Laboratórne prístroje a zariadenia

SPEKTROFOTOMETRIA | MIKROVLNNÁ TECHNIKA | PRÍPRAVA VZORIEK

Naša spoločnosť už 31 rokov dodáva na slovenský trh prístrojové vybavenie pre laboratóriá, výskumné pracoviská a priemysel. Zastupujeme popredné zahraničné firmy. Pre všetky nami dodávané výrobky zaisťujeme inštalácie, záručný i pozáručný servis ako aj aplikačnú podporu.

Výhradné zastúpenie firiem v Slovenskej republike

Analytické prístroje

Spektrometre AAS, UV/VIS, ICP, ICP-MS, fluorimetre ortuťové analyzátory, stanovenie TOC/TNb, AOX, elementárne analyzátory C, N, S, Cl, tenziometre, ...
Zobraziť produkty

Laboratórne prístroje

Laboratórne mlyny a sitovanie, úprava vody, gloveboxy, váhy, prístroje pre ohrev a chladenie, elektrochémia, testovanie materiálov, vývevy, ...
Zobraziť produkty

Spotrebný Materiál

Kyvety pre spektrometriu, materiál pre elementárnu analýzu, lampy pre AAS, deutériové, halogénové, materiál pre TOC analyzátory, ...
Zobraziť produkty

CHROMSPEC-SLOVAKIA - Váš spoľahlivý partner

V rokoch 2016 až 2023 sme získali certifikát “Pečať spoľahlivosti”, ktorou Národné informačné stredisko Slovenskej republiky, a.s., vyhodnotilo našu spoločnosť CHROMSPEC-SLOVAKIA,spol.s.r.o. ako spoľahlivého partnera vo
verejnom obstarávaní
.

Zo získaných certifikátov máme veľkú radosť. Zaväzuje nás a zároveň motivuje k ešte lepším výsledkom. Dúfame, že si aj naďalej udržíme Vašu dôveru.