 psi)
  Zabudovaná individuálna regulácia tlaku
  Pre rozkladný systém ETHOS LEAN
 • Muflová vložka ULTRAFAST
  Vysokoteplotná muflová pec - vhodná na fúzie, max teplota do 1 200 ° C.
  Pomocou tejto pece je možné úspešne pripraviť rôzne zložité vzorky, ako sú cementy, rudy, troska, sedimenty, pôdy, horniny, keramika, pigmenty a sklá pre analýzu XRF, AA a ICP.
 • Extrakčný rotor fastEX-24
  pomocou rotora fastEX-24 je možné extrahovať až 30 gramov vzorky s minimálnym objemom rozpúšťadla.
  Používa jednorazové sklenené liekovky, čo eliminuje potrebu čistenia a možnosť pamäťového efektu medzi rôznymi cyklami.
  100 ml injekčné liekovky umožňujú extrakciu veľkého množstva vzorky.
 • Evaporačný rotor MMR-15
  Rotor MMR-15 sa môže použiť na vákuové sušenie vzoriek pred rozkladom a zakoncentrovanie roztoku na konci procesu rozkladu.
  MMR-15 má kapacitu až 15 TFM nádobiek s objemom 100 ml.
  Sú to rovnaké nádobky, aké sa používajú v rozkladnom rotore SK-15, takže pri sušení a zakoncentrovaní nie je potrebný žiadny prenos roztoku.

Vypracujeme vám cenovú ponuku na mieru

Želáte si vypracovať cenovú ponuku na daný produkt? Kliknite na tlačidlo vyžiadať cenovú ponuku a vyplňte priložený online formulár s bližšou špecifikáciou.

V prípade, že potrebujete poradiť, alebo ste nenašli informáciu, ktorú ste hľadali, tak nás prosím kontaktujte

Požiadavka na vypracovanie cenovej ponuky

Požiadavka na ponuku