Milestone Srl

V spoločnosti Milestone pomáhame chemikom poskytujúcim najinovatívnejšiu technológiu na prípravu vzoriek na analýzu stopových kovov a priamu analýzu ortuti. Spoločnosť Milestone je v oblasti pokročilej prípravy vzoriek aktívna od roku 1988 . Sme uznávaným lídrom v odbore mikrovlnnej prístrojovej techniky s viac ako päťdesiatimi patentmi a viac ako 20 000 prístrojmi na prípravu vzoriek nainštalovaných po celom svete, ktoré pokrývajú veľké i malé výskumné inštitúcie, laboratóriá elementárnej analýzy, ako aj univerzity a priemyselné laboratóriá. Naša špičková technológia v oblasti prípravy vzoriek v kombinácii s rýchlym a pohotovým servisom a podporou aplikácií umožňuje spoločnosti Milestone poskytnúť vám najvyššiu možnú návratnosť investícií. Naším záväzkom je neustále poskytovať vedeckým a priemyselným komunitám najefektívnejšie, najbezpečnejšie a najproduktívnejšie prístroje na mikrovlnné rozklady pre AAS a ICP analýzu, mikrovlnnú extrakciu, priamu analýzu ortuti, mikrovlnnú syntézu a mikrovlnné spopolňovanie.

 • Mikrovlnný rozkladný systém ETHOS UP
  Milestone Srl
  ETHOS UP plne stelesňuje filozofiu spoločnosti Milestone v mikrovlnnej príprave vzoriek. Špeciálne navrhnutý pre mikrovlnný kyselinový rozklad vzoriek v uzavretých nádobách, ponúka produktivitu, bezpečnosť, jednoduché použitie, konektivitu, odbornosť a flexibilitu aplikácií. Mikrovlnný rozkladný systém ETHOS UP s komplexným výberom príslušenstva zahŕňa vizionársky koncept spoločnosti Milestone „Total Microwave Sample Preparation“, ktorý ponúka kompletné prvotriedne riešenie nielen pre rozklady vzoriek ale aj pre mikrovlnnú extrakciu rozpúšťadlami, vysokoteplotnú fúziu, vákuové odparovanie a dokonca aj organickú a anorganickú syntézu alebo hydrolýzu bielkovín. Mikrovlnná rozkladný systém ETHOS UP pokrýva celú škálu vzoriek od rutinných až po špičkové aplikácie vrátane metód US EPA 3052 pre sedimenty, kaly a pôdu a US EPA 3015 pre vodné vzorky a extrakty.
  Mikrovlnné rozkladné systémy

