ICP-OES PlasmaQuant 9100

Výrobca: Analytik Jena AG
ICP- OES spektrometer PlasmaQuant  9100 kombinuje robustnú optiku s vysokým rozlíšením a malé “bench top” rozmery. Nákladovo efektívna analýza bez kompromisov. Vďaka vysoko výkonným funkciám umožňuje väčšiu toleranciu matrice, široký pracovný rozsah a vysokú citlivosť merania. Poskytuje vysoko kvalitné výsledky v analýze zákaziek, spoľahlivosti kontroly kvality a najvyšších štandardoch v regulovaných odvetviach. Najnovší CCD detektor poskytuje nízky šum a vynikajúce detekčné limity.
 • Kvalitná optika Zeiss s desaťročnou zárukou

Informácie o produkte

 •  optika s vysokým rozlíšením s dvojitým Echelle monochromátorom a prednastavením rádu a poradia predvoľby, minimálne straty intenzity z rozptýleného svetla
 •  široký rozsah vlnových dĺžok 160 až 900 nm a vynikajúce spektrálne rozlíšenie 0,006 nm pri 200 nm
 • plnoautomatická interná neónová korekcia pre jedinečnú presnosť vlnovej dĺžky <0,4 pm, ktorá eliminuje potrebu termostatovania optickej lavice
 • zapuzdrená a argónom naplnená optická lavica na pevnej a kompaktnej základnej doske, s ochraňujúcim poťahom reflexnej optiky a variabilnou vstupnou štrbinou (5 nastavení),
  využívajúca preplachovací plyn ako protiľahlý plyn na vysoko citlivé zobrazenie axiálnej plazmy v celom rozsahu vlnových dĺžok
 • Dual View PLUS Plasma pozorovania pre zobrazovací mód 2 + 2 do plazmy na synchrónnu analýzu obsahu analytov v rozsahu od nízkych ppb do vysokých hm.% bez úpravy vzorky: automatický útlm axiálnych a radiálnych plazmových náhľadov
 • rýchle prepínanie medzi pohľadmi v plazme prevodom optiky v jednej metóde
 • vodou chladený kužeľ s vysoko symetrickým protiprúdom recyklovaného argónu pre vysokú citlivosť axiálneho pohľadu do plazmy
 • Peltierom chladený CCD array detektor s vysokou kvantovou účinnosťou, zvýšenou citlivosťou voči UV žiareniu, skrátenou dobou zahrievania ponúka režimy integrácie signálu pre najlepšie detekčné limity, simultánnu analýzu viacerých prvkov a skenovanie v celej vlnovej dĺžke pre veľký dynamický rozsah merania pre 6 rádov
 • patentované softvérové nástroje na korekciu spektrálnych interferencií (CSI) a prispôsobenie dynamickej základnej línie (ABC)
 • voľne bežiaci generátor 40 MHz s polovodičovým napájaním, okamžitým prispôsobovaním výkonu, najmenším rozdielom signálu od šumu a kolísaním výkonu medzi 700 a 1700 W pre vynikajúcu dlhodobú stabilitu v plazme zvýšenú použiteľnosť, ktorá zahŕňa nezriedené alkoholy a benzín, nasýtené soľanky atď.
 • V-Shuttle Torch s vertikálnou geometriou plazmy pre lepšiu toleranciu zložitých matríc a vysoké zaťaženie vzorky bez upchatia alebo tvorby sadzí, najlepšie hodnoty RSD a slepého pokusu, ako aj najširší rozsah vzoriek, ktoré sa majú analyzovať bez riedenia vzorky
 • ľahko prístupná demontovateľná plazmová hlavica V-Shuttle Torch s unikátnym dizajnom : pevná a posuvná základňa plazmovej hlavice z tepelne a chemicky odolných materiálov so vstavanými plynovými prípojkami pre vysokú bezpečnosť, presnosť a trvanlivosť.
 • presné automatické vyrovnanie pre reprodukovateľné umiestnenie horáka bez nutnosti opätovného nastavenia
 • 12-valčekové peristaltické čerpadlo s nastaviteľným kontaktným tlakom na rovnomerné zavedenie vzorky do štyroch kanálov pre hadičky umožňuje súčasnú prevádzku viacerých doplnkov vrátane generátora hydridov, súpravy KIS atď. “
 • sklenená cyklónová rozprašovacia komora pre vysoké podiely aerosolov a skrátenie doby vymývania, voliteľne pre použitie kyseliny fluorovodíkovej, s chladením 
 • rôzne rozprašovače (nebulizer) s EasyFit® systémom pre rýchle výmeny, voliteľné pre vysoký obsah soli, nízke prietoky plynu a pre použitie kyseliny fluorovodíkovej
 • plne automatizovaný gasbox s jednotlivými regulátormi prietoku hmoty (MFC) pre plazmu, pomocné plyny a plyny rozprašovača, ako aj pre bezpečné pridanie kyslíka
 • Software ASpect PQ -modulárny softvérový balík pre počítačové riadenie, sledovanie a dokumentáciu všetkých procesov na prístroji a jeho príslušenstve

Detailnejšie informácie nájdete stránke výrobcu

Vlnová dĺžka

160 – 900 nm ( kompletné pokrytie a prístup k viac ako 43 000 emisným čiaram)

Presnosť vlnovej dĺžky

< 0,4 pm

Spektrálne rozlíšenie

0,006 nm pri 200 nm

Hodnoty FWHM

≤ 5,0 pm pre As 193.696, Tl 190.796

Rozlíšenie

1 : 145 000

Detektor

Peltierom chladený (10°C) CCD array detektor

Horák

V Shuttle – Plne rozoberateľný horák s oddeliteľnou vnútornou a vonkajšou rúrkou a injektorom pre rôzne aplikácie

