Ortuťový analyzátor mercur DUO plus

Výrobca: Analytik Jena AG
Výkonný analyzátor ortuti mercur DUO plus pracuje podľa štandardov (EPA, EN, ISO) založených na atómovej absorpcii (AAS) a atómovej fluorescencii (AFS), a preto vám ponúka plnú flexibilitu pri aplikáciách. Vďaka integrovanému obohacovaciemu modulu s amalgamátormi môžete dosiahnuť limity stanovenia od rozsahu nízkych ng / l (ppt) po rozsah pg / l (ppq) s vysokou robustnosťou metódy v závislosti od typu vzorky a konfigurácie.

Informácie o produkte

– Plne automatizovaný analyzátor pre stanovenie Hg v kvapalných vzorkách, pracujúci na princípe techniky studených pár – pomocou redukčného činidla (zvyčajne SnCl2) sa zo vzorky vyredukujú studené pary, ktoré sú v meracej cele analyzované pri 253,7 nm
– Využíva metódu stanovenia atómovou absorpciou a atómovou fluorescenciou, ktorá je pre stanovenie Hg vysoko citlivá a má široký dynamický a lineárny rozsah merania
– Dávkovanie vzorky na princípe kontinuálnej prietokovej analýzy (tzv. FIA)
– Umožňuje plno automatizovanú prevádzku v spojení s automatickým dávkovačom vzoriek AS-F resp. AS-FD vrátane automatického riedenia vzoriek
– Optimálna separácia kvapalnej fázy pomocou patentovaného separátora plyn-kvapalina
– Dávkovanie reagencií pomocou 1-kanálového a 4-kanálového peristaltického čerpadla do reaktora a separátora
– Ochrana meracej cely a trubičiek proti vlhkosti pomocou špeciálnej vysúšacej membrány Nafion a senzora prítomnosti bubliniek
– Zvýšenie účinnosti fluorescencie použitím zrkadlovej kremennej fluorescenčnej cely
– Zdroj žiarenia : nízkotlaková Hg lampa – typ UV U5 s vysokou energiou;
– Absorpčná cela: 250 mm cela s kremennými okienkami
– Fluorescenčná cela: prietoková kremenná fluorescenčná cela s dvojitými zrkadlovými oknami, veľkosť: 10 x 10 x 32 mm;
– Detektor: fotonásobič R 928, 9 stupňový

– Riadenie softvérom WinAAS pracujúcim pod Windows 7 a vyšším z externého PC
– Moderný softvér umožňujúci automatizované riadenie AFS, zber a vyhodnotenie nameraných údajov
– Automatizácia riadenia AFS spočíva v kontrole a nastavení optických parametrov, parametrov hydridového systému, vrátane prietoku plynu
– Automatická kalibrácia s možnosťou použitia rôznych typov kalibrácií s následnou štatistikou
– Štatistické spracovanie výsledkov v číselnej a grafickej podobe
– GLP – výstup parametrov v zhode so správnou laboratórnou praxou
– Možnosť pridelenia rôznych užívateľských prístupov
– Automatické testovanie jednotlivých funkcií prístroja
– IQ/OQ validácia
– Spľňa požiadavky FDA 21 CFR Part 11

Detailnejšie informácie nájdete stránke výrobcu

Rozsah merania

1ng/l – 100 ug/l

Množstvo vzorky

cca 1 ml/meranie

Detekčný limit

< 1 ng/l (bez obohacovania) AFS
< 0,1 ng/l (s obohacovaním) AFS
< 5 ng/l (bez obohacovania) AAS
< 1 ng/l (s obohacovaním) AAS

Doba analýzy

cca 40 s bez amalgamácie
cca 100 s s amalgamáciou

Voliteľné príslušenstvo

  • AS-FD - automatický dávkovač pre plameň
    Autosamplery AS-F a AS-FD pre plameňovú  a hydridovú techniku poskytujú jedinečnú flexibilitu a účinnosť pri rutinnej analýze. Okrem štandardných funkcií poskytujú dávkovače AS-FD automatické dávkovanie vzoriek a štandardnú prípravu, inteligentné riedenie a koncentráciu vzoriek, automatické dávkovanie modifikátorov a automatické nastavenie hĺbky nasávania. V kombinácii s vysokou presnosťou dávkovania a inteligentnou kontrolou čistenia pri prekročení koncentrácií robia operácie bez dozoru (aj cez noc) rutinnou záležitosťou a zabezpečujú plynulé procesy a vysoký výkon. Príprava vzorky sa zníži na minimum. AS-FD umožňuje plne automatické riedenie vzorky až do faktora 1: 800 pre jeden krok riedenia.

Vypracujeme vám cenovú ponuku na mieru

Želáte si vypracovať cenovú ponuku na daný produkt? Kliknite na tlačidlo vyžiadať cenovú ponuku a vyplňte priložený online formulár s bližšou špecifikáciou.

V prípade, že potrebujete poradiť, alebo ste nenašli informáciu, ktorú ste hľadali, tak nás prosím kontaktujte

Požiadavka na vypracovanie cenovej ponuky

Požiadavka na ponuku