  Mikrovlnný rozkladný systém ETHOS UP

  Viac info
 • Mikrovlnný rozkladný systém ETHOS EASY
  Milestone Srl
  Pokročilý mikrovlnný rozkladný systém
  Rozsah typov vzoriek vyžadujúcich mikrovlnný rozklad a analýzu stopových kovov sa v posledných rokoch významne zvýšil. Zároveň sa zvýšilo množstvo vzoriek a znížila sa doba prípravy. Okrem toho vývoj ICP-MS rozšíril použiteľnosť na zložitejšie typy vzoriek, čo kladie ďalšie požiadavky na mikrovlnný rozklad: jeho nižšie detekčné limity a rýchla doba analýzy vyžadujú nižší slepý pokus a vyššiu kapactu v technikách prípravy vzoriek. V reakcii na tieto požiadavky spoločnosť Milestone vyvinula novú mikrovlnný rozkladný systém ETHOS EASY, špeciálne navrhnutý pre mikrovlnné kyselinové rozklady v uzavretých nádobkách, s plnou kontrolou všetkých parametrov reakcie.
 • Mikrovlnný rozkladný systém ETHOS LEAN
  Milestone Srl
  Kompaktný mikrovlnný rozkladný systém
  ETHOS LEAN bol špeciálne navrhnutý tak, aby poskytoval vysoko kvalitné kyselinové rozklady v uzavretých nádobkách pre laboratóriá s obmedzenou potrebou množstva vzoriek. Či už zakladáte nové laboratórium alebo vylepšujete svoju elementárnu analýzu, kompaktné a ekonomické riešenie pre prípravu vzoriek je zásadné. ETHOS LEAN zodpovedá požiadavkám laboratórií, ktoré majú nižšie požiadavky na množstvo vzoriek ako laboratóriá s veľkým objemom vzoriek.
  Kľúčové zložky, ktoré definujú ETHOS LEAN sú ľahko použiteľné a implementovateľné. Od ľahkosti použitia rotora až po inteligentný softvér – ETHOS LEAN je riešenie plug and play pre Vaše laboratórium, ktoré vám umožní rýchle uvedenie do prevádzky. Komplexný balík Milestone Validation Package ďalej zvyšuje implementáciu systému a umožňuje vyhovieť požiadavkám pokynov GMP. Dizajn ETHOS LEAN zameraný na používateľa z neho robí nevyhnutný a spoľahlivý nástroj pre elementárnu analýzu hneď po inštalácii.
 • Mikrovlnný rozkladný systém UltraWAVE
  Milestone Srl
  Pokročilý mikrovlnný rozkladný systém UltraWAVE je založený na technológii SRC (Single Reaction Chamber), ktorú vynašiel Milestone pred niekoľkými rokmi. Technológia SRC dosahuje mimoriadne výkonné schopnosti kombináciou mikrovlnného ohrevu s vysokotlakovým reaktorom, ktorý funguje súčasne ako mikrovlnný priestor a nádoba. Komora ultraWAVE sa utesňuje, tlakuje, ohrieva, chladí, odvzdušňuje a otvára pomocou špeciálneho ovládacieho terminálu s dotykovou obrazovkou. Vloženie stojana so vzorkami do komory je jedinou manuálnou operáciou v inak plne automatizovanom procese prípravy vzorky pomocou mikrovlnnej pece. Vonkajšie povrchy nádoby zostávajú počas celého cyklu mikrovlnného ohrevu pri izbovej teplote. Výsledkom je, že ultraWAVE je dramaticky menej náročný na prácu a ľahšie sa používa v porovnaní s konvenčnými mikrovlnnými rozkladnými systémami.
  Mikrovlnné rozkladné systémy

