Získajte odbornú podporu od technikov, ktorí najlepšie poznajú Vaše prístroje

Naši odborní servisní technici sú pravidelne školení u výrobcov. Ich dlhoročné odborné skúsenosti, ktoré získali počas dlhoročnej, viac ako 25 ročnej praxe, nám umožňujú poskytnúť Vám aj servis starších prístrojov, na ktoré už výrobcovia nedodávajú náhradné diely. Pravidelnou údržbou prístrojov si zabezpečíte spoľahlivosť a výkon svojich zariadení.

Vaše prístroje predstavujú dôležitú investíciu do produktivity Vášho laboratória. Iba vysokokvalifikovaní technici našej spoločnosti budú servisovať Vaše laboratórne prístroje tak, aby sa udržala ich vysoká úroveň výkonu a výrazne sa predĺžila životnosť Vašich prístrojov, inštalovaných doplnkov a hlavného príslušenstva. Uistite sa, že Váš prístroj je v optimálnom stave po celý rok!

Pre nami dodávané zariadenia poskytujeme inštalácie a uvedenie prístrojov do prevádzky, záručný a pozáručný servis, aplikačnú podporu, pravidelné prehliadky, kalibrácie a validácie zariadení, dodávky spotrebného materiálu a náhradných dielov.

Ak máte záujem o špeciálne servisné podmienky, ktoré Vám uľahčia prácu a čas s vystavovaním objednávok, ponúkame Vám uzatvorenie jedno- alebo viacročnej Servisnej zmluvy na jedno alebo viacero zariadení.

Požiadavka na servis

Ak potrebujete nahlásiť poruchu prístroja, požiadať o aplikačnú podporu, pravidelnú prehliadku, zaškolenie obsluhy či inú službu pre Vaše zariadenie, vyplňte prosím požiadavku na servis. 

Pre zákazníkov, ktorí majú s našou spoločnosťou uzatvorenú servisnú zmluvu, slúži táto požiadavka ako objednávka servisu. V opačnom prípade je nutné vystaviť objednávku.

Ak máte záujem o online diagnostiku alebo aplikačnú podporu cez internet, je potrebné mať pripojený riadiaci počítač k internetu a spusteného klienta TeamViewer. Podpora cez internet je počas záručnej doby prístroja bezplatná.

Ak nemáte TeamViewer nainštalovaný, stiahnite si ho pomocou nasledovného linku.