Analytik Jena GmbH

Celkový obraz bude jasný až pri skúmaní menších spojení. Len tí, ktorí sa venujú detailom – časticiam a štruktúram, ktoré unikajú nášmu vnímaniu – sa vyrovnajú so zložitosťou nášho moderného sveta. Vyvíjame efektívne riešenia najnaliehavejších analytických problémov našej doby a podporujeme používateľov vo všetkých fázach analýzy ako schopný poskytovateľ riešení.

Naše vysoko výkonné analytické prístroje sa používajú vždy, keď sa vyžaduje presnosť a spoľahlivosť. Či už sa jedná o analýzu vody, monitorovanie životného prostredia, zdravotnú starostlivosť alebo kontrolu kvality, naše zariadenia zaručujú dodržiavanie prísnych štandardov. Spĺňame individuálne potreby našich zákazníkov a oblasti ich použitia radom produktov zahŕňajúcich množstvo technológií. Okrem toho sa pri vývoji produktov a technológií zajtrajška používajú podrobné priemyselné znalosti.

 • AAS contrAA 800D
  Analytik Jena AG
  HR-CSAAS sú atómové absorpčné spektrofotometre s kontinuálnym zdrojom žiarenia s monochromátorom s vysokým rozlíšením. Používa patentovanú xenónovú výbojku ako zdroj kontinuálneho spektra. Táto výbojka nahradí lampy HCL v celom spektrálnom rozsahu. To umožňuje použiť pre stanovenie prvkov ľubovoľnú spektrálnu čiaru, či molekulový pás. Kvalitná optika Zeiss s desaťročnou zárukou
  AAS spektrometre

  AAS contrAA 800D

  Viac info
 • AAS contrAA 800G
  Analytik Jena AG
  HR-CSAAS sú atómové absorpčné spektrofotometre s kontinuálnym zdrojom žiarenia s monochromátorom s vysokým rozlíšením. Používa patentovanú xenónovú výbojku ako zdroj kontinuálneho spektra. Táto výbojka nahradí lampy HCL v celom spektrálnom rozsahu. To umožňuje použiť pre stanovenie prvkov ľubovoľnú spektrálnu čiaru, či molekulový pás.
  • Kvalitná optika Zeiss s desaťročnou zárukou
  AAS spektrometre

  AAS contrAA 800G

  Viac info
 • AAS contrAA 800F
  Analytik Jena AG
  HR-CSAAS sú atómové absorpčné spektrofotometre s kontinuálnym zdrojom žiarenia s monochromátorom s vysokým rozlíšením. Používa patentovanú xenónovú výbojku ako zdroj kontinuálneho spektra. Táto výbojka nahradí lampy HCL v celom spektrálnom rozsahu. To umožňuje použiť pre stanovenie prvkov ľubovoľnú spektrálnu čiaru, či molekulový pás.
  • Kvalitná optika Zeiss s desaťročnou zárukou.
  AAS spektrometre

  AAS contrAA 800F

  Viac info
 • AAS novAA800
  AAS novAA 800D
  Analytik Jena AG
  Najnovší rad AAS série novAA 800 pokrýva celé spektrum aplikácií AAS od plameňovej po grafitovú piecku vrátane hydridovej technológiu na jednej platforme. Široká škála doplnkov zvyšujúcich výkon maximalizuje produktivitu, bezpečnosť a jednoduché použitie pre maximálnu účinnosť v rutinnej analýze. novAA 800 je perfektný AAS na bežné použitie v priemyselných laboratóriách kontroly kvality a poskytovateľov analytických služieb. Spája v sebe všestrannosť, spoľahlivosť a automatizáciu, vďaka čomu je pre vaše laboratórium vysoko efektívny a nákladovo efektívny.
  • Kvalitná optika Zeiss s desaťročnou zárukou
  AAS spektrometre

  AAS novAA 800D

  Viac info
 • AAS novAA 800F
  Analytik Jena AG
  Najnovší rad AAS série novAA 800 pokrýva celé spektrum aplikácií AAS od plameňovej po grafitovú piecku vrátane hydridovej technológiu na jednej platforme. Široká škála doplnkov zvyšujúcich výkon maximalizuje produktivitu, bezpečnosť a jednoduché použitie pre maximálnu účinnosť v rutinnej analýze. novAA 800 je perfektný AAS na bežné použitie v priemyselných laboratóriách kontroly kvality a poskytovateľov analytických služieb. Spája v sebe všestrannosť, spoľahlivosť a automatizáciu, vďaka čomu je pre vaše laboratórium vysoko efektívny a nákladovo efektívny.
  • Kvalitná optika Zeiss s desaťročnou zárukou
  AAS spektrometre

  AAS novAA 800F

  Viac info
 • AAS novAA 800G
  Analytik Jena AG
  Najnovší rad AAS série novAA 800 pokrýva celé spektrum aplikácií AAS od plameňovej po grafitovú piecku vrátane hydridovej technológiu na jednej platforme. Široká škála doplnkov zvyšujúcich výkon maximalizuje produktivitu, bezpečnosť a jednoduché použitie pre maximálnu účinnosť v rutinnej analýze. novAA 800 je perfektný AAS na bežné použitie v priemyselných laboratóriách kontroly kvality a poskytovateľov analytických služieb. Spája v sebe všestrannosť, spoľahlivosť a automatizáciu, vďaka čomu je pre vaše laboratórium vysoko efektívny a nákladovo efektívny.
  • Kvalitná optika Zeiss s desaťročnou zárukou
  AAS spektrometre

  AAS novAA 800G

  Viac info
 • AAS ZEEnit 700P
  Analytik Jena AG
  Typ ZEEnit 700 je AA plnoautomatický spektrometer s dvomi atomizérmi kombinovanými v jednom prístroji umožňujúci prepínanie pomocou softvéru medzi plameňovou, hydridovou a elektrotermickou technikou na grafitovej kyvete bez akýchkoľvek mechanických presunov. Nie je potrebná zmena atomizérov, nie je potrebné akékoľvek nastavovanie. Prístroj obsahuje obe techniky korekcie pozadia: deutériovú aj Zeemanovskú.
  • Kvalitná optika Zeiss s desaťročnou zárukou
  AAS spektrometre

  AAS ZEEnit 700P

  Viac info
 • AAS ZEEnit 650P
  Analytik Jena AG
  Typ ZEEnit 650P je moderný AA spektrometer s priečne vyhrievanou grafitovou kyvetou a s variabilným magnetickým poľom s vysokou intenzitou. Model ZEEnit 650 má naviac možnosť korekcie pozadia s deutériovou lampou. Unikátna technika “3-field” využíva premenné magnetické pole na zväčšenie dynamického pracovného rozsahu o viac ako dva rády. To je umožnené schopnosťou konštrukcie dvoch kalibračných kriviek súčasne.
  • Kvalitná optika Zeiss s desaťročnou zárukou
  AAS spektrometre

  AAS ZEEnit 650P

  Viac info
 • ICP-OES PlasmaQuant 9100 Elite
  Analytik Jena AG
  ICP- OES spektrometer PlasmaQuant  9100 kombinuje robustnú optiku s vysokým rozlíšením a malé “bench top” rozmery. Vysoké spektrálne rozlíšenie: extra, ktoré robí rozdiel v ICP-OES a odhaľuje spektrálne detaily ako žiadny iný nástroj. Odstránenie bežných spektrálnych interferencií minimalizuje kompromisy vo výbere čiar a umožňuje použitie vysoko citlivých emisných čiar pre každú aplikáciu. V kombinácii s matricovou toleranciou a vynikajúcou citlivosťou to umožňuje predtým nevyužitý analytický potenciál. Pre mnoho analytických matríc je optika s vysokým rozlíšením kľúčovým faktorom pre efektívne meranie. Najnovší CCD detektor poskytuje nízky šum a vynikajúce detekčné limity.
  • Kvalitná optika Zeiss s desaťročnou zárukou
 • ICP-OES PlasmaQuant 9100
  Analytik Jena AG
  ICP- OES spektrometer PlasmaQuant  9100 kombinuje robustnú optiku s vysokým rozlíšením a malé “bench top” rozmery. Nákladovo efektívna analýza bez kompromisov. Vďaka vysoko výkonným funkciám umožňuje väčšiu toleranciu matrice, široký pracovný rozsah a vysokú citlivosť merania. Poskytuje vysoko kvalitné výsledky v analýze zákaziek, spoľahlivosti kontroly kvality a najvyšších štandardoch v regulovaných odvetviach. Najnovší CCD detektor poskytuje nízky šum a vynikajúce detekčné limity.
  • Kvalitná optika Zeiss s desaťročnou zárukou
  ICP-OES spektrometre