  Mikrovlnný rozkladný systém UltraWAVE

  Viac info
 • Stojany s vialkami pre UltraCLAVE
  Milestone Srl

  Počet pozícií

  Materiál vialiek

  Množstvo vzorky

  Objem kyseliny

  6

  PTFE a kremeň

  do 5 g

  20-25 ml

  15

  PTFE a kremeň

  2 g

  10-15 ml

  25

  PTFE a kremeň

  1,5 g

  5-10 ml

  40

  PTFE, kremeň a sklo

  0,5 g

  5 ml

  62

  PTFE, kremeň a sklo

  0,5 g

  3-4 ml

  77

  PTFE, kremeň a sklo

  0,5 g

  3-4 ml

 • Mikrovlnný rozkladný systém ultraCLAVE
  Milestone Srl
  Vďaka patentovanej technológii SRC prístroj ultraCLAVE umožňuje spracovanie zmiešaných matríc s rôznymi chemickými postupmi v rovnakom cykle . Na odstránenie procesu manipulácie pri príprave vzoriek používa ultraCLAVE vialky a stojany namiesto nádobiek a rotorov, ktoré stanovujú nové štandardy v mikrovlnnom rozklade. Eliminácia tohto základného kroku úplne mení pravidlá v príprave mikrovlnných vzoriek a zvyšuje tak celkovú účinnosť pri elementárnej analýze. S novou generáciou mikrovlnnej reakčnej nádoby s vysokotlakovým reaktorom je ultraCLAVE schopný rozložiť až 77 vzoriek súčasne pri vysokej teplote do 300 ° C a tlaku do 200 bar, čo zvyšuje efektivitu práce v  laboratória.
 • Mikrovlnný systém na syntézu flexiWAVE
  Milestone Srl
  Milestone flexiWAVE nie je len flexibilný, je to najvýkonnejší systém pre vysokotlakovú a syntézu za normálneho tlaku na trhu, ktorý ponúka aj funkčnosť prvotriedneho reaktora pre syntézu v tuhej fáze. 30-ročné odborné technické a aplikačné znalosti spoločnosti Milestone, ponúkaju pokyny pre návrh a optimalizáciu syntetických protokolov, ako aj pre rozšírenia pre viac gramovú výrobu. Dnes sa flexiWAVE pre mikrovlnnú syntézu stala špičkovou technológiou vo farmaceutickom, biotechnologickom, polymérnom, jemnom a agrochemickom priemysle s tisíckami nainštalovaných jednotiek po celom svete.
 • Mikrovlnný systém pre syntézu synthWAVE
  Milestone Srl
  Pokročilý mikrovlnný rozkladný systém Systém na mikrovlnnú tlakovú syntézu synthWAVE je vybavený bezkonkurenčnou patentovanou technológiou Single Reaction Chamber (SRC), ktorá zaisťuje škálovateľné reakcie, skríning reakcií, najvyššiu teplotu a tlak. Je schopný zvládnuť jednu alebo viac reakcií pri teplotách do 300 ° C a tlakoch až do 199 barov. SynthWAVE s technológiou SRC je neuveriteľne ľahko použiteľný a umožňuje chemikom vykonávať dávkové a paralelné reakcie vo veľkom meradle ako nikdy predtým. Výhody: reakcie v priebehu minút a nie hodín; vylepšené výťažnosti; vylepšená selektivita; nízka spotreba energie; reprodukovateľné podmienky pri opakovaných syntézach, paralelné reakcie; menšia tvorba vedľajších produktov, nízka kontaminácia vzoriek
 • ETHOS X mikrovlnný systém na extrakciu pre GC a HPLC analýzu
  Milestone Srl
  Vzorky používané na GC a HPLC analýzu vyžadujú predúpravu. Základným krokom pri predúprave vzorky je extrakcia zlúčeniny z matrice vzorky. Toto je najmenej rozvinutý – mnoho ľudí stále používa metódu Soxhletovej extrakcie vynájdenej v roku 1879 – najchybnejší krok v celkovom analytickom postupe. Nový Milestone ETHOS X je pokročilý mikrovlnný extrakčný systém ponúkajúci najlepšiu technológiu, ktorá je v súčasnosti k dispozícii na prípravu vzoriek GC, GC-MS a HPLC. –Vysoká priepustnosť vzoriek –Nízke prevádzkové náklady –Efektívnosť a dôslednosť –Jednoduchosť
 • ETHOS X mikrovlnný systém na extrakciu pre životné prostredie
  Milestone Srl
  Pokročilý systém mikrovlnnej extrakcie pre environmentálne laboratóriá Extrakcia rozpúšťadlom pomocou mikrovlnného systému ponúka vynikajúcu laboratórnu účinnosť pri určovaní organických znečisťujúcich látok. Typické aplikácie zahŕňajú chlórované pesticídy, poloprchavé organické látky, PAH, PCB, chlórované herbicídy, fenoly, pesticídy na báze fosforu, dioxíny a furány Nový Milestone ETHOS X je pokročilý mikrovlnný extrakčný systém ponúkajúci najlepšiu technológiu, ktorá je v súčasnosti k dispozícii pre environmentálne laboratóriá. –Vysoká priepustnosť vzoriek –Nízke prevádzkové náklady –Efektívnosť a dôslednosť –Jednoduchosť
