Kryostaty pre spektroskopiu pri nízkych teplotách

Výrobca: Oxford Instruments Nanoscience
Oxford Instruments, divízia NanoScience je výrobcom supravodivých magnetov a kryogénnych systémov pre merania pri nízkych teplotách pre vedecké a výskumné laboratóriá. Dodávané technologie podporujú výskum najmä vo fyzike pevných látok, nanotechnológiách a mnohých spektroskopických odboroch.

Informácie o produkte

  • optická spektroskopia a mikroskopické merania
  • fotoluminiscencia
  • UV/VIS a IČ spektroskopia
  • magneto-optické merania – systém SpectromagPT
  • systémy pre meranie pri extrémne nízkych teplotách
  • Rozpúšťacie refrigerátory radu KelvinoxJT
  • 3He refrigerátory radu Heliox
  • príslušenstve pre kryogeniku

Detailnejšie informácie nájdete stránke výrobcu

Vypracujeme vám cenovú ponuku na mieru

Želáte si vypracovať cenovú ponuku na daný produkt? Kliknite na tlačidlo vyžiadať cenovú ponuku a vyplňte priložený online formulár s bližšou špecifikáciou.

V prípade, že potrebujete poradiť, alebo ste nenašli informáciu, ktorú ste hľadali, tak nás prosím kontaktujte

Požiadavka na vypracovanie cenovej ponuky

Požiadavka na ponuku