Langmuir-Blodget vaničky

Výrobca: Biolin, KSV NIMA
Zariadenie pracuje na princípe kompresie monovrstvy pomocou stiahnuteľnej páskovej bariéry, umožňujúceje dosiahnutie vyššieho povrchového tlaku, ako v prípade klasických pohyblivých bariér. Celý proces je riadený počítačom pri súčasnom meraní povrchového tlaku Wilhelmyho doštičkou. Výrobca ponúka rad LB vaničiek pre rôzne aplikácie a pre rôzne objemy subfázy. Doplnenie o nanášacie príslušenstvo umožňuje homogenny prenos uniformne orientovanej monovrstvy na pevnú podložku. Opakovaným nanášaním je možné vytvárať multivrstvy.

Informácie o produkte

  • mono a multivrstvy
  • chovanie monovrstiev lipidov, povrchovo aktívnych látok, proteínov a peptidov
  • modely biomembrán, nanočastíc a nanovlákien
  • nanášanie vrstiev pre biosenzory
  • vaničky vhodné pre mikroskopiu, Brewster uhlovú mikroskopiu, elipsometriu a spektrofotometrické aplikácie

Detailnejšie informácie nájdete stránke výrobcu

Vypracujeme vám cenovú ponuku na mieru

Želáte si vypracovať cenovú ponuku na daný produkt? Kliknite na tlačidlo vyžiadať cenovú ponuku a vyplňte priložený online formulár s bližšou špecifikáciou.

V prípade, že potrebujete poradiť, alebo ste nenašli informáciu, ktorú ste hľadali, tak nás prosím kontaktujte

Požiadavka na vypracovanie cenovej ponuky

Požiadavka na ponuku