 • ETHOS X mikrovlnný systém na extrakciu prírodných produktov
  Milestone Srl
  Pokročilý systém mikrovlnnej extrakcie prírodných produktov ETHOS X je k dispozícii v dvoch rôznych a zameniteľných konfiguráciách – pre vône a príchute, využíva jedinečnú mikrovlnnú mikrovlnnú technológiu hydrodifúzie a gravitačnú techniku na extrakciu vysokokvalitných éterických olejov. –Rýchla extrakcia bez použitia rozpúšťadiel –Vysoká čistota extraktov –Bez teplotnej degradácie Efektívnosť a dôslednosť –Žiadne čistenie
 • ETHOS X mikrovlnný systém na extrakciu tukov
  Milestone Srl
  Pokročilý systém mikrovlnnej extrakcie tukov. Tradičné metódy extrakcie tukov sú veľmi prácne a časovo náročné. Náš ETHOS X vykonáva stanovenie obsahu tuku v mlieku mliečnych výrobkoch iba za 90 minút a má rovnocenné výsledky s výsledkami získanými referenčnými metódami stanovenia tuku. ETHOS X určuje celkový tuk v mlieku a mliečnych výrobkoch v dvoch pracovných krokoch. V prvom kroku sa uskutočňujú súčasne hydrolýza a extrakcia vzorky pri relatívne zvýšených teplotných a tlakových podmienkach. V druhom kroku sa odparí známy alikvotný podiel rozpúšťadla s extrahovaným tukom , čo umožní chemikovi odvážiť a merať obsah tuku.
 • ETHOS X mikrovlnný systém na extrakciu kanabisu
  Milestone Srl
  Pokročilý systém mikrovlnnej extrakcie čerstvého kanabisu. Vysoko kvalitná extrakcia terpénov Systém mikrovlnnej extrakcie ETHOS X umožňuje rýchle zahriatie kanabisového materiálu na izoláciu terpénov. Proces extrakcie bez rozpúšťadiel trvá len pár minút a zabraňuje akejkoľvek tepelnej degradácii, ktorá sa často pozoruje pri použití konvenčných metód extrakcie. Svieža a charakteristická chuť kmeňa špecifického pre konope zostane zachovaná a získajú sa kvalitné terpény.
 • Mikrovlnná muflová pec PYRO
  Milestone Srl
  Pokročilý mikrovlnná muflová pec PYRO je pokročilý systém spaľovacej mikrovlnnej muflovej pece novej generácie. PYRO dokonale vyhovuje niekoľkým aplikáciám vrátane spopolnenia, síranového spopolnenia, strát pri zapálení (LOI), zvyškov pri zapálení (ROI), fúzie a všeobecne pri všetkých vysokoteplotných reakciách za kontrolovaných podmienok. PYRO je k dispozícii v 3 rôznych a zameniteľných konfiguráciách: ultra rýchly ohrev, vysoká priechodnosť vzoriek a síranové spopolnenie; je preto najpružnejšou a najprispôsobivejšou mikrovlnnou muflovou pecou dostupnou na trhu.
 • Ortuťový analyzátor DMA-80 evo
  Milestone Srl
  Výzvy pri stanovení obsahu ortuti sú veľmi dobre známe analytikom, ktorí často čelia mnohým problémom spojeným s namáhavým procesom prípravy vzorky alebo krokmi analýzy ortuti, ktoré spôsobujú pamäťový efekt aj po dlhých čistiacich cykloch uskutočňovaných pomocou najnovšej generácie ICP-MS alebo systémov studených pár. Ortuťový analyzátor DMA-80 evo dokáže analyzovať ľubovoľnú matricu (tuhú, kvapalnú alebo plynnú) bez akejkoľvek predbežnej úpravy alebo chemických prísad už za 6 minút, a to v úplnom súlade s metódou EPA 7473. S nainštalovanými tisícmi analyzátorov určuje Milestone referenčnú hodnotu na priame stanovenie obsahu ortuti v širokom spektre priemyselných odvetví: životné prostredie, energetika potraviny, cement, kozmetika, poľnohospodárstvo, baníctvo, petrochémia a ďalších.
 • Ortuťový analyzátor DMA-1
  Milestone Srl
  Kompaktný priamy analyzátor ortuti Systém na stanovenie ortuti DMA-1 nevyžaduje pred analýzou žiadnu prípravu vzorky ani inú mokrú chémiu. To znamená jednoduché použitie, nízke prevádzkové náklady a už nie je potrebné kupovať, manipulovať a likvidovať nebezpečné chemikálie.
  Ortuťové analyzátory

  Ortuťový analyzátor DMA-1

  Viac info