Zastúpenie firiem, dovoz, inštalácia, zaškolenie, aplikačná podpora, záručný a pozáručný servis:

Fritsch GmbH

Laboratórne mlyny, sitovacie stroje, meranie veľkosti častíc

PreeKem

mikrovlnné systémy - rozklad, extrakcia, syntéza SPE, GPC, odparovanie, čistenie kyselín

ELGA LabWater

Prístroje na výrobu čistej a ultračistej vody

SNOL

Laboratórne sušiarne a muflové pece

Casella

Analyzátory prachu, hluku

MATEST Srl

Testovacie prístroje pre stavebníctvo

Biolin Scientific

Chémia povrchových vrstiev - produkty značiek Attension, KSV NIMA, QSense

BioNavis

Štúdium interakcií molekúl metódou SPR

Starna Scientific

Kyvety , certifikované štandardy a optické komponenty pre spekrofotometre

LabTech Srl

Obehové chladiče, odstredivky, koncentrátory, termobloky, vákuové odparky, generátory plynov

Polyteknik AS

Naprašovacie systémy, PVD laboratórne aj priemyselné

Heraeus

Optické zdroje, HCL, D2, Xe, halogénové lampy

ERA

Certifikované referenčné materiály (CRM) pre  TOC, vodivosť, ...

KSV NIMA

Príprava a charakterizácia tenkých filmov

Attension

Charakterizácia povrchov a rozhraní

Q-Sense

Vlastnosti tenkých vrstev a molekulárních interakcí

Biochrom -WPA

Rutinné jednolúčové Vis a UV-Vis spektrofotometre

ISS

Spektroflourimetre