Optický tenziometer Theta Flex

Výrobca: Attension, Biolin
Theta Flex je počítačo riadený optický tenziometer založený na kvalitnom zázname obrazu a jeho automatickej analýze. Otvorený koncept tenziometra Theta Flex je vhodný ako pre výskum, tak aj pre rutinné merania. Modulárny prístup umožňuje voľbu CCD kamier s rôznou rýchlosťou záznamu a zväčšením, voľbu manuálneho nebo motorizovaného stolíka pre umiestnenie vzorky. Ponúkame široké možnosti pre dávkovanie kvapaliny s rôznym stupňom automatizácie.

Informácie o produkte

  • ľahké a automatické stanovenie povrchového a medzifázového napätia, kontaktného uhla a povrchovej voľnej energie
  • meranie absorpcie kvpalín poréznym materiálom
  • statická a dynamická měření
  • monochromatické spätné presvetlenie pomocou LED
  • preloženie kvapky krivkou na základe Young – Laplaceho rovnice
  • spúšťanie merania na základe detekcie zmeny obrazu

Detailnejšie informácie nájdete stránke výrobcu

Vypracujeme vám cenovú ponuku na mieru

Želáte si vypracovať cenovú ponuku na daný produkt? Kliknite na tlačidlo vyžiadať cenovú ponuku a vyplňte priložený online formulár s bližšou špecifikáciou.

V prípade, že potrebujete poradiť, alebo ste nenašli informáciu, ktorú ste hľadali, tak nás prosím kontaktujte

Požiadavka na vypracovanie cenovej ponuky

Požiadavka na ponuku