Biochrom -WPA

Rutinné jednolúčové Vis a UV-Vis spektrofotometre

 • Biowave 3 a 3+
  Biochrom – WPA
  Ďalší model od anglického výrobcu naväzujúceho na dlhoročnú tradíciu výroby spektrofotometrov v Cambridge. Biowave 3 a 3+. Jednolúčový UV-Vis spektrofotometer so špeciálnymi funkciami pre biológiu a biochémiu, so zabudovaným ovládacím panelom, grafickým displejom a s detekciou diódovým poľom pre merania v rozsahu 190 – 1100 nm.  
  Rutinné spektrofotometre

  Biowave 3 a 3+

  Viac info
 • Biowave 3+ Touch
  Biochrom – WPA
  Jednolúčový UV-Vis spektrofotometer so špeciálnymi funkciami pre biológiu a biochémiu, so zabudovaným dotykovým 5″ farebným grafickým displejom a s detekciou diódovým poľom pre merania v rozsahu 190 – 1100 nm.  
  Rutinné spektrofotometre

  Biowave 3+ Touch

  Viac info
 • Lightwave 3 a 3+
  Biochrom – WPA
  Univerzálny jednolúčový UV-Vis spektrofotometer od anglického výrobcu naväzujúci na dlhoročnú tradíciu výroby spektrofotometrov v Cambridge. Lightwave 3 a 3+ je vybavený zabudovaným ovládacím panelom, grafickým displejom a s detekciou diódovým poľom pre meranie absorbancie i pri niekoľkých vlnových dĺžkach, pomeru absorbancií, transmitancie, koncentrácie, spektier a vykonávanie kinetických meraní v rozsahu 190 – 1100 nm.  
  Rutinné spektrofotometre

  Lightwave 3 a 3+

  Viac info
 • Lightwave 3+ Touch
  Biochrom – WPA
  Univerzálny jednolúčový UV-Vis spektrofotometer od anglického výrobcu naväzujúci na dlhoročnú tradíciu výroby spektrofotometrov v Cambridge. Lightwave 3+ Touch je vybavený zabudovaným dotykovým 5″ farebným grafickým displejom a s detekciou diódovým poľom pre meranie absorbancie i pri niekoľkých vlnových dĺžkach, pomeru absorbancií, transmitancie, koncentrácie, spektier a vykonávanie kinetických meraní v rozsahu 190 – 1100 nm.  
  Rutinné spektrofotometre

  Lightwave 3+ Touch

  Viac info
 • Biochrom WPA S1200+
  Biochrom – WPA
  Jednolúčový spektrofotometer WPA S1200+ umožňuje meranie spektier, absorbancie pri niekoľkých vlnových dĺžkach, pomer absorbancií, transmitancie, koncentrácie s faktorom alebo kalibrácií s použitím štandardov a kinetiky v rozsahu 325 – 1100nm. Je ideálny pre použitie vo vzdelávacích, kontrolných, biotechnologických alebo priemyslových laboratóriách.  
  Rutinné spektrofotometre

  Biochrom WPA S1200+

  Viac info
 • Biochrom WPA S800+
  Biochrom – WPA
  Jednolúčový spektrofotometer WPA S1200+ umožňuje meranie absorbancie, transmitancie, koncentrácie a jednoduchej kinetiky v rozsahu 325 – 1100nm. Je ideálny pre použitie vo výuke, laboratórných praktikách i rutinných laboratóriách.  
  Rutinné spektrofotometre

  Biochrom WPA S800+

  Viac info