PURELAB Chorus 2+

Výrobca: ELGA Labwater
PURELAB Chorus 2+ poskytuje vyššiu bakteriálnu a anorganickú kvalitu pre citlivé analytické a biologické aplikácie nad rámec základnej laboratórnej práce. Vďaka svojmu jednoduchému dizajnu a ľahkému použitiu možno vodu dávkovať priamo zo systému alebo pomocou ďalších dávkovačov. Rad PURELAB Chorus 2+ je určený pre zákazníkov, ktorí požadujú vodu vysokej kvality typu II (čistá), pretože zaručuje minimálne 10 MΩ-cm. Ponúka monitorovanie vody až do bodu výdaja, aby bolo zaistené nepretržité poskytovanie požadovaných parametrov. Poskytuje zabudovanú pravidelnú recirkuláciu, ktorá pomáha minimalizovať tvorbu biofilmu, čo môže mať vplyv na niektoré aplikácie, pomocou pužita filtrov má nízku bakteriálnu špecifikáciu. Má množstvo dávkovacích riešení vhodných pre rôzne aplikácie, ako aj schopnosť prispôsobiť sa priestorovým možnostiam laboratória. Je to ľahko použiteľný a udržiavateľný systém.

Informácie o produkte

Prístroje sú k dispozícii s deionizačnými náplňami (RO/DI/UV) a aj s patentovanou technolúogiou EDI (RO/EDI/UV)

  • Tieto produkty poskytujú čistú vodu  s rezistivitou 15 MΩ.cm pre laboratóriá vyžadujúce až 100 litrov za deň a je schopný plnej recirkulácie s udržaním kvality vody 15 MΩ.cm.
  • Plne recirkulačné -okrem jednoduchej kompozitnej filtrácie prieduchov je PURELAB Chorus 2+ jediný plne recirkulačný systém čistej vody typu II + na trhu, ktorý si zachováva konštantnú špičkovú čistotu vody na hodnote 15 MΩ.cm.
  • Konfigurácia  – možnosť konfigurovať viac systémov na zvýšenie prietoku a úsporu miesta prostredníctvom stohovateľných riešení, ktoré je možné namontovať na stenu, na alebo pod stôl.
  • Jednoduchosť – jednoduchá inštalácia, obsluha a údržba so zreteľným údajom o čistote vody. Je tiež ľahké vymeniť spotrebný materiál, čo skracuje čas potrebný na údržbu.
  • Zber dát  – zachytávanie dát cez USB pre overenie výkonu systému a aktualizácie softvéru.
  • Dávkovanie – vyberte si z troch rôznych riešení dávkovača Halo, aby ste umožnili ďalšie výdajové body, a to aj v susedných laboratóriách.
    Ideálne sa hodí pre: elektrochémiu, spektrofotometriu, pre dočistenie na  ultračistú vodu, prípravu médií / pufrov, všeobecnú chémiu

K systému je možné použiť externé zásobníky s objemom 15, 30, 60 alebo 100 litrov

Detailnejšie informácie nájdete stránke výrobcu

Výkon

v závislosti od modelu: 10 l/hod, resp 20 l/hod ( pri tlaku 4 bar a teplote 15°C)

Rezistivita pri 25°C

1 až >15 MΩ.cm

Organika (TOC)

<10 ppb

Baktérie

<0.001 CFU/ml

Častice

>99% odstánenie

pH

neutrálne

Max. denný výkon

220 resp. 440 l

Vypracujeme vám cenovú ponuku na mieru

Želáte si vypracovať cenovú ponuku na daný produkt? Kliknite na tlačidlo vyžiadať cenovú ponuku a vyplňte priložený online formulár s bližšou špecifikáciou.

V prípade, že potrebujete poradiť, alebo ste nenašli informáciu, ktorú ste hľadali, tak nás prosím kontaktujte

Požiadavka na vypracovanie cenovej ponuky

Požiadavka na ponuku