Elementárny analyzátor compEAct

Výrobca: Analytik Jena AG
Kompaktný elementárny analyzátor compEAct zabezpečuje rýchlu a spoľahlivú analýzu vzoriek síry alebo dusíka v tekutinách, plynoch a vzorkách LPG v rafinériách a petrochemickom a chemickom priemysle. Vysoký výkon, krátke časy merania 2 až 5 minút a užívateľsky prívetivý softvér Vám pomôžu znížiť náklady a zvýšiť produktivitu.
K dispozícii sú dva varianty analyzátora
 • Stanovenie celkového obsahu síry pomocou UV-fluorescenčnej detekcie (UVFD) podľa ASTM D 7183, ASTM D 6667, ASTM D 7551, DIN EN 15486, ISO 20846…
 • Stanovenie celkového obsahu dusíka pomocou chemoluminiscenčnej detekcie (CLD), podľa ASTM D 4629, ASTM D 7184, DIN 51444 …

Informácie o produkte

Zariadenia série COMPEAct sú samostatné systémy, pre svoju činnosť nepotrebuje externý počítač alebo monitor, ale tieto je možné sa použiť ako alternatívu vzhľadom na preferencie používateľa. Prevádzka a vyhodnotenie údajov sa vykonáva pomocou integrovaného rozhrania HMI s dotykovou obrazovkou v kombinácii so softvérom EAvolution. Voliteľná prevádzka prostredníctvom externých zariadení, napr. počítač, tablet alebo smartphone je možná.
– V kombinácii s vhodnými vzorkovacími modulmi použiteľnými na stanovenie kvapalín neobsahujúcich častice, stlačených plynov a vzoriek LPG.
– Systém je možné kedykoľvek rozšíriť o rôzne, automatizované alebo poloautomatické systémy na optimalizovaný prívod vzoriek, pre vzorky tekutín, plynov a LPG a to kedykoľvek.
– Vysokoteplotné spaľovanie bez katalyzátora vo vertikálnom prevádzkovom režime
– HiPerSens detekcia výsledného SO2 pomocou UV-fluorescenčného detektora alebo NO pomocou chemoluminiscenčného detektora
– Systém EAsy Protect s Self Check System (SCS) pre maximálnu prevádzkovú bezpečnosť a jednoduché použitie
– EAsy Fit – Plne integrovaná vyhodnocovacia a riadiaca jednotka údajov s robustným ovládaním dotykovým displejom, kompaktným dizajnom – najmenší systém v elementárnej analýze, zaručuje maximálny výkon s minimálnymi požiadavkami na priestor.
– EAsy Touch – najmodernejšia koncepcia prevádzky so softvérom – EAvolution a vysoko citlivým dotykovým displejom s nízkou odrazivosťou.

 

Detailnejšie informácie nájdete stránke výrobcu

Teplota spaľovania

do 1100 °C

Množstvo vzorky

kvapaliny – max – 50 μl
plyny – max 20 ml
LPG – max 50 μl

Detektor

Dusík: chemoluminiscencia
Síra: UV fluorescencia

Rozsah merania

Dusík: 0 – 10 000 mg/l
Síra: 0 – 10 000 mg/l

Detekčný limit (relatívne)

Dusík: 30 μg/l
Síra: 5 μg/l

Detekčný limit (absolútne)

Dusík: 0,5 ng
Síra: 0,2 ng

Doba analýzy

3-5 minút

Požadované plyny

Argón 4.6, kyslík 4.5 (oba bez halogénov a uhľovodíkov)

Voliteľné príslušenstvo

 • LPG 2.0 modul
  • Modul LPG 2.0 sa ideálne hodí na presné, automatické dávkovanie vysoko tlakových LPG
  • Nie je potrebná  predúprava vzoriek, ako je kompresia alebo expanzia v plynových vakoch. Vzorkovanie sa vykonáva priamo z kvapalnej fázy, čím sa efektívne zabráni zmenám vzorky alebo strate zložiek vzorky adsorpčnými alebo kondenzačnými účinkami.
  • Vysoko výkonné Peltierovo chladenie dávkovacieho ventilu zabraňuje nekontrolovanému príliš skorému odparovaniu matrice vzorky a tým aj tvorbe bublín.
  • Objemy vzoriek môže používateľ variabilne definovať vrozsahu 1 - 50 μl.
  • Vyhrievaná odparovacia komora a použitie komponentov potiahnutých SilcoNertTM zaisťujú úplný prenos všetkých komponentov vzorky aj v stopovom rozsahu.
  Príslušenstvo

