Multiparametrické SPR Navi 410A KAURIS

Výrobca: BioNavis
Zariadenia SPR Navi využívajú pre sledovanie vlastností povrchových vrstiev, interakcií (bio)molekúl na týchto vrstvách a kinetiky na nich prebiehajúcich reakcií modernú optickú metódu rezonancie (excitácie) povrchového plazmónu (Surface Plasmon Resonance – SPR). Vzhľadom na široký uhlový rozsah je možné tieto prístroje použiť nielen pre charakterizáciu povrchov v kvapalinách, ale i v plynoch. Vďaka veľmi presnému goniometru a možnosti použitia až 4 vlnových dĺžok nie je ich použitie obmedzené iba na sledovanie relatívnych zmien.

Informácie o produkte

  • Metóda rezonancie povrchového plazmónu (SPR) pre sledovanie rýchlych dejov na povrchoch senzorov
  • Multiparametrické usporiadanie s pohyblivým goniometrom umožňuje skenovanie v uhlovom rozsahu 40-78° a vykreslenie kompletnej SPR krivky
  • Nový SPR 410A KAURIS pre simultánne meranie v 4 prietokových kanáloch s autosamplerom na 7 vzoriek
  • 2 vlnové dĺžky pre každý prietokový kanál
  • Vhodné pre stanovenie kinetiky a afinity molekulárnych interakcií, pre určovanie hrúbky nanovrstiev, výskum nanočastíc a biomateriálov alebo pre štúdium živých buniek

Detailnejšie informácie nájdete stránke výrobcu

Vypracujeme vám cenovú ponuku na mieru

Želáte si vypracovať cenovú ponuku na daný produkt? Kliknite na tlačidlo vyžiadať cenovú ponuku a vyplňte priložený online formulár s bližšou špecifikáciou.

V prípade, že potrebujete poradiť, alebo ste nenašli informáciu, ktorú ste hľadali, tak nás prosím kontaktujte

Požiadavka na vypracovanie cenovej ponuky

Požiadavka na ponuku