Kremenné mikrováhy QSense Pro

Výrobca: Biolin, Q-Sense
Kremenné mikrováhy s analýzou disipácie energie Fyzikálne a fyzikálno-chemické vlastnosti vrstiev molekúl na povrchu detekčného kremenného kryštálu, priebeh adsorpcie molekúl i napr. buniek či reakcií prebiehajúcich na jeho povrchu je možné sledovať prístrojom Q-sense QCM-D. Vďaka patentovanému spôsobu analýzy rezonančnej frekvencie kremenného kryštálu a straty energie je možné toto unikátne zariadenie použiť okrem merania hmotnosti resp. hrúbky ultratenkých vrstiev aj na zisťovanie ich viskoelastických vlastností a dynamických zmien. Získané informácie možno využiť pri výskume vlastností materiálov, pri sledovaní chemických i biochemických interakcií molekúl, vlastností biomembrán a nanovrstiev alebo pre štúdium adhézie buniek.

Informácie o produkte

  • “real-time” a “label-free”
  • kryštály so širokým výberom povrchov
  • základná frekvencia 5 MHz
  • vyhodnotenie až 6 harmonických frekvencií
  • pre modely E1 a E4 je k dispozícii 6 druhov detekčných modulov (napr. s okienkom pre mikroskopické pozorovanie, elektrochemický, elipsometrický)
  • model s 8 senzormi pre simultánne meranie a s automatickým vzorkovačom

Detailnejšie informácie nájdete stránke výrobcu

Vypracujeme vám cenovú ponuku na mieru

Želáte si vypracovať cenovú ponuku na daný produkt? Kliknite na tlačidlo vyžiadať cenovú ponuku a vyplňte priložený online formulár s bližšou špecifikáciou.

V prípade, že potrebujete poradiť, alebo ste nenašli informáciu, ktorú ste hľadali, tak nás prosím kontaktujte

Požiadavka na vypracovanie cenovej ponuky

Požiadavka na ponuku