AAS ZEEnit 700P

Výrobca: Analytik Jena AG
Typ ZEEnit 700 je AA plnoautomatický spektrometer s dvomi atomizérmi kombinovanými v jednom prístroji umožňujúci prepínanie pomocou softvéru medzi plameňovou, hydridovou a elektrotermickou technikou na grafitovej kyvete bez akýchkoľvek mechanických presunov. Nie je potrebná zmena atomizérov, nie je potrebné akékoľvek nastavovanie. Prístroj obsahuje obe techniky korekcie pozadia: deutériovú aj Zeemanovskú.
 • Kvalitná optika Zeiss s desaťročnou zárukou

Informácie o produkte

Duálny dvojlúčový AAS s plameňovým i elektrotermickým atomizérom a s novým typom grafitových kyviet s priečnym ohrevom

 • Vlnový rozsah 185 – 900 nm
 • rýchla korekcia pozadia s D2 lampou typu HCL
 • korekcia pozadia Zeeman – frekvencia 200Hz,
 • dva korekčné módy magnetického poľa: 2-Field – 0,1 – 1,0 Tesla a 3-Field – 0,05 – 1,0 Tesla
 • unikátna technika “3-Field” využíva premenné magnetické pole na zväčšenie dynamického pracovného rozsahu o viac ako dva rády
 • meranie v móde absorpcie aj emisie
 • automatický karusel – 8 lámp HCL, resp boost lámp
 • automatický gasbox s bezpečnostnými okruhmi
 • automatická optimalizácia nastavenia výšky horáka a prietoku plynov
 • celotitánový 50 mm horák pre všetky typy plameňa, voliteľne 100 mm
 • široká ponuka príslušenstva: autosampler, dilutor až 1:800, automatická stierka na 50mm horák, kremenná trubica pre zvýšenie citlivosti, hydridový systém s elektrickým ohrevom
 • grafitový atomizér s autosamplerom a možnosťou práce s hydridom HydrEA
 • zabudovaný kamerový systém pre sledovanie dejov v grafitovej kyvete
 • riadiaci a vyhodnocovací softvér AspectLS s rutinou „Quick Start“, s modulom IQ/OQ
 • software zodpovedá FDA 21 CFR part 11
 • Kompatibilný s hydridovými systémami ako aj s dávkovačom pre priame dávkovanie pevných vzoriek

Detailnejšie informácie nájdete stránke výrobcu

Vlnová dĺžka

185-900 nm

Monochromátor

Czerny-Turner s holografickou mriežkou 1800 čiar / mm a automatickým nastavením vlnovej dĺžky a šírky štrbiny

Detektor

fotonásobič so širokým rozsahom citlivosti na UV žiarenie

Štrbina

0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 1.2 nm – automatický výber

Zdroj

Kódované, resp. nekódované HCL

Teplota ETA

programovateľná od 25 – 3000 °C s krokom 1 °C; maximálna rýchlosť ohrevu 3000 °C/s;

