Mikrovlnný systém na syntézu flexiWAVE

Výrobca: Milestone Srl
Milestone flexiWAVE nie je len flexibilný, je to najvýkonnejší systém pre vysokotlakovú a syntézu za normálneho tlaku na trhu, ktorý ponúka aj funkčnosť prvotriedneho reaktora pre syntézu v tuhej fáze. 30-ročné odborné technické a aplikačné znalosti spoločnosti Milestone, ponúkaju pokyny pre návrh a optimalizáciu syntetických protokolov, ako aj pre rozšírenia pre viac gramovú výrobu. Dnes sa flexiWAVE pre mikrovlnnú syntézu stala špičkovou technológiou vo farmaceutickom, biotechnologickom, polymérnom, jemnom a agrochemickom priemysle s tisíckami nainštalovaných jednotiek po celom svete.

Informácie o produkte

Syntéza v sklenenej aparatúre
FlexiWAVE bol navrhnutý a vyrobený ako „mikrovlnná platforma“, kde je možné použiť všetky typy bežne používaných sklenených aparatúr.
Výsledkom je zjavne veľmi flexibilný systém so širokou škálou aplikačných schopností. Nastavenie Classic Glassware poskytuje vhodný prístroj na úplnú optimalizáciu reakcií na výskumné alebo vyučovacie účely.
Umožňuje chemikom uskutočňovať syntetické reakcie pod spätným chladičom a následne je možné každú chemickú reakciu, ktorá sa v súčasnosti vykonáva s horúcimi platňami, vyhrievacími plášťmi alebo olejovými kúpeľmi, rýchlo vylepšiť použitím mikrovlnnej technológie.

Vysokotlaková syntéza
Obtiažne reakcie sa typicky uskutočňujú za podmienok refluxu s použitím vysokovriacich rozpúšťadiel, ako sú xylény, 1,2-dichlórbenzén a N-metylpyrolidón.
Vysokovriace rozpúšťadlá sa potom po spracovaní ťažko odstraňujú, najmä keď sa zvyšuje stupeň reakcie.
Vysokotlakové zariadenie je schopné nahradiť refluxné zariadenia nahradením vysokovriacich rozpúšťadiel nízkovriacimi. Ďalej je možné použiť vysokoteplotné reakcie (do 300 ° C). Výhody sú dobre známe a zdokumentované z hľadiska ľahšieho spracovania a čistoty výrobkov.
Na paralelnú syntézu je možné súčasne použiť až 15 vysokotlakových nádob.

Syntéza v tuhej fáze
Zahrievanie heterogénnych reakčných zmesí v pevnej fáze je poznačené nehomogénnym rozložením teploty a miešaním, ktoré sa vyskytujú pri použití konvenčných mikrovlnných nástrojov. Inovatívne nastavenie syntézy v tuhej fáze ponúka jedinečnú schopnosť fyzického otáčania reakčnej nádoby na dosiahnutie veľmi homogénneho ohrevu suspenzie, viskózneho alebo tuhého média reakčnej zmesi. Reakčná teplota je riadená bezdotykovým infračerveným senzorom. Systém syntézy v pevnej fáze umožňuje operácie v normálnej atmosfére, inertnom plyne a vákuu. Funkcionalizácia a modifikácia materiálov, polykondenzácia, povrchová úprava a dehydratácia prírodných olejov sú niektoré z najbežnejších aplikácií použitia.

– Systém s dvomi magnetrónmi s difúzerom pyramidálneho prierezu zabezpečujúcