Kategórie prístrojov

ICP-OES spektrometre

Zažite vynikajúci analytický výkon, flexibilitu aplikácií, robustnosť a spoľahlivosť s optickým emisným spektrometrom PlasmaQuant 9100.

 • ICP-OES PlasmaQuant 9100
  Analytik Jena AG
  ICP- OES spektrometer PlasmaQuant  9100 kombinuje robustnú optiku s vysokým rozlíšením a malé "bench top" rozmery. Nákladovo efektívna analýza bez kompromisov. Vďaka vysoko výkonným funkciám umožňuje väčšiu toleranciu matrice, široký pracovný rozsah a vysokú citlivosť merania. Poskytuje vysoko kvalitné výsledky v analýze zákaziek, spoľahlivosti kontroly kvality a najvyšších štandardoch v regulovaných odvetviach. Najnovší CCD detektor poskytuje nízky šum a vynikajúce detekčné limity.
  • Kvalitná optika Zeiss s desaťročnou zárukou
  ICP-OES spektrometre

  ICP-OES PlasmaQuant 9100

  Viac info
 • ICP-OES PlasmaQuant 9100 Elite
  Analytik Jena AG
  ICP- OES spektrometer PlasmaQuant  9100 kombinuje robustnú optiku s vysokým rozlíšením a malé "bench top" rozmery. Vysoké spektrálne rozlíšenie: extra, ktoré robí rozdiel v ICP-OES a odhaľuje spektrálne detaily ako žiadny iný nástroj. Odstránenie bežných spektrálnych interferencií minimalizuje kompromisy vo výbere čiar a umožňuje použitie vysoko citlivých emisných čiar pre každú aplikáciu. V kombinácii s matricovou toleranciou a vynikajúcou citlivosťou to umožňuje predtým nevyužitý analytický potenciál. Pre mnoho analytických matríc je optika s vysokým rozlíšením kľúčovým faktorom pre efektívne meranie. Najnovší CCD detektor poskytuje nízky šum a vynikajúce detekčné limity.
  • Kvalitná optika Zeiss s desaťročnou zárukou