Biolin Scientific

Produkty značiek Attension, KSV NIMA, QSense

 • Tenziometre na meranie povrchového a medifázového napätia a zmáčavosti práškových materiálov
 • Optické meranie statického i dynamického kontaktného uhla
 • Langmuir-Blodgett monomolekulárne filmy, simulácia biologických systémov, štúdium vlastností monovrstiev
 • Charakterizácia vlastností vrstiev a dejov na povrchoch metódou QCM-D a DPI

Detailnejšie informácie o jednotlivých produktoch budú postupne dopĺňané.

Navštíviť domovskú stránku výrobcu

 • Tenziometer Sigma 701
  Attension, Biolin
  Sigma 701 je viacúčelový tenziometer. Vďaka svojim parametrom je vhodný pre výskumnú prácu a vzhľadom k jednoduchej obsluhe vyhovuje i pre štandardné aplikácie. Zvládne väčšinu známych metód pre štúdium vlastností povrchov. Veľká a dobre prístupná meracia komora je opatrená antikoróznym povlakom a vstavané miešadlo neovplyvňuje magnetickým poľom meranie. Použitie termostatovaného držiaka umožňuje riadenie teploty kvapaliny. Softvér podporuje až dva automatické dávkovače pre stanovenie CMC vzoriek s vysokou koncentráciou.
  Chémia povrchových vrstiev

  Tenziometer Sigma 701

  Viac info
 • Optický tenziometer Theta Flex
  Attension, Biolin
  Theta Flex je počítačo riadený optický tenziometer založený na kvalitnom zázname obrazu a jeho automatickej analýze. Otvorený koncept tenziometra Theta Flex je vhodný ako pre výskum, tak aj pre rutinné merania. Modulárny prístup umožňuje voľbu CCD kamier s rôznou rýchlosťou záznamu a zväčšením, voľbu manuálneho nebo motorizovaného stolíka pre umiestnenie vzorky. Ponúkame široké možnosti pre dávkovanie kvapaliny s rôznym stupňom automatizácie.
  Chémia povrchových vrstiev

  Optický tenziometer Theta Flex

  Viac info
 • Theta Flex Topography
  Attension, Biolin
  3D topografická jednotka Theta Flex je unikátny prídavný modul k analyzátoru kontaktného uhla Theta Flex. Celý systém slúži na súčasné stanovenie drsnosti povrchu a kontaktného uhla kvapaliny na povrchu. Na základe toho je možné  oddeliť vplyv drsnosti a vplyv chemického zloženia povrchu na zmáčavosť povrchu a vypočítať hodnotu kontaktného uhla korigovanú o drsnosť.
  Chémia povrchových vrstiev

  Theta Flex Topography

  Viac info
 • Langmuir-Blodget vaničky
  Biolin, KSV NIMA
  Zariadenie pracuje na princípe kompresie monovrstvy pomocou stiahnuteľnej páskovej bariéry, umožňujúceje dosiahnutie vyššieho povrchového tlaku, ako v prípade klasických pohyblivých bariér. Celý proces je riadený počítačom pri súčasnom meraní povrchového tlaku Wilhelmyho doštičkou. Výrobca ponúka rad LB vaničiek pre rôzne aplikácie a pre rôzne objemy subfázy. Doplnenie o nanášacie príslušenstvo umožňuje homogenny prenos uniformne orientovanej monovrstvy na pevnú podložku. Opakovaným nanášaním je možné vytvárať multivrstvy.
  Chémia povrchových vrstiev

  Langmuir-Blodget vaničky

  Viac info
 • Dip Coater
  Biolin, KSV NIMA
  Plne automatizované a vysoko presné prístroje na nanášanie tenkých vrstiev. Zoznámte sa s KSV NIMA Dip Coaters. Proces máčania môže byť plne automatizovaný. Vďaka vysoko kvalitným dielom a robustnej konštrukcii sa máčanie opakuje zakaždým presne to isté, a preto je nezávislé od používateľa a je vysoko reprodukovateľné. Vďaka širokej škále rôznych modelov môžete vždy nájsť ten, ktorý sa najlepšie hodí pre vašu konkrétnu úlohu. Vhodný model si môžete zvoliť na základe veľkosti vzorky a počtu použitých tekutín. Táto technika je použiteľná od malého laboratórneho výskumu až po vysokú priepustnosť v priemysle.
  Chémia povrchových vrstiev

  Dip Coater

  Viac info
 • Kremenné mikrováhy QSense Pro
  Biolin, Q-Sense
  Kremenné mikrováhy s analýzou disipácie energie Fyzikálne a fyzikálno-chemické vlastnosti vrstiev molekúl na povrchu detekčného kremenného kryštálu, priebeh adsorpcie molekúl i napr. buniek či reakcií prebiehajúcich na jeho povrchu je možné sledovať prístrojom Q-sense QCM-D. Vďaka patentovanému spôsobu analýzy rezonančnej frekvencie kremenného kryštálu a straty energie je možné toto unikátne zariadenie použiť okrem merania hmotnosti resp. hrúbky ultratenkých vrstiev aj na zisťovanie ich viskoelastických vlastností a dynamických zmien. Získané informácie možno využiť pri výskume vlastností materiálov, pri sledovaní chemických i biochemických interakcií molekúl, vlastností biomembrán a nanovrstiev alebo pre štúdium adhézie buniek.
  Charakterizácia vlastností povrchových vrstiev

  Kremenné mikrováhy QSense Pro

  Viac info