  LPG 2.0 modul

  Viac info
 • GSS/LPG kombinováný dávkovací modul
  • Táto priestorovo úsporná kombinácia dávkovačaplynov je perfektným riešením pre flexibilnú analýzu plynov
  • Jednotlivé časti na odber vzoriek GSS a LPG sú navzájom izolované, čo zamedzuje krížovej kontaminácii
  • Objemy vzoriek sú voľne voliteľné a môžu sa flexibilne meniť v širokom rozsahu.
  • Časť GSS bola vyvinutá špeciálne pre dávkovanie tlakových plynov
  • Časť LPG je optimalizovaná pre presné, automatické dávkovanie skvapalnených stlačených plynov (LPG)
  • Vysoko výkonné Peltierove chladenie dávkovacieho ventilu zabraňuje nekontrolovanému príliš skorému odparovaniu LPG a tým aj tvorbe bublín
  • Vyhrievaná odparovacia komora a použitie komponentov potiahnutých materiálom SilcoNertTM zaisťujú úplný prenos všetkých komponentov vzorky aj v stopovom rozsahu.
 • GSS - vzorkovací systém pre plyny
  • Systém je určený na dávkovanie plynných vzoriek do elementárnych analyzátorov multi EA 5100 a compEAct
  • V štandardnej konfigurácii GSS spracúva beztlakové plyny (plynové vaky Tedlar ),
  • Pre priamu analýzu tlakových vzoriek (z fliaš, potrubí, ...) je nutné dovybaviť adaptérovým boxom pre GSS
  • Umožňuje dávkovanie plynov o objeme 1-100 ml s variabilnou rýchlosťou dávkovania
  • Automatický dávkovač netlakovaných plynných vzoriek .
 • Automatický dávkovač LS2
  • Optimálne riešenie pre vysoké množstvá vzoriek
  • LS 2 poskytuje 120 pozícií na dávkovanie tekutín pomocou priameho vstrekovania
  • Množstvo vzorky a rýchlosť dávkovania môžu byť definované operátorom
  • Kedykoľvek je možné vykonať ďalšie dodatočné preplachovacie cykly so vzorkou alebo s rozpúšťadlom.
  • Chráni systém pred kontamináciou a zvyšuje stabilitu výsledkov analýzy, ideálne aj pre vzorky s veľmi premenlivými koncentráciami.
 • Automatický dávkovač LS1
  • Pohodlná automatizácia priepustnosti malých vzoriek - ideálne riešenie pre automatizované spracovanie malých sérií vzoriek
  • LS 1 poskytuje 18 pozícií na dávkovanie tekutín pomocou priameho vstrekovania.
  • Kedykoľvek je možné vykonať ďalšie dodatočné preplachovacie cykly so vzorkou alebo s rozpúšťadlom.
  • Chráni systém pred kontamináciou a zvyšuje stabilitu výsledkov analýzy, ideálne aj pre vzorky s veľmi premenlivými koncentráciami.
 • Automatický dávkovač LS-T
  • Optimálne riešenie pre náročné tekutiny - LS-T poskytuje 112 pozícií pre dávkovanie tekutín pomocou priameho vstrekovania
  • Dávkovacie striekačky a vzorky je možné teplotne regulovať
  • Účinné chladenie umožňuje bezpečné a kvantitatívne dávkovanie veľmi ľahkých prchavých kvapalín.
  • Možnosť zahrievania uľahčuje priame dávkovanie kvapalín s mierne zvýšenou viskozitou.
  • Množstvo vzorky a rýchlosť dávkovania môžu byť definované operátorom.
  • Kedykoľvek je možné vykonať ďalšie dodatočné preplachovacie cykly so vzorkou alebo s rozpúšťadlom
  • Chráni systém pred kontamináciou a zvyšuje stabilitu výsledkov analýzy, ideálne aj pre vzorky s veľmi premenlivými koncentráciami.
 • Autoinjektor AI-SC
  • Automatické vstrekovanie aj bez automatického vzorkovača
  • Flexibilné plniace objemy a rýchlosti dávkovania umožňujú optimálne prispôsobenie každému typu vzorky a rozsahu koncentrácie
  • Odber vzoriek sa vykonáva manuálne operátorom, vstrekovanie sa vykonáva automaticky a riadi sa pomocou softvéru.

Vypracujeme vám cenovú ponuku na mieru

Želáte si vypracovať cenovú ponuku na daný produkt? Kliknite na tlačidlo vyžiadať cenovú ponuku a vyplňte priložený online formulár s bližšou špecifikáciou.

V prípade, že potrebujete poradiť, alebo ste nenašli informáciu, ktorú ste hľadali, tak nás prosím kontaktujte

Požiadavka na vypracovanie cenovej ponuky

Požiadavka na ponuku