Ortuťový analyzátor DMA-1

Výrobca: Milestone Srl
Kompaktný priamy analyzátor ortuti Systém na stanovenie ortuti DMA-1 nevyžaduje pred analýzou žiadnu prípravu vzorky ani inú mokrú chémiu. To znamená jednoduché použitie, nízke prevádzkové náklady a už nie je potrebné kupovať, manipulovať a likvidovať nebezpečné chemikálie.

Informácie o produkte

Pred analýzou nie je potrebná žiadna príprava vzorky alebo iná chemická príprava.
Jednoduchosť použitia – jednoducho navážte svoju vzorku, vložte ju do prístroja a stlačte tlačidlo „štart“.
Najnižšie náklady na analýzu – rýchlosť analýzy, dlhá životnosť komponentov, životnosť nádobiek na vzorky, maximálna nákladová efektívnosť systému na stanovenie ortuti DMA-1.
Súlad so štandardnými metódami –  US EPA metóda 7473, ASTM metóda D-6722-01 a D-7623-10.
Vysoká produktivita- kompletná analýza, začiatok až do konca, trvá len 5 minút.

MATRICA VZORKY
DMA-1 produkuje výsledky nezávislé od matice. Prístroj je kalibrovaný pomocou vodných štandardov a následne umožňuje analýzu organických a anorganických vzoriek. Na analýzu rôznych matríc sa používa iba jedna metóda, vďaka čomu je DMA-1 veľmi ľahko použiteľný.
PAMÄŤOVÝ EFEKT
DMA-1 prakticky netrpí žiadnym pamäťovým efektom. Softvér prístroja je vybavený funkciou „Autoblank“, pomocou ktorej užívateľ nastaví požadovanú úroveň blanku. Ak je táto úroveň prekročená, prístroj automaticky spustí prázdne cykly, až kým sa nedosiahne očakávaná úroveň. To je veľmi dôležité pri analýze série neznámych vzoriek.
PRESNOSŤ A STABILITA
DMA-1 poskytuje reprodukovateľné výsledky pre širokú škálu vzoriek, ako sú napríklad polyméry, potraviny a krmivá a oleje.
Kalibrácia prístroja je použiteľná niekoľko mesiacov a dosiahnuté výsledky sú stabilné.
VÝBEROVÁ ČIASTKA
Je možné analyzovať až 1,5 gramu tuhej látky alebo 1,5 ml kvapaliny. To je obzvlášť dôležité pre analýzu heterogénnych materiálov alebo pre vzorky s veľmi nízkou koncentráciou ortuti.

Intuitívny softvér DMA-80 evo, EasyCONTROL, dostupný pre riadiaci terminál aj pre PC, obsahuje najpokročilejšie funkcie na zjednodušenie spracovania analýz: pripojenie LIMS, manipulácia s dátami, import / export dát a audit trail v súlade s 21 CFR časť 11. Funkcia prepracovania dát odstraňuje nutnosť opätovného spustenia analýzy konkrétnej vzorky.

PRESNÉ VÝSLEDKY
DMA-1 dosahuje detekčný limit len 0,003 nanogramu ortuti a je schopný merať až 1 500 nanogramov ortuti, čo zodpovedá koncentrácii 15 mg / kg (15 ppm) pri 100 mg vzorke.

Detailnejšie informácie nájdete stránke výrobcu

 

Vypracujeme vám cenovú ponuku na mieru

Želáte si vypracovať cenovú ponuku na daný produkt? Kliknite na tlačidlo vyžiadať cenovú ponuku a vyplňte priložený online formulár s bližšou špecifikáciou.

V prípade, že potrebujete poradiť, alebo ste nenašli informáciu, ktorú ste hľadali, tak nás prosím kontaktujte

Požiadavka na vypracovanie cenovej ponuky

Požiadavka na ponuku