TOC/TNb analyzátor multi N/C 2100S

Výrobca: Analytik Jena AG
Vysokoteplotný TOC analyzátor s katalytickým spaľovaním a priamym bezseptovým nástrekom vzorky do spaľovacej trubice
 • analýza parametrov : TC/TOC/NPOC/POC/TIC voliteľne TNb
 • Spĺňa smernice pre analýzy TOC : DIN-EN 1484; ISO 8245; ASTM G 144-01; ASTM D 2579; USEPA 415; USP 26 ; FDA CFR 21 Part 11 ;
 • 10 ročná záruka na infračervený detektor Focus Radiation NDIR
 • 10 ročná záruka na spaľovaciu pec

Informácie o produkte

 • vysoko účinná katalytická oxidácia (až 950°C)
 • presný a citlivý viackanálový Focus Radiation NDIR detektor – široký dynamický rozsah bez nutnosti riedenia
 • priamy nástrek vzorky
 • vysoká produktivita – súčasný nástrek a preplach (purge)
 • inteligentné patentované spracovanie signálu (VITA Flow Management System) zlepšuje reprodukovateľnosť a stabilitu merania aj pri nástrku veľkého objemu vzorky
 • Easy Cal: jednoduchá kalibrácia s dlhodobou stabilitou, napr. viacbodová kalibrácia s jedným štandardom s použitím rôznych vstrekovacích objemov, automatický výber optimálnej kalibračnej krivky pre merania vzoriek
 • Automatická ochrana: ochrana hodnotných komponentov systému vďaka efektívnemu vysušeniu meraného plynu bez použitia sušidla a účinnému čisteniu plynu vrátane monitorovania
  Self Check System (SCS): bezproblémová prevádzka a maximálna doba prevádzkyschopnosti pre vysokú priepustnosť vzorky vďaka automatickému monitorovaniu všetkých parametrov systému dôležitých pre bezpečnosť zariadenia a kvalitu výsledkov analýzy, vrátane automatickej a trvalej kontroly tesnosti systému
 • max veľkosť pevných častíc vo vzorke – 0,7 mm
 • chemiluminiscenčný alebo elektrochemický detektor pre TNb, simultánne merania TOC/TNb v celom rozsahu bez nutnosti výmeny katalyzátora
 • možnosť analýzy pevných vzoriek
 • inteligentný automatický dávkovač s individuálne riadeným miešaním vzoriek
 • užívateľský komfortný moderný software multiWin®, vyhovuje smernici FDA21 CFR11

Detailnejšie informácie nájdete stránke výrobcu

Teplota spaľovania

do 950°C

Nástrek

priamy bezseptový nástrek – voliteľne 50 – 500 μl, dávkovacia ihla s priemerom 0,8 mm

Rozsah merania

uhlík: 0 – 30 000 mg/l bez nutnosti riedenia
dusík:
0 – 100 mg/l – chemodetektor -ChD
0 – 200 mg/l chemoluminicscencia – CLD

Detekčný limit

uhlík: 50 μg/l
dusík:
50 μg/l chemodetektor ChD
5 μg/l chemoluminicscencia- CLD

Doba analýzy

3 – 5 minút

Požadované plyny

kyslík 4.5 alebo syntetický vzduch

Voliteľné príslušenstvo

 • Spaľovacia pec na pevné vzorky HT 1300
  Externá pec pre priamu TOC analýzu pevných vzoriek na keramických lodičkách bez použitia katalyzátorov
  • bezkatalytické vysokoteplotné spaľovanie v keramickej peci
  • vhodné paj pre nehomogénne vzorky
  • Navážka do 3 g vzorky
  • Teplota spaľovania do 1300°C
 • Modul dvojitej pece na pevné vzorky
  Prídavný modul na stanovenie uhlíka (TC / TOC) v pevných látkach
  • teplota pece do 950 ° C
  • hmotnosť vzorky do 0,5 g
  • vhodné pre kombináciu s multi NC 2100 S
 • Manuálny TIC modul pre pevné látky
  Modul pre stanovenie obsahu TIC v pevných vzorkách
  • kyselinový rozklad vzoriek
  • ohrev vzoriek
  • magnetické miešanie vzoriek
 • Chemoluminiscenčný modul CLD
  Modul pre stanovenie TNb v kvapalných vzorkách
  • upgrade pre TOC analyzátor na stanovenie viazaného dusíka vo vodných vzorkách
  • pre simultánne stanovenie TOC a dusíka
  • rozsah merania TNb: 0 – 1000 mg/l NO
  • medza stanovenia dusíka : 50 ppb
  • doba analýzy: 3 – 5 minút;
 • Automatický dávkovač EPA sampler
  Automatický dávkovač kvapalných vzoriek
  • kapacita do 64 liekoviek so vzorkou s uzáverom septum à 40 ml
  • vzorky sú individuálne homogenizované
  • automatické čistenie vzoriek
  • odber vzoriek z liekoviek s uzáverom sa vykonáva pomocou špeciálnych prepichovacích ihiel
  • liekovky na vzorky schválené Európskou patentovou agentúrou (100 kusov) so skrutkovacími uzávermi a septami
 • Automatický dávkovač AS 60
  Integrovaný automatický dávkovač kvapalných vzoriek
  • Kapacita autosamplera : 60 vzoriek o užitočnom objeme 8 ml
  • Možnosť miešania každej vzorky – zabezpečenie homogenity pred dávkovaním
  • Umožňuje automatické okyslenie vzoriek pred nástrekom (vypudenie TIC)
  • Paralelné purgovanie a nástrek šetrí čas operácie
  • Pozícia prednostne analyzovanej vzorky
  • Možnosť doplnenia o držiak pre 112 vzoriek s vialkami 2 ml.

Vypracujeme vám cenovú ponuku na mieru

Želáte si vypracovať cenovú ponuku na daný produkt? Kliknite na tlačidlo vyžiadať cenovú ponuku a vyplňte priložený online formulár s bližšou špecifikáciou.

V prípade, že potrebujete poradiť, alebo ste nenašli informáciu, ktorú ste hľadali, tak nás prosím kontaktujte

Požiadavka na vypracovanie cenovej ponuky

Požiadavka na ponuku