Mikrovlnný rozkladný systém UltraWAVE

Výrobca: Milestone Srl
Pokročilý mikrovlnný rozkladný systém UltraWAVE je založený na technológii SRC (Single Reaction Chamber), ktorú vynašiel Milestone pred niekoľkými rokmi. Technológia SRC dosahuje mimoriadne výkonné schopnosti kombináciou mikrovlnného ohrevu s vysokotlakovým reaktorom, ktorý funguje súčasne ako mikrovlnný priestor a nádoba. Komora ultraWAVE sa utesňuje, tlakuje, ohrieva, chladí, odvzdušňuje a otvára pomocou špeciálneho ovládacieho terminálu s dotykovou obrazovkou. Vloženie stojana so vzorkami do komory je jedinou manuálnou operáciou v inak plne automatizovanom procese prípravy vzorky pomocou mikrovlnnej pece. Vonkajšie povrchy nádoby zostávajú počas celého cyklu mikrovlnného ohrevu pri izbovej teplote. Výsledkom je, že ultraWAVE je dramaticky menej náročný na prácu a ľahšie sa používa v porovnaní s konvenčnými mikrovlnnými rozkladnými systémami.

Informácie o produkte

Vysoký výkon – Najvyššie teploty, tlak a najrýchlejší čas chladenia.
Zvýšená priepustnosť – Zdvojnásobenie výkonu oproti tradičným mikrovlnným rozkladným systémom, súčasný rozklad až do 26 vzoriek.
Nie je potrebné zoskupovanie vzoriek – Súčasný rozklad akejkoľvek kombinácie typov vzoriek.
Jednoduchosť použitia – nie je potrebné čistenie rozkladných vialiek. nie je nutná montáž / demontáž nádobiek.

Rovnako ako všetky výrobky spoločnosti Milestone, aj ultraWAVE bol navrhnutý s maximálnou bezpečnosťou pre operátora: bol vyvinutý na použitie s akoukoľvek kyselinou alebo ich kombináciou a každý reaktor je testovaný pri tlaku do 330 bar. Pracovný priestor obklopuje hrubý akrylový štít a rozklady nie je možné spustiť, pokiaľ nie sú svorky komory v správnej polohe. Teplota a tlak sa monitorujú 20-krát za sekundu, pričom sa automaticky upravuje mikrovlnný výkon tak, aby sa ovládali aj vysoko exotermické reakcie.

Akákoľvek kombinácia typov vzoriek (potravinárske, environmentálne, polymérne, kozmetické, farmaceutické, geologické, chemické a petrochemické) môže byť rozkladaná súčasne; nie je potrebné zoskupovať vzorky do identických typov. Nie je potrebný žiadny vývoj metódy, pretože rovnakú metódu je možné použiť takmer pre každú vzorku. Blanky a referenčné štandardy ľubovoľnej matrice môžu byť rozkladané spolu so vzorkami, čo umožňuje skutočnú kontrolu kvality rozkladu.
UltraWAVE, ktorý pracuje až do tlaku 199 bar a teploty 300 ° C, umožňuje úplný rozklad mimoriadne náročných vzoriek a veľkého množstva organických látok, čím prekonáva akýkoľvek iný systém mikrovlnného rozkladu. Na rozdiel od bežných mikrovlnných rozkladných systémov je každá vzorka pod priamou reguláciou teploty a tlaku, takže nie je potrebné spoliehať sa na referenčnú nádobu alebo na nepriamu reguláciu, ako napríklad infračervenými snímačmi teploty.
UltraWAVE dosahuje rýchlejšie vysoké teploty, rýchlejšie sa ochladzuje (10 minút z 200 ° C na izbovú teplotu) a je schopný prevádzly s vyšším tlakom a teplotou ako ktorýkoľvek iný systém. UltraWAVE zamedzuje krížovej kontaminácii medzi vzorkami. Blanky sú výrazne nižšie ako pri bežných mikrovlnných systémoch, nakoľko sa používa menej kyseliny a nádobky majú oveľa menší povrch v kontakte s analytickým roztokom.

Všetky vzorky sa spracúvajú v jednom cykle pri rovnakej teplote a tlaku, čo eliminuje potrebu vykonania viacerých cyklov rozkladu pre rôzne vzorky alebo matrice. Použitie jednorazových sklenených nádobiek eliminuje krok čistenia a zvyšuje produktivitu systému

UltraWAVE sa ovláda pomocou kompaktného externého terminálu s ľahko čitateľným, jasným, plnofarebným dotykovým displejom. K dispozícii je niekoľko portov USB a Ethernet na pripojenie prístroja k externým zariadeniam a k sieti miestneho laboratória. Na termináli beží Milestone easyWAVE, úplne nový užívateľsky príjemný, ikonami riadený a viacjazyčný softvér. Stačí si spomenúť na predtým uloženú metódu alebo vytvoriť novú; stlačte ikonu Štart a systém bude podľa sofistikovaného PID algoritmu automaticky sledovať užívateľsky definovaný teplotný profil.
Predinštalované sú stovky aplikácií vrátane všetkých metód US EPA, čo eliminuje potrebu vývoja metód.

V ultraWAVE už nie je potrebné otváranie a zatváranie nádob, montáž a demontáž rotorov. Manipulácia so systémom sa dramaticky zníži a odpadnú zdĺhavé a časovo náročné postupy.
Dizajn technológie SRC v ultraWAVE výrazne prispieva k zníženiu prevádzkových nákladov použitím lacných a praktických vialiek vhodných na stanovenie akýchkoľvek kovov a stopových prvkov.

Detailnejšie informácie nájdete stránke výrobcu

Rozkladný priestor

Vysokotlaková reakčná komora SRC
Objem komory 990 ml s 900 ml teflónovou vložkou

Max. mikrovlnný výkon

1500 W

Chladiaci výkon

1000 W

Max. prevádzkový tlak

199 bar

Max. teplota

300 °C

Množstvo vzoriek

4, 5, 8, 15, 18, 19, 22 alebo 26

Voliteľné príslušenstvo

Vypracujeme vám cenovú ponuku na mieru

Želáte si vypracovať cenovú ponuku na daný produkt? Kliknite na tlačidlo vyžiadať cenovú ponuku a vyplňte priložený online formulár s bližšou špecifikáciou.

V prípade, že potrebujete poradiť, alebo ste nenašli informáciu, ktorú ste hľadali, tak nás prosím kontaktujte

Požiadavka na vypracovanie cenovej ponuky

Požiadavka na ponuku