Attension

Attension® ponúka špičkové riešenia kontaktného uhla a povrchového napätia pre kontrolu priemyselnej kvality a výskum a vývoj, ako aj pre akademický výskum. Jadrom riešení Attension je kombinácia ľahko použiteľného a inteligentného prístrojového vybavenia so širokými schopnosťami vedy o povrchoch.

Detailnejšie informácie o jednotlivých produktoch budú postupne dopĺňané.

Navštíviť domovskú stránku výrobcu

 • Tenziometer Sigma 701
  Attension, Biolin
  Sigma 701 je viacúčelový tenziometer. Vďaka svojim parametrom je vhodný pre výskumnú prácu a vzhľadom k jednoduchej obsluhe vyhovuje i pre štandardné aplikácie. Zvládne väčšinu známych metód pre štúdium vlastností povrchov. Veľká a dobre prístupná meracia komora je opatrená antikoróznym povlakom a vstavané miešadlo neovplyvňuje magnetickým poľom meranie. Použitie termostatovaného držiaka umožňuje riadenie teploty kvapaliny. Softvér podporuje až dva automatické dávkovače pre stanovenie CMC vzoriek s vysokou koncentráciou.
  Chémia povrchových vrstiev

  Tenziometer Sigma 701

  Viac info
 • Optický tenziometer Theta Flex
  Attension, Biolin
  Theta Flex je počítačo riadený optický tenziometer založený na kvalitnom zázname obrazu a jeho automatickej analýze. Otvorený koncept tenziometra Theta Flex je vhodný ako pre výskum, tak aj pre rutinné merania. Modulárny prístup umožňuje voľbu CCD kamier s rôznou rýchlosťou záznamu a zväčšením, voľbu manuálneho nebo motorizovaného stolíka pre umiestnenie vzorky. Ponúkame široké možnosti pre dávkovanie kvapaliny s rôznym stupňom automatizácie.
  Chémia povrchových vrstiev

  Optický tenziometer Theta Flex

  Viac info
 • Theta Flex Topography
  Attension, Biolin
  3D topografická jednotka Theta Flex je unikátny prídavný modul k analyzátoru kontaktného uhla Theta Flex. Celý systém slúži na súčasné stanovenie drsnosti povrchu a kontaktného uhla kvapaliny na povrchu. Na základe toho je možné  oddeliť vplyv drsnosti a vplyv chemického zloženia povrchu na zmáčavosť povrchu a vypočítať hodnotu kontaktného uhla korigovanú o drsnosť.
  Chémia povrchových vrstiev

  Theta Flex Topography

  Viac info