BioNavis

 • Všestranné systémy pre štúdium vlastností povrchových vrsiev a inerakcií molekúl metódou SPR (surface plasmon resonance)
 • Multiparametrické SPR

Detailnejšie informácie o jednotlivých produktoch budú postupne dopĺňané.

Navštíviť domovskú stránku výrobcu

 • Multiparametrické SPR Navi 410A KAURIS
  BioNavis
  Zariadenia SPR Navi využívajú pre sledovanie vlastností povrchových vrstiev, interakcií (bio)molekúl na týchto vrstvách a kinetiky na nich prebiehajúcich reakcií modernú optickú metódu rezonancie (excitácie) povrchového plazmónu (Surface Plasmon Resonance – SPR). Vzhľadom na široký uhlový rozsah je možné tieto prístroje použiť nielen pre charakterizáciu povrchov v kvapalinách, ale i v plynoch. Vďaka veľmi presnému goniometru a možnosti použitia až 4 vlnových dĺžok nie je ich použitie obmedzené iba na sledovanie relatívnych zmien.
  Charakterizácia vlastností povrchových vrstiev

  Multiparametrické SPR Navi 410A KAURIS

  Viac info
 • Multiparametrické SPR Navi 220A NAALI
  BioNavis
  Zariadenia SPR Navi využívajú pre sledovanie vlastností povrchových vrstiev, interakcií (bio)molekúl na týchto vrstvách a kinetiky na nich prebiehajúcich reakcií modernú optickú metódu rezonancie (excitácie) povrchového plazmónu (Surface Plasmon Resonance – SPR). Vzhľadom na široký uhlový rozsah je možné tieto prístroje použiť nielen pre charakterizáciu povrchov v kvapalinách, ale i v plynoch. Vďaka veľmi presnému goniometru a možnosti použitia až 4 vlnových dĺžok nie je ich použitie obmedzené iba na sledovanie relatívnych zmien.
  Charakterizácia vlastností povrchových vrstiev

  Multiparametrické SPR Navi 220A NAALI

  Viac info