Biowave 3+ Touch

Výrobca: Biochrom - WPA
Jednolúčový UV-Vis spektrofotometer so špeciálnymi funkciami pre biológiu a biochémiu, so zabudovaným dotykovým 5″ farebným grafickým displejom a s detekciou diódovým poľom pre merania v rozsahu 190 – 1100 nm.  

Informácie o produkte

 • Predprogramované metodiky pre kvantifikáciu nukleových kyselín (DNA, RNA a oligonukleotidy),
 • proteínové testy (BCA, Biuret, Bradford a Lowry) a pre merania hustoty bunkových kultúr (OD600).
 • Vizualizácia skenovania nukleových kyselín je obzvlášť užitočná, najmä pre vzorky RNA, kde môžu byť nečistoty prítomné v oblasti 230 nm, avšak nemajú nepriaznivý vplyv na pomer A260 / A280. Systém je kompatibilný s nízkoobjemovými UV kyvetami
 • V kinetickom režime možno základný graf absorbancie proti času doplniť o výsledok pre A / min., plus sa po dobu trvania testu vypočíta korelačný koeficient. Tento sklon sa môže automaticky násobiť faktorom, ktorý ho priamo prevedie na rýchlosť reakcie.
 • rast kultúr buniek
 • štandardné fotometrické funkcie: absorbancia i pri viacerých vlnových dĺžkach, pomer absorbancií, transmitancia, koncentrácia, spektrá, kinetika
 • jednoduché ovládanie systémom ponúk a ikôn
 • možnosť použitia ultramikrokyviet
 • vysoko svetelná Giffordova optika
 • záblesková xenónová výbojka s dlhou životnosťou
 • štandardný držiak pravouhlých kyviet s optickou dráhou 10 mm
 • štandardný výstup USB
 • voliteľne bezdrôtové prepojenie s PC Bluetooth
 • štandardne dodávaný SW Print Via PC pre tlač a prenos výsledkov meraní do PC

Detailnejšie informácie nájdete stránke výrobcu

 

Vlnový rozsah

190 – 1100 nm

Spektrálna šírka štrbiny

3 nm

Zdroj

xenónová výbojka

Fotometrický rozsah zobrazenia

od -0.300 do 2.500 A, od 0.3 do 199 %T

Presnosť vlnovej dĺžky

± 2 nm

Opakovateľnosť vlnovej dĺžky

± 1 nm

Fotometrická presnosť

±1.3 % alebo ±0.008 A pri 546 nm

Rozptýlené svetlo

<0.5 %T 340 nm

Fotometrická opakovateľnosť

±0.002 A do 0.5 A pri 546 nm

Šum základnej línie

±0.005 peak to peak ±0.002 RMS

Stabilita

±0.01 A/h at 340 nm

Vypracujeme vám cenovú ponuku na mieru

Želáte si vypracovať cenovú ponuku na daný produkt? Kliknite na tlačidlo vyžiadať cenovú ponuku a vyplňte priložený online formulár s bližšou špecifikáciou.

V prípade, že potrebujete poradiť, alebo ste nenašli informáciu, ktorú ste hľadali, tak nás prosím kontaktujte

Požiadavka na vypracovanie cenovej ponuky

Požiadavka na ponuku