Mikrovlnný rozkladný systém ultraCLAVE

Výrobca: Milestone Srl
Vďaka patentovanej technológii SRC prístroj ultraCLAVE umožňuje spracovanie zmiešaných matríc s rôznymi chemickými postupmi v rovnakom cykle . Na odstránenie procesu manipulácie pri príprave vzoriek používa ultraCLAVE vialky a stojany namiesto nádobiek a rotorov, ktoré stanovujú nové štandardy v mikrovlnnom rozklade. Eliminácia tohto základného kroku úplne mení pravidlá v príprave mikrovlnných vzoriek a zvyšuje tak celkovú účinnosť pri elementárnej analýze. S novou generáciou mikrovlnnej reakčnej nádoby s vysokotlakovým reaktorom je ultraCLAVE schopný rozložiť až 77 vzoriek súčasne pri vysokej teplote do 300 ° C a tlaku do 200 bar, čo zvyšuje efektivitu práce v  laboratória.

Informácie o produkte

Patentovaný systém Milestone ultraCLAVE dosahuje mimoriadne výkonné schopnosti kombináciou priameho mikrovlnného ohrevu vo vysokotlakovom reaktore, ktorý funguje súčasne ako mikrovlnný priestor a nádoba. Mikrovlnná energia sa do reaktora privádza jedinečným mikrovlnným portom. Táto multimodálna konštrukcia zaisťuje maximálnu účinnosť ohrevu vzorky. Teplo generované v reaktore je odvádzané recirkulačným chladiacim systémom a nádoba z nehrdzavejúcej ocele zostáva približne pri izbovej teplote počas celého ohrievacieho cyklu .
UltraCLAVE je navrhnutý pre jednoduché použitie. Vloženie stojana so vzorkami do komory je jedinou manuálnou operáciou, ktorá sa vyžaduje. Reakčná komora je pomocou počítača utesnená, natlakovaná, zahriata, ochladená, odvetraná a otvorená.
Systém dramaticky znižuje prácu v porovnaní s konvenčnými mikrovlnnými systémami.

Príprava vzorky je najnáročnejším krokom v elementárnej analýze, pretože vyžaduje montáž, zatvorenie, otvorenie a demontáž nádobiek. Tieto operácie zahŕňajú manipuláciu, ktorá je priamo ovplyvnená počtom použitých nádobiek. UltraCLAVE s technológiou SRC používa namiesto rotorov a nádobiek vialky a stojany, čo úplne odstraňuje namáhavú manipuláciu.

Technológia SRC je založená na reaktore z nehrdzavejúcej ocele s objemom presahujúcim 4 L, ktorý funguje ako mikrovlnný priestor a aj ako rozkladná nádoba. Do reaktora z nehrdzavejúcej ocele sa vloží 3,5 l PTFE nádoba s kyselinou. Používateľ umiestni vzorky a kyseliny do vialiek s voľne nasaditeľnými viečkami, umiestni stojan do ultraCLAVE a začne sa proces rozkladu. Stlačením tlačidla „START“ na príslušnom termináli s veľkou obrazovkou systém automaticky uzavrie nádobu z nehrdzavejúcej ocele a upne ju, natlakuje ju dusíkom a spustí vopred zvolený mikrovlnný program. Po dokončení rozkladu sa vialky ochladia pomocou výkonného externého chladiča, tlak sa bezpečne uvoľní a hlavný reaktor sa otvorí a rozložené vzorky sú pripravené na zriedenie a analýzu.

Výsledkom kombinácie reaktora z nehrdzavejúcej ocele s mikrovlnnou technológiou je rozkladný systém s vynikajúcim výkonom a schopnosťami. Teplotný rozsah do 300 ° C umožňuje rozklad prakticky akejkoľvek vzorky, zatiaľ čo maximálny tlak až 200 bar umožňuje rozklad veľmi veľkého množstva vzorky. Vysoko reaktívne vzorky, ako sú veľké množstvá potravín, farmaceutík, polymérov a petrochemických látok, je možné úplne rozložiť. Okrem toho si flexibilita platformy našla prirodzené miesto aj v iných analytických laboratóriách, ako sú environmentálne, klinické a biologické. UltraCLAVE umožňuje súčasný rozklad úplne odlišných matríc rôznymi chemickými postupmi, pretože na všetky vialky sa v reaktore aplikujú nastavené podmienky, čo zaisťuje úplný rozklad všetkých vzoriek v reakčnej komore.

Detailnejšie informácie nájdete stránke výrobcu

Rozkladný priestor

Vysokotlaková reakčná komora SRC
Objem komory 4 200 ml s 3 500 ml teflónovou vložkou

Max. mikrovlnný výkon

1200 W

Chladiaci výkon

1000 W

Max. prevádzkový tlak

200 bar

Max. teplota

300 °C

Množstvo vzoriek

voliteľne 6, 15, 25, 40, 62 alebo 77

Voliteľné príslušenstvo

Vypracujeme vám cenovú ponuku na mieru

Želáte si vypracovať cenovú ponuku na daný produkt? Kliknite na tlačidlo vyžiadať cenovú ponuku a vyplňte priložený online formulár s bližšou špecifikáciou.

V prípade, že potrebujete poradiť, alebo ste nenašli informáciu, ktorú ste hľadali, tak nás prosím kontaktujte

Požiadavka na vypracovanie cenovej ponuky

Požiadavka na ponuku