Multiparametrické SPR Navi 220A NAALI

Výrobca: BioNavis
Zariadenia SPR Navi využívajú pre sledovanie vlastností povrchových vrstiev, interakcií (bio)molekúl na týchto vrstvách a kinetiky na nich prebiehajúcich reakcií modernú optickú metódu rezonancie (excitácie) povrchového plazmónu (Surface Plasmon Resonance – SPR). Vzhľadom na široký uhlový rozsah je možné tieto prístroje použiť nielen pre charakterizáciu povrchov v kvapalinách, ale i v plynoch. Vďaka veľmi presnému goniometru a možnosti použitia až 4 vlnových dĺžok nie je ich použitie obmedzené iba na sledovanie relatívnych zmien.

Informácie o produkte

  • goniometrické meranie kompletnej krivky SPR s rotujúcim laserom
  • rozšírený uhlový rozsah 40-78° s rozlíšením 0.001°
  • rozsah indexu lomu 1.00 – 1.40
  • až 4 vlnové dĺžky
  • dvojkanálový prietokový systém
  • jednoduchá výmena samostatných detekčných sklíčok
  • integrované ovládanieí prietoku
  • objem prietokovej komôrky 1 μl
  • minimálny objem vzorky 20 μl
  • manuálny (SPR Navi 200 OTSO) alebo automatický vzorkovač (SPR Navi 210A VASA – 6 vzoriek, SPR Navi 220A NAALI – mikrotitračná doštička 96  a 384 vzoriek)

Detailnejšie informácie nájdete stránke výrobcu

Vypracujeme vám cenovú ponuku na mieru

Želáte si vypracovať cenovú ponuku na daný produkt? Kliknite na tlačidlo vyžiadať cenovú ponuku a vyplňte priložený online formulár s bližšou špecifikáciou.

V prípade, že potrebujete poradiť, alebo ste nenašli informáciu, ktorú ste hľadali, tak nás prosím kontaktujte

Požiadavka na vypracovanie cenovej ponuky

Požiadavka na ponuku