Voliteľné príslušenstvo

 • Ultrazvukový nebulizér USN
  •  výkonná stopová analýza uránu pomocou HR-ICP-OES
  • spojenie PQ 9100 Elite s USN umožňuje vylepšemie limitov detekcie prvkov
  • detekčné limity sub-ppb pre hydridové prvky a urán s súlade s Európskou reguláciou pre pitné vody
 • Sada pre štandardné vodné roztoky
  Štandardná súprava odporúčaná pre analýzu vodných vzoriek so strednou koncentráciou kyseliny (<10% HNO3 alebo HCl)
  • koncentrický nebulizér (kremeň, 1,0 ml / min)
  • cyklonická rozprašovacia komora (kremeň, 50 ml)
  • injektor (kremeň, 2,0 mm)
  • vnútorná trubica (kremeň)
  • vonkajšia trubica (kremeň)
  • hadičky z PVC
 • Sada pre vzorky obsahujúce kyselinu fluorovodíkovú (HF)
  Súprava odporúčaná pre analýzu vzoriek obsahujúcich kyselinu fluorovodíkovú (HF), napr. v žiaruvzdorných kovoch, vzácnych zeminách a mineralogických aplikáciách
  • paralelný nebulizér ( PFA, 1,0 ml/min)
  • cyklonická rozprašovacia komora (PTFE, 50 ml)
  • injektor (oxid hlinitý, 2,0 mm)
  • vnútorná trubica (oxid hlinitý)
  • vonkajšia trubica (SiAlON)
  • hadičky z PVC
   
 • Sada pre vodné vzorky s vysokým obsahom solí
  Súprava odporúčaná pre analýzu  vodných roztokov vzoriek s vysokým obsahom solí
  • koncentrický nebulizér so samočistiacim hrotom (Seaspray, kremeň, 1,0 ml / min)
  • cyklonická rozprašovacia komora s ponornou trubicou (borosilikát, 50 ml)
  • injektor (kremeň, 2,0 mm)
  • vnútorná trubica (kremeň)
  • vonkajšia trubica (kremeň)
  • hadičky z PVC
   
 • Sada pre organické vzorky
  Štandardná súprava odporúčaná pre analýzu  organických rozpúšťadiel a iných organických matríc
  • koncentrický nebulizér (MicroMist, borosilikát, 0,4 ml / min)
  • cyklonická rozprašovacia komora s ponornou trubicou (borosilikát, 50 ml)
  • injektor (kremeň, 2,0 mm)
  • vnútorná trubica (kremeň)
  • vonkajšia trubica (kremeň)
  • hadičky z PVC, O-kúžky Viton
   
 • Hydridový systém HS PQ Pro
  HS PQ Pro hydridový systém pre ICP-OES a ICP-MS s nepretržitým pridávaním redukčného činidla pre cielené stanovenie hydridových prvkov s vysokou citlivosťou
  • vylepšené LOD vo vodných vzorkách (20 - 300-násobne) pre Hg, As, Se, Sb, Bi, Te
  • väčšinou sa používa na vzorky životného prostredia
  • redukcia vzorky v reakčnej slučke za vzniku hydridov kovov a pár ortuti
  • vytvorené plyny sa zmiešajú s argónom a privedú sa do rozprašovacej komory
 • Automatický dávkovač pre oleje ASX 7400
  • pre organické vzorky (oleje)
  • max. kapacita 384 vzoriek
  • vzorkovacia sonda z nehrdzavejúcej ocele s bočným vstupom pre oleje
  • Vzorková sonda uhlíkových vlákien potiahnutá teflónom pre chladivá
  • duálna preplachovacia stanica pre rôzne aplikácie (oleje, chladivá)
 • Automatický dávkovač ASX 560
  Autosampler novej generácie Teledyne CETAC Technologies ASX-560, s integrovanou funkciou oplachovania, je svojím dizajnom elegantný a odolný.
  • výber stojanov na vzorky - počet 21, 40, 60 a 90
  • kryt na zníženie znečistenia prachom
  • dvojitá preplachovacia stanica pre rýchle vymývanie a zníženie krížovej kontaminácie
  • systém rýchleho zavádzania vzoriek ASXPress Plus
  • 4 x stojan na vzorky (60 pozícií) plus 1 x stojan pre štandardy (10 pozícií)
  • XLR860 veľkokapacitná 8-stojanová platforma pre laboratóriá s vysokou priepustnosťou vzoriek
  • nové, variabilné peristaltické čerpadlo umožňujúce prietok oplachovania od 0,1 do 80 ml / min
  • fľaša na preplach
   
 • Automatický dávkovač ASPQ 3300
  Plnoautomatický XYZ autosampler pre 114 vzoriek, voliteľne pre 192 vzoriek
  • Preplachové čerpadlo s nastaviteľnou rýchlosťou
  • Hadičky čerpadla: Santoprén 3 mostíkové, vnútorný priemer 1,02 mm
  • Držiaky: pre štandardy a referenčné roztoky: 2 x 6 pozícií ( 50 ml), pre vzorky 2 x 21 pozícií (50 ml) a 1x 60 pozícií (15 ml)
  • Nádoba pre odpad
  • Voliteľné rozšírenie pre prchavé organické vzorky so súpravou na prepichnutie septa

Vypracujeme vám cenovú ponuku na mieru

Želáte si vypracovať cenovú ponuku na daný produkt? Kliknite na tlačidlo vyžiadať cenovú ponuku a vyplňte priložený online formulár s bližšou špecifikáciou.

V prípade, že potrebujete poradiť, alebo ste nenašli informáciu, ktorú ste hľadali, tak nás prosím kontaktujte

Požiadavka na vypracovanie cenovej ponuky

Požiadavka na ponuku