KSV NIMA

KSV NIMA poskytuje prístroje a meranie riešenia pre výrobu a charakterizácia pokročilých organizovaných tenkých vrstiev s riadenou hustote. Medzi najbežnejšie aplikácie patrí napríklad nanášanie vysoko kontrolovaných povlakov nanočastíc a štúdium biologických lipidových membrán.

 • Langmuir-Blodgett vaničky pre tvorbu a charakterizáciu monovrstiev
 • Nanášanie tenkých vrstiev z kvapaliny metódou Dip Coating
 • Nanášanie tenkých vrstiev metódou Spin Coating
 • Brewsterove mikroskopy pre zobrazovanie tenkých filmov na rozhraní kvapalina-plyn
 • ISR – Stanovenie viskoelastických vlastností tenkých vrstiev na fázovom rozhraní

Detailnejšie informácie o jednotlivých produktoch budú postupne dopĺňané.

Navštíviť domovskú stránku výrobcu

 • Langmuir-Blodget vaničky
  Biolin, KSV NIMA
  Zariadenie pracuje na princípe kompresie monovrstvy pomocou stiahnuteľnej páskovej bariéry, umožňujúceje dosiahnutie vyššieho povrchového tlaku, ako v prípade klasických pohyblivých bariér. Celý proces je riadený počítačom pri súčasnom meraní povrchového tlaku Wilhelmyho doštičkou. Výrobca ponúka rad LB vaničiek pre rôzne aplikácie a pre rôzne objemy subfázy. Doplnenie o nanášacie príslušenstvo umožňuje homogenny prenos uniformne orientovanej monovrstvy na pevnú podložku. Opakovaným nanášaním je možné vytvárať multivrstvy.
  Chémia povrchových vrstiev

  Langmuir-Blodget vaničky

  Viac info
 • Dip Coater
  Biolin, KSV NIMA
  Plne automatizované a vysoko presné prístroje na nanášanie tenkých vrstiev. Zoznámte sa s KSV NIMA Dip Coaters. Proces máčania môže byť plne automatizovaný. Vďaka vysoko kvalitným dielom a robustnej konštrukcii sa máčanie opakuje zakaždým presne to isté, a preto je nezávislé od používateľa a je vysoko reprodukovateľné. Vďaka širokej škále rôznych modelov môžete vždy nájsť ten, ktorý sa najlepšie hodí pre vašu konkrétnu úlohu. Vhodný model si môžete zvoliť na základe veľkosti vzorky a počtu použitých tekutín. Táto technika je použiteľná od malého laboratórneho výskumu až po vysokú priepustnosť v priemysle.
  Chémia povrchových vrstiev

  Dip Coater

  Viac info