MATEST Srl

Testovacie prístroje pre stavebníctvo

  • Kamenivo a prísady
  • Skúšanie asfaltu
  • Skúšanie cementu
  • Skúšanie betónu
  • Mechanika zemín

Detailnejšie informácie o jednotlivých produktoch budú postupne dopĺňané.

Navštíviť domovskú stránku výrobcu