Elementárny analyzátor multiEA 4000

Výrobca: Analytik Jena AG
Analyzátor multi EA 4000 umožňuje stanovenie uhlíka, síry a chlóru v pevných vzorkách. Environmentálna analýza Multi EA 4000 ponúka presnú a spoľahlivú environmentálnu analýzu a je neuveriteľne ľahký na používanie. Zaručuje Vám plne automatizované stanovenie environmentálne relevantných parametrov TC, TOC, TIC, EC a BOC v pôde, sedimentoch, odpade, mineráloch a ďalších anorganických látkach. Elementárna analýza Multi EA 4000 predstavuje rýchlu makroprvkovú analýzu s nízkou údržbou. Umožňuje Vám priamo a súčasne určiť parametre TS a TC v anorganických a organických látkach. Stanovenie TX nie je vôbec žiadny problém a navyše ďalšie možnosti umožňujú špeciáciu uhlíka – TOC, TIC, EC, OC a BOC.

Informácie o produkte

Analyzátor multi EA 4000 C je určený na stanovenie uhlíka, síry a chlóru v tuhých a pastovitých vzorkách.
– Vzorky sa spaľujú vo vysokoteplotnej peci v prúde kyslíka, kde sa zlúčeniny uhlíka oxidujú na oxid uhličitý, zlúčeniny síry na oxid siričitý a zlúčeniny chlóru sa prevádzajú na chlorovodík. –
– Voľne nastaviteľná teplota v peci do 1 500 ° C zaisťuje úplný rozklad aj tepelne a chemicky vysoko odolných vzoriek.
– Použitá vysokoteplotná keramická technológia neumožňuje rozklad iba pri vysokých teplotách, ale tiež poskytuje úplne bezproblémovú analýzu agresívnych vzoriek.
– Táto technika je navyše veľmi nákladovo efektívna.

Oxid uhličitý a oxid siričitý sú detekované detektorom NDIR.

Vytvorená HCl sa stanoví coulometricky.

Široký dynamický rozsah hmotnosti zaisťuje optimálne prispôsobenie homogenite vzoriek a koncentrácii ich prvkov.

Reprezentatívna analýza je zaručená aj pri veľmi nehomogénnom materiáli vzorky.

Analyzátor je prevádzkovaný softvérom multiWin založeným na systéme Windows. Všetky parametre sú zobrazované a monitorované.

Grafické zobrazenie procesu merania zabezpečuje transparentnú analýzu a spoľahlivé vyhodnotenie výsledkov.
Detailnejšie informácie nájdete stránke výrobcu

Teplota spaľovania

uhlík a síra do 1500 °C
chlór do 1000 °C

Množstvo vzorky

do 3 g

Detektor

Uhlík: NDIR
Síra: NDIR
Chlór: coulometria

Rozsah merania (relatívne)

Uhlík: 0-100 hm.% pri vzorke 0,5 g
Síra: 0-20 hm% pri vzorke 75 mg
Chlór: 0-10 hm.% pri vzorke 100 mg

Rozsah merania (absolútne)

Uhlík: 500 mg
Síra: 15 mg
Chlór: 10 mg

Detekčný limit (relatívne)

Uhlík: 3 ppm
Síra: 3 ppm
Chlór: 0,3 ppm

Detekčný limit (absolútne)

Uhlík: 10 µg
Síra: 10 µg
Chlór: 1 µg

Doba analýzy

Uhlík: 2-3 minút
Síra: 3-5 minút
Chlór: 3-10 minút

Požadované plyny

kyslík 2.5, argón 4.6

Voliteľné príslušenstvo

 • Manuálny modul TIC pre pevné vzorky
  • Modul TIC pre pevné vzorky dopĺňa multi EA 4000 pre manuálne priame určovanie TIC v pevných látkach okyslením a čistením vyrobeného oxidu uhličitého, ktorý je potom detekovaný detektorom NDIR základného zariadenia
  • Modul TIC umožňuje určiť TOC pomocou diferenčnej metódy (TC-TIC = TOC)
 • Automatický modul TIC pre pevné vzorky
  • Modul TIC pre pevné vzorky „automatický“ v kombinácii s automatickým vzorkovačom tuhých látok FPG 48 rozširuje multi EA 4000 pre plne automatizované priame určovanie TIC v tuhých látkach okyslením a čistením vyrobeného oxidu uhličitého, ktorý je potom detekovaný detektorom NDIR základného zariadenia
  • Možné je aj automatické stanovenie TOC priamou aj diferenciálnou metódou.
 • Automatický dávkovač pevných vzoriek FPG 48
  • Automatický vzorkovač na zavádzanie tuhých a pastovitých vzoriek pre elementárnu analýzu a stanovenie TOC a TC pomocou multi EA 4000
  • Vzorky sa navážia do keramických alebo kremenných lodičiek a automaticky sa zavádzajú do spaľovacieho systému
  • Rýchlosť zavedenia vzorky sa môže zvoliť pomocou softvéru, ktorý umožňuje analýzu aj veľmi reaktívnych vzoriek.
  • Kapacita 48 vzoriek
 • ABD automatický podávač lodičiek
  Automatický podávač lodičiek s chladeným portom na vzorku je určený na rýchle a automatické zavedenie kremenných lodičiek s kvapalnými a tuhými vzorkami do analyzátora. Chladený port umožňuje aj analýzu veľmi ľahkých prchavých a reaktívnych vzoriek. Spaľovanie je kontrolované a monitorované plameňovým senzorom, aby sa zabezpečili optimálne podmienky rozkladu vzorky a aby sa zabránilo tvorbe sadzí.

Vypracujeme vám cenovú ponuku na mieru

Želáte si vypracovať cenovú ponuku na daný produkt? Kliknite na tlačidlo vyžiadať cenovú ponuku a vyplňte priložený online formulár s bližšou špecifikáciou.

V prípade, že potrebujete poradiť, alebo ste nenašli informáciu, ktorú ste hľadali, tak nás prosím kontaktujte

Požiadavka na vypracovanie cenovej ponuky

Požiadavka na ponuku