  ICP-OES PlasmaQuant 9100

  Viac info
 • ICP-MS PlasmaQuant 9100 MS Elite
  Analytik Jena AG
  PlasmaQuant®MS Elite Vyšší model s GHz citlivosťou  určený pre vedecko-výskumné aplikácie a pre najcitlivejšie meranie v oblasti analýzy polovodičov, laserové ablácie, analýzy jednotlivých častíc a detekcie nanočastíc od 10 nm priemeru, HPLC analýzy arzénu, selénu a chrómu, meranie izotopových pomerov a ďalších analýz vyžadujúcich dosiahnutie najnižších hraníc detekcie. Eco Plasma predstavuje novú métu v ICP-MS. Týmto systémom rozširuje Analytik Jena svoje portfólio v ICP-MS. Novo vyvinutý hmotnostný spektrometer s patentovaným polovodičovým RF generátorom pre vývoj plazmy nastavuje nový štandard v hmotnostnej spektrometrii s indukčne viazanou plazmou. Vysoko účinný RF generátor vytvára robustnú vyváženú plazmu so spotrebou argónu pod 10 l/min. Spotreba argónu je približne polovičná oproti obvyklým ICP-MS na trhu. Výkonná plazma systému PlasmaQuant MS je ideálna pre analýzu kvapalných vzoriek, avšak jeho sila sa prejaví v analýze častíc alebo suchého aerosolu, napríklad v kombinácii s laserovou abláciou vzorky. Nový systém je úsporný a znižuje náklady bez zhoršenia výkonnosti ICP – MS.
  • Kvalitná optika Zeiss s desaťročnou zárukou
 • ICP-MS PlasmaQuant 9100 MS
  Analytik Jena AG
  PlasmaQuant MS Eco Plasma predstavuje novú métu v ICP-MS. Týmto systémom rozširuje Analytik Jena svoje portfólio v ICP-MS. Novo vyvinutý hmotnostný spektrometer s patentovaným polovodičovým RF generátorom pre vývoj plazmy nastavuje nový štandard v hmotnostnej spektrometrii s indukčne viazanou plazmou. Vysoko účinný RF generátor vytvára robustnú vyváženú plazmu so spotrebou argónu pod 10 l/min. Spotreba argónu je približne polovičná oproti obvyklým ICP-MS na trhu. Výkonná plazma systému PlasmaQuant MS je ideálna pre analýzu kvapalných vzoriek, avšak jeho sila sa prejaví v analýze častíc alebo suchého aerosolu, napríklad v kombinácii s laserovou abláciou vzorky. Nový systém je úsporný a znižuje náklady bez zhoršenia výkonnosti ICP – MS.
  • Kvalitná optika Zeiss s desaťročnou zárukou
 • TOC/TNb analyzátor multi N/C 2100S
  Analytik Jena AG
  Vysokoteplotný TOC analyzátor s katalytickým spaľovaním a priamym bezseptovým nástrekom vzorky do spaľovacej trubice
  • analýza parametrov : TC/TOC/NPOC/POC/TIC voliteľne TNb
  • Spĺňa smernice pre analýzy TOC : DIN-EN 1484; ISO 8245; ASTM G 144-01; ASTM D 2579; USEPA 415; USP 26 ; FDA CFR 21 Part 11 ;
  • 10 ročná záruka na infračervený detektor Focus Radiation NDIR
  • 10 ročná záruka na spaľovaciu pec
 • TOC/TNb analyzátor multi N/C 3100
  Analytik Jena AG
  Vysokoteplotný TOC analyzátor s katalytickým spaľovaním a prietočným nástrekom vzorky do spaľovacej trubice pomocou keramickéko ventilu
  • analýza parametrov : TC/TOC/NPOC/POC/TIC voliteľne TNb
  • Spĺňa smernice pre analýzy TOC : DIN-EN 1484; ISO 8245; ASTM G 144-01; ASTM D 2579; USEPA 415; USP 26 ; FDA CFR 21 Part 11 ;
  • 10 ročná záruka na infračervený detektor Focus Radiation NDIR
  • 10 ročná záruka na spaľovaciu pec
 • TOC/TNb analyzátor multi N/C UV HS
  Analytik Jena AG
  TOC analyzátor pracujúci na princípe oxidácie UV žiarením a oxidácie persulfátom pre analýzy málo kontaminovaných vôd – pitné, podzemné, napájacie kotlové vody, vysokočistých vôd pre farmáciu, polovodičový priemysel s minimálnymi nákladmi na prevádzku. Prístroje multi N/C UV HS poskytujú unikátnu variabilitu vďaka modulárnemu konceptu, využitiu niekoľkých patentov a pokročilej automatizácie.
