OXFORD Instruments Nanoscience

 • Suchý optický kryostat OptistatDry
 • Kryostaty pre spektroskopické merania
 • Rozpúšťacie a 3He refrigerátory
 • Supravodivé magnety
 • Príslušenstvo pre kryogeniku

Detailnejšie informácie o jednotlivých produktoch budú postupne dopĺňané.

Navštíviť domovskú stránku výrobcu

 • Suchý optický kryostat Optistat™Dry
  Oxford Instruments Nanoscience
  OptistatDry BLV pre spektroskopiu so spodným plnením pozostáva z kompaktného kryostatu s optickým prístupom, chladeného chladničkou s uzavretým cyklom. Tento kryostat je schopný ochladzovať vzorky na teploty hélia bez potreby tekutých kryogennych plynov (He, N2). To poskytuje významné výhody z hľadiska ľahkého použitia a prevádzkových nákladov a umožňuje vykonávať optické a elektrické merania na vašich vzorkách. Je tiež veľmi ľahko použiteľný pomocou našich patentovaných držiakov vzoriek, okien a možností zapojenia.
 • Kryostaty pre spektroskopiu pri nízkych teplotách
  Oxford Instruments Nanoscience
  Oxford Instruments, divízia NanoScience je výrobcom supravodivých magnetov a kryogénnych systémov pre merania pri nízkych teplotách pre vedecké a výskumné laboratóriá. Dodávané technologie podporujú výskum najmä vo fyzike pevných látok, nanotechnológiách a mnohých spektroskopických odboroch.