AAS contrAA 800G

Výrobca: Analytik Jena AG
HR-CSAAS sú atómové absorpčné spektrofotometre s kontinuálnym zdrojom žiarenia s monochromátorom s vysokým rozlíšením. Používa patentovanú xenónovú výbojku ako zdroj kontinuálneho spektra. Táto výbojka nahradí lampy HCL v celom spektrálnom rozsahu. To umožňuje použiť pre stanovenie prvkov ľubovoľnú spektrálnu čiaru, či molekulový pás.
 • Kvalitná optika Zeiss s desaťročnou zárukou

Informácie o produkte

Spektrofotometer má iba jeden zdroj žiarenia a rieši korekciu pozadia a stabilitu simultánne. Optický systém je založený na Echelle monochromátore s vysokým rozlíšením a na citlivom CCD detektore. HR-CS AAS sa vyznačuje vynikajúcimi detekčnými limitmi a nízkym šumom vďaka vyššej intenzite žiarenia xenónovej lampy a kontinuálnemu signálu bez nutnosti modulácie.

 • AAS s elektrotermickým atomizérom  -ETA a s novým typom grafitových kyviet s priečnym ohrevom
 • Vlnový rozsah 189 – 900 nm
 • Integrovaná dvojstupňová korekcia vlnovej dĺžky, presnosť < 0,0004 nm
 • Integrované chladenie grafitovej piecky
 • Zabudovaný kamerový systém pre sledovanie dejov v grafitovej kyvete
 • Kompatibilný s hydridovými systémami ako aj s dávkovačom pre priame dávkovanie pevných vzoriek
 • Simultánna korekcia pozadia, intenzity žiarenia lampy a spektrálnych interferencií v reálnom čase
 • Vizualizácia absorpčných spektier s vysokým rozlíšením v 2D aj 3D na analýzu bez interferencií
 • Interferenčná analýza s jasným oddelením analytických línií vďaka optike s vysokým rozlíšením a pokročilým korekčným algoritmom zaoberajúcim sa zložitými spektrálnymi interferenciami
 • Riadiaci a vyhodnocovací softvér AspectCS

Detailnejšie informácie nájdete stránke výrobcu

Vlnová dĺžka

189-900 nm

Spektálna šírka

2 pm/200 nm

Monochromátor

dvojitý Echelle monochromátor

Rozlíšenie

1:145 000

Zdroj

Xenónová lampa s integrovaným vodným chladením a simultánnou korekciou driftu

Detektor

CCD array detektor ( 200 pixelov)

Teplota ETA

programovateľná do od 25 – 3 000 °C s krokom 1 °C; maximálna rýchlosť ohrevu 3 000 °C/s

Voliteľné príslušenstvo

 • SSA600 - automatický dávkovač pevných vzoriek
  Autosampler pre plne automatizovanú analýzu až 84 vzoriek. Vzorky jednoducho vložte na nosič vzoriek. Autosampler automaticky váži vzorku pomocou integrovanej mikrováhy s presnosťou na 1 μg, vykonáva kalibráciu pomocou kvapalných štandardov a pridaním modifikátora a transportuje vzorku do grafitovej pece a späť do zásobníka na vzorky. Tento proces nevyžaduje dohľad. Dávkovanie a váženie vzorky je možné taktiež pohodlne ovládať pomocou ovládacích tlačidiel na automatickom vzorkovači. Hmotnosť vzorky sa importuje priamo do softvéru. Dodatočné softvérové postupy, ako napríklad automatické čistenie a tarovanie všetkých nosičov vzoriek, zjednodušujú prevádzku v každodennej rutine.
 • Hydridový systém
  Výber modulárnych hydridových systémov umožňuje cielenú analýzu prvkov tvoriacich ortuť a hydridy, ako sú antimón, arzén a selén v režime plameňovej techniky a grafitovej piecky. V závislosti od vašej aplikácie je možné nastaviť parametre dávky, prietoku a amalgamácie. Všetky hydridové systémy vyhovujú príslušným metódam DIN, ISO, EPA a ASTM na testovanie ortuti a hydridov.
  • Vylepšené detekčné limity pre aplikácie s plameňovým systémom a ETA.
  • Prietočný alebo a dávkový režim pre vysoký výkon a nízke limity detekcie
  • Amalgamačný modul pre najlepšie detekčné limity pri analýze ortuti
 • AS-GF - automatický dávkovač pre grafitovú piecku
  Autosampler AS-GF pre techniku grafitovej piecky poskytuje jedinečnú flexibilitu a účinnosť pri rutinnej analýze. Okrem štandardných funkcií poskytuje AS-GF automatické dávkovanie vzoriek a štandardnú prípravu vzorky, inteligentné riedenie a koncentráciu vzoriek, automatické dávkovanie modifikátorov a automatické nastavenie hĺbky nasávania. V kombinácii s vysokou presnosťou dávkovania a inteligentnou kontrolou čistenia pri prekročení koncentrácií robia operácie bez dozoru (aj cez noc) rutinnou záležitosťou a zabezpečujú plynulé procesy a vysoký výkon. Príprava vzorky sa zníži na minimum.
  • Kapacita: 108 vzoriek
  • Nastrekovaný objem: 1-500 ul programovateľný, v krokoch 1 ul
  • Automatické riedenie štandardov a vzoriek až do 1:500

Vypracujeme vám cenovú ponuku na mieru

Želáte si vypracovať cenovú ponuku na daný produkt? Kliknite na tlačidlo vyžiadať cenovú ponuku a vyplňte priložený online formulár s bližšou špecifikáciou.

V prípade, že potrebujete poradiť, alebo ste nenašli informáciu, ktorú ste hľadali, tak nás prosím kontaktujte

Požiadavka na vypracovanie cenovej ponuky

Požiadavka na ponuku