Voliteľné príslušenstvo

 • SSA600 - automatický dávkovač pevných vzoriek
  Autosampler pre plne automatizovanú analýzu až 84 vzoriek. Vzorky jednoducho vložte na nosič vzoriek. Autosampler automaticky váži vzorku pomocou integrovanej mikrováhy s presnosťou na 1 μg, vykonáva kalibráciu pomocou kvapalných štandardov a pridaním modifikátora a transportuje vzorku do grafitovej pece a späť do zásobníka na vzorky. Tento proces nevyžaduje dohľad. Dávkovanie a váženie vzorky je možné taktiež pohodlne ovládať pomocou ovládacích tlačidiel na automatickom vzorkovači. Hmotnosť vzorky sa importuje priamo do softvéru. Dodatočné softvérové postupy, ako napríklad automatické čistenie a tarovanie všetkých nosičov vzoriek, zjednodušujú prevádzku v každodennej rutine.
 • Segmented Flow Star - SFS
  Segmentovaný prietokový 3-cestný ventil. Dvojcestný modul kontrolovaný PC pre dávkovanie malých objemov (100 µl) koncentrovaných vzoriek. Použiteľný v prípade vzoriek s vysokým obsahom meraného analytu a taktiež pri vzorkách s vysokým obsahom solí, proteínov apod. Optimálny v kombinácii s AS-FD na zabezpečenie nepretržitého prúdenia kvapalného aerosólu cez horák, čím je zabezpečená izotermická stabilita plameňa. Vyrobený z teflónu, možnosť použitia s vysoko korozívnymi roztokmi
 • Scraper - automatické čistenie hlavy horáka
  Škrabka, inteligentné čistiace zariadenie pre hlavu horáka, uľahčuje prácu, najmä pri použití plameňa acetylén / oxid dusný. Automaticky čistí štrbinu horáka pred každým meraním, ako aj v pohotovostnom režime, zaisťuje nepretržité a opakovateľné merania v rutinnej analýze a zvyšuje laboratórnu bezpečnosť a presnosť výsledkov.
 • Hydridový systém
  Výber modulárnych hydridových systémov umožňuje cielenú analýzu prvkov tvoriacich ortuť a hydridy, ako sú antimón, arzén a selén v režime plameňovej techniky a grafitovej piecky. V závislosti od vašej aplikácie je možné nastaviť parametre dávky, prietoku a amalgamácie. Všetky hydridové systémy vyhovujú príslušným metódam DIN, ISO, EPA a ASTM na testovanie ortuti a hydridov.
  • Vylepšené detekčné limity pre aplikácie s plameňovým systémom a ETA.
  • Prietočný alebo a dávkový režim pre vysoký výkon a nízke limity detekcie
  • Amalgamačný modul pre najlepšie detekčné limity pri analýze ortuti
 • AS-GF - automatický dávkovač pre grafitovú piecku
  Autosampler AS-GF pre techniku grafitovej piecky poskytuje jedinečnú flexibilitu a účinnosť pri rutinnej analýze. Okrem štandardných funkcií poskytuje AS-GF automatické dávkovanie vzoriek a štandardnú prípravu vzorky, inteligentné riedenie a koncentráciu vzoriek, automatické dávkovanie modifikátorov a automatické nastavenie hĺbky nasávania. V kombinácii s vysokou presnosťou dávkovania a inteligentnou kontrolou čistenia pri prekročení koncentrácií robia operácie bez dozoru (aj cez noc) rutinnou záležitosťou a zabezpečujú plynulé procesy a vysoký výkon. Príprava vzorky sa zníži na minimum.
  • Kapacita: 108 vzoriek
  • Nastrekovaný objem: 1-500 ul programovateľný, v krokoch 1 ul
  • Automatické riedenie štandardov a vzoriek až do 1:500
 • AS-FD - automatický dávkovač pre plameň
  Autosamplery AS-F a AS-FD pre plameňovú  a hydridovú techniku poskytujú jedinečnú flexibilitu a účinnosť pri rutinnej analýze. Okrem štandardných funkcií poskytujú dávkovače AS-FD automatické dávkovanie vzoriek a štandardnú prípravu, inteligentné riedenie a koncentráciu vzoriek, automatické dávkovanie modifikátorov a automatické nastavenie hĺbky nasávania. V kombinácii s vysokou presnosťou dávkovania a inteligentnou kontrolou čistenia pri prekročení koncentrácií robia operácie bez dozoru (aj cez noc) rutinnou záležitosťou a zabezpečujú plynulé procesy a vysoký výkon. Príprava vzorky sa zníži na minimum. AS-FD umožňuje plne automatické riedenie vzorky až do faktora 1: 800 pre jeden krok riedenia.

Vypracujeme vám cenovú ponuku na mieru

Želáte si vypracovať cenovú ponuku na daný produkt? Kliknite na tlačidlo vyžiadať cenovú ponuku a vyplňte priložený online formulár s bližšou špecifikáciou.

V prípade, že potrebujete poradiť, alebo ste nenašli informáciu, ktorú ste hľadali, tak nás prosím kontaktujte

Požiadavka na vypracovanie cenovej ponuky

Požiadavka na ponuku