Kategórie prístrojov

Mikrovlnná syntéza

  • Mikrovlnný systém na syntézu flexiWAVE
    Milestone Srl
    Milestone flexiWAVE nie je len flexibilný, je to najvýkonnejší systém pre vysokotlakovú a syntézu za normálneho tlaku na trhu, ktorý ponúka aj funkčnosť prvotriedneho reaktora pre syntézu v tuhej fáze. 30-ročné odborné technické a aplikačné znalosti spoločnosti Milestone, ponúkaju pokyny pre návrh a optimalizáciu syntetických protokolov, ako aj pre rozšírenia pre viac gramovú výrobu. Dnes sa flexiWAVE pre mikrovlnnú syntézu stala špičkovou technológiou vo farmaceutickom, biotechnologickom, polymérnom, jemnom a agrochemickom priemysle s tisíckami nainštalovaných jednotiek po celom svete.
  • Mikrovlnný systém pre syntézu synthWAVE
    Milestone Srl
    Pokročilý mikrovlnný rozkladný systém Systém na mikrovlnnú tlakovú syntézu synthWAVE je vybavený bezkonkurenčnou patentovanou technológiou Single Reaction Chamber (SRC), ktorá zaisťuje škálovateľné reakcie, skríning reakcií, najvyššiu teplotu a tlak. Je schopný zvládnuť jednu alebo viac reakcií pri teplotách do 300 ° C a tlakoch až do 199 barov. SynthWAVE s technológiou SRC je neuveriteľne ľahko použiteľný a umožňuje chemikom vykonávať dávkové a paralelné reakcie vo veľkom meradle ako nikdy predtým. Výhody: reakcie v priebehu minút a nie hodín; vylepšené výťažnosti; vylepšená selektivita; nízka spotreba energie; reprodukovateľné podmienky pri opakovaných syntézach, paralelné reakcie; menšia tvorba vedľajších produktov, nízka kontaminácia vzoriek