  • analýza parametrov : TC/TOC/NPOC/POC/TIC voliteľne TNb
  • Spĺňa smernice pre analýzy TOC : DIN-EN 1484; ISO 8245; ASTM G 144-01; ASTM D 2579; USEPA 415; USP 26 ; FDA CFR 21 Part 11 ;
  • 10 ročná záruka na infračervený detektor Focus Radiation NDIR
  • 3 ročná záruka na UV reaktor
 • TOC/TNb analyzátor multi N/C 3100 duo
  Analytik Jena AG
  Plnoautomatický TOC analyzátor pre kvapalné aj pevné vzorky
  • analýza parametrov : TC/TOC/NPOC/POC/TIC voliteľne TNb
  • Spĺňa smernice pre analýzy TOC : DIN-EN 1484; ISO 8245; ASTM G 144-01; ASTM D 2579; USEPA 415; USP 26 ; FDA CFR 21 Part 11 ;
  • 10 ročná záruka na infračervený detektor Focus Radiation NDIR
  • 10 ročná záruka na spaľovaciu pec
 • TOC/TNb analyzátor multi N/C 2100S duo
  Analytik Jena AG
  Plnoautomatický TOC analyzátor pre kvapalné aj pevné vzorky
  • analýza parametrov : TC/TOC/NPOC/POC/TIC voliteľne TNb
  • Spĺňa smernice pre analýzy TOC : DIN-EN 1484; ISO 8245; ASTM G 144-01; ASTM D 2579; USEPA 415; USP 26 ; FDA CFR 21 Part 11 ;
  • 10 ročná záruka na infračervený detektor Focus Radiation NDIR
  • 10 ročná záruka na spaľovaciu pec
 • TOC/TNb analyzátor multi N/C 2100S pharma
  Analytik Jena AG
  Dedikovaný TN analyzátor s katalytickým spaľovaním a priamym bezseptovým nástrekom vzorky do spaľovacej trubice
  • Priame stanovenie celkového obsahu dusíka (TN) vo vodných proteínových roztokoch na vyhodnotenie celkového obsahu bielkovín
  • Spĺňa smernice pre analýzy TOC : USP <643>, USP <661.1>, USP <661.2>, Pharm.Eur. 2.2.44, JP 2.59
  • TNb: Pharm.Eur. 2.5.33, 7B, USP <1047,7.2>, JP XVII,Method 7B
  • 10 ročná záruka na infračervený detektor Focus Radiation NDIR
  • 10 ročná záruka na spaľovaciu pec
 • TOC/TNb analyzátor multi N/C 3100 pharma
  Analytik Jena AG
  Vysoko výkonný analyzátor TOC pre farmaceutické aplikácie vyžadujúce široký rozsah koncentrácií,katalytické vysokoteplotné spaľovanie a možnosť stanovenia TN  s prietočným nástrekom vzorky do spaľovacej trubice pomocou keramického ventilu
  • analýza parametrov : TC/TOC/NPOC/POC/TIC voliteľne TNb
  • Spĺňa smernice pre analýzy TOC : USP <643>, USP <661.1>, USP <661.2>, Pharm.Eur. 2.2.44, JP 2.59
  • TNb: Total Protein Assay : Pharm.Eur. 2.5.33, 7B, USP <1047,7.2>, JP XVII, Method 7B
  • 10 ročná záruka na infračervený detektor Focus Radiation NDIR
  • 10 ročná záruka na spaľovaciu pec
 • TOC/TNb analyzátor multi N/C pharma UV
  Analytik Jena AG
  TOC analyzátor špeciálne navrhnutý pre všetky aplikácie TOC vo farmaceutickom priemysle, najmä na analýzu WFI, vyčistenej vody, vzoriek z postupov validácie čistenia (konečné oplachovanie, výtery z výterov) a organických extraktov z obalových materiálov, pracujúci na princípe oxidácie UV žiarením a oxidácie persulfátom pre analýzy málo kontaminovaných vôd – pitné, podzemné, napájacie kotlové vody, vysokočistých vôd pre farmáciu, polovodičový priemysel s minimálnymi nákladmi na prevádzku. Prístroje multi N/C UV HS poskytujú unikátnu variabilitu vďaka modulárnemu konceptu, využitiu niekoľkých patentov a pokročilej automatizácie.
  • analýza parametrov : TC/TOC/NPOC/POC/TIC voliteľne TNb
  • Spĺňa smernice pre analýzy TOC : USP <643>, USP <661.1>, USP <661.2>, Pharm.Eur. 2.2.44, JP 2.59
  • 10 ročná záruka na infračervený detektor Focus Radiation NDIR
  • 3 ročná záruka na UV reaktor
  TOC analyzátory pre farmáciu

  TOC/TNb analyzátor multi N/C pharma UV

  Viac info
 • TOC/TNb analyzátor multi N/C pharma HT
  Analytik Jena AG
  Vysoko výkonný analyzátor TOC pre farmaceutické aplikácie vyžadujúce široký rozsah koncentrácií, stanovenie ultra nízkych koncentrácií, katalytické vysokoteplotné spaľovanie a možnosť stanovenia TN  s prietočným nástrekom vzorky do spaľovacej trubice pomocou keramického ventilu
  • analýza parametrov : TC/TOC/NPOC/POC/TIC voliteľne TNb
  • Spĺňa smernice pre analýzy TOC : USP <643>, USP <661.1>, USP <661.2>, Pharm.Eur. 2.2.44, JP 2.59
  • TNb: Total Protein Assay : Pharm.Eur. 2.5.33, 7B, USP <1047,7.2>, JP XVII, Method 7B
  • 10 ročná záruka na infračervený detektor Focus Radiation NDIR
  • 10 ročná záruka na spaľovaciu pec
  TOC analyzátory pre farmáciu

  TOC/TNb analyzátor multi N/C pharma HT

  Viac info
 • AOX analyzátor multi X 2500
  Analytik Jena AG
  Analyzátor multi X 2500 umožňuje nielen stanovenie AOX, EOX a POX v kvapalných a pevných vzorkách. Taktiež je možné prístrojom stanovovanie TOC a obsahu chlóru -TX/TOX. Inovatívna technológia dvojitej pece so sklápaním spája výhody vertikálnej aj horizontálnej pece do jedného analytického systému.
  • Spĺňa požiadavky noriem:ISO 9562, EN 1485 (H14), EN 16166, EN 13370, EN 15171,ISO 11480, DIN 38414-18, DIN 38409-22,ASTM D4744, APHA SM 5320B, EPA 9020 B, EPA 1650B, EPA 450.1
 • Elementárny analyzátor multiEA 5100
  Analytik Jena AG
  Multi EA 5100 je mimoriadne univerzálny: Okrem testovania uhlíka, dusíka, síry a chlóru prístroj umožňuje aj stanovenie dôležitých parametrov prostredia, ako sú TOC, AOX / TOX a EOX. Testovanie C / N / S / X sa vykonáva v jednom analytickom cykle, zmena medzi stanovením C / N / S a X je plne automatická bez potreby konverzie prístroja. Predvolené štandardné metódy ďalej zjednodušujú prácu a skracujú čas merania. Optimálne pre ropný a plynárenský, petrochemický a chemický a polymérny priemysel Vyhovuje mnohým spoločným medzinárodným a národným predpisom (ASTM, EPA, DIN, ISO, EN, atď.) Detekcia HiPerSens poskytuje široký lineárny rozsah merania na najvyšších úrovniach detekcie
 • Elementárny analyzátor compEAct
  Analytik Jena AG
  Kompaktný elementárny analyzátor compEAct zabezpečuje rýchlu a spoľahlivú analýzu vzoriek síry alebo dusíka v tekutinách, plynoch a vzorkách LPG v rafinériách a petrochemickom a chemickom priemysle. Vysoký výkon, krátke časy merania 2 až 5 minút a užívateľsky prívetivý softvér Vám pomôžu znížiť náklady a zvýšiť produktivitu.
  K dispozícii sú dva varianty analyzátora
  • Stanovenie celkového obsahu síry pomocou UV-fluorescenčnej detekcie (UVFD) podľa ASTM D 7183, ASTM D 6667, ASTM D 7551, DIN EN 15486, ISO 20846…
  • Stanovenie celkového obsahu dusíka pomocou chemoluminiscenčnej detekcie (CLD), podľa ASTM D 4629, ASTM D 7184, DIN 51444 …
 • Elementárny analyzátor multiEA 4000
  Analytik Jena AG
  Analyzátor multi EA 4000 umožňuje stanovenie uhlíka, síry a chlóru v pevných vzorkách. Environmentálna analýza Multi EA 4000 ponúka presnú a spoľahlivú environmentálnu analýzu a je neuveriteľne ľahký na používanie. Zaručuje Vám plne automatizované stanovenie environmentálne relevantných parametrov TC, TOC, TIC, EC a BOC v pôde, sedimentoch, odpade, mineráloch a ďalších anorganických látkach. Elementárna analýza Multi EA 4000 predstavuje rýchlu makroprvkovú analýzu s nízkou údržbou. Umožňuje Vám priamo a súčasne určiť parametre TS a TC v anorganických a organických látkach. Stanovenie TX nie je vôbec žiadny problém a navyše ďalšie možnosti umožňujú špeciáciu uhlíka – TOC, TIC, EC, OC a BOC.
 • UV/VIS SPECORD 50 PLUS
  Analytik Jena AG
  Dvojlúčový UV/VIS spetrofotometer  s technológiou split beam, vďaka ktorej dosahuje vysokú stabilitu merania. Vhodný pre bežné kvalitatívne a kvantitatívne fotometrické aplikácie. Optické komponenty sú pokryté kremeňom a vybavené vysoko kvalitným zapuzdrením. Zaručujú najvyššiu kvalitu, maximálny výkon a extrémnu životnosť. Monochromátor so zobrazovacou holografickou mriežkou umožňuje redukciu rozptýleného svetla a absolútne presné výsledky merania. Minimalizovaný počet pohyblivých komponentov zaisťuje najlepšiu spoľahlivosť, najmä zlepšený pomer signálu k šumu a najlepšiu priepustnosť energie.
  • Kvalitná optika Zeiss s desaťročnou zárukou
   
  UV/VIS spektrofotometre Specord

  UV/VIS SPECORD 50 PLUS

  Viac info
 • UV/VIS SPECORD 200 PLUS
  Analytik Jena AG
  Dvojlúčový UV/VIS spetrofotometer  s fixnou štrbinou pre simultánne meranie signálu vzorky a referencie. Vhodný pre bežné kvalitatívne a kvantitatívne fotometrické aplikácie. Optické komponenty sú pokryté kremeňom a vybavené vysoko kvalitným zapuzdrením. Zaručujú najvyššiu kvalitu, maximálny výkon a extrémnu životnosť. Monochromátor so zobrazovacou holografickou mriežkou umožňuje redukciu rozptýleného svetla a absolútne presné výsledky merania. Minimalizovaný počet pohyblivých komponentov zaisťuje najlepšiu spoľahlivosť, najmä zlepšený pomer signálu k šumu a najlepšiu priepustnosť energie.
  • Kvalitná optika Zeiss s desaťročnou zárukou
  UV/VIS spektrofotometre Specord

  UV/VIS SPECORD 200 PLUS

  Viac info
 • UV/VIS SPECORD 210 PLUS
  Analytik Jena AG
  Dvojlúčový UV/VIS spektrofotometer s piatimi variabilnými šírkami štrbín na súčasné meranie vzorky a referenčného signálu v rozšírenom rozsahu merania od 185 do 1200 nm, optimálny na meranie roztokov a tuhých látok s najvyššími požiadavkami na optické rozlíšenie. Optické komponenty sú pokryté kremeňom a vybavené vysoko kvalitným zapuzdrením. Zaručujú najvyššiu kvalitu, maximálny výkon a extrémnu životnosť. Monochromátor so zobrazovacou holografickou mriežkou umožňuje redukciu rozptýleného svetla a absolútne presné výsledky merania. Minimalizovaný počet pohyblivých komponentov zaisťuje najlepšiu spoľahlivosť, najmä zlepšený pomer signálu k šumu a najlepšiu priepustnosť energie.
  • Kvalitná optika Zeiss s desaťročnou zárukou
   
  UV/VIS spektrofotometre Specord

  UV/VIS SPECORD 210 PLUS

  Viac info
 • UV/VIS SPECORD 250 PLUS
  Analytik Jena AG
  Dvojlúčový UV/VIS spektrofotometer s piatimi variabilnými šírkami štrbín a dvojitým monochromátorom pre redukciu rozptýleného svetla. Súčasné meranie vzorky a referenčného signálu, na súčasné meranie vzorkovacieho a referenčného signálu, ideálne pre vzorky s obzvlášť vysokou absorpciou a vyššou zložkou rozptýleného svetla. Optické komponenty sú pokryté kremeňom a vybavené vysoko kvalitným zapuzdrením. Zaručujú najvyššiu kvalitu, maximálny výkon a extrémnu životnosť. Monochromátor so zobrazovacou holografickou mriežkou umožňuje redukciu rozptýleného svetla a absolútne presné výsledky merania. Minimalizovaný počet pohyblivých komponentov zaisťuje najlepšiu spoľahlivosť, najmä zlepšený pomer signálu k šumu a najlepšiu priepustnosť energie.
  • Kvalitná optika Zeiss s desaťročnou zárukou
   
  UV/VIS spektrofotometre Specord

  UV/VIS SPECORD 250 PLUS

  Viac info
 • UV/VIS SPECORD S600
  Analytik Jena AG
  UV/VIS Spektrofotometer s diódovým poľom SPECORD S 600 kombinuje presnosť a pohodlné zaobchádzanie potrebné v laboratóriách s rýchlosťou, spoľahlivosťou a vynikajúcim optickým výkonom. Tento simultánny vysokovýkonný spektrofotometer s diódovým poľom pracuje precízne a rýchlo. Polychromátorový systém navrhnutý tak, aby pracoval bez pohyblivých komponentov, je jadrom zariadenia SPECORD S 600. Vysoko presná optika pozostáva z mriežky korigovanej aberáciou, mechanickej štrbiny a detektora diódového poľa. Uzavretý v robustnom kremenno-keramickom telese, je trvalo nastavený, pevný a necitlivý na vonkajšie vplyvy. Táto konštrukcia zaisťuje veľmi presné a vysoko reprodukovateľné výsledky. Zároveň SPECORD S 600 poskytuje všetku flexibilitu potrebnú na vyriešenie väčšiny analytických problémov. Robustnosť, tepelná stabilita, ako aj vysoký výťažok svetla sú ďalšími výhodami tohto zariadenia.
  • Kvalitná optika Zeiss s desaťročnou zárukou
   
  UV/VIS spektrofotometre Specord

  UV/VIS SPECORD S600

  Viac info
 • Ortuťový analyzátor mercur DUO plus
  Analytik Jena AG
  Výkonný analyzátor ortuti mercur DUO plus pracuje podľa štandardov (EPA, EN, ISO) založených na atómovej absorpcii (AAS) a atómovej fluorescencii (AFS), a preto vám ponúka plnú flexibilitu pri aplikáciách. Vďaka integrovanému obohacovaciemu modulu s amalgamátormi môžete dosiahnuť limity stanovenia od rozsahu nízkych ng / l (ppt) po rozsah pg / l (ppq) s vysokou robustnosťou metódy v závislosti od typu vzorky a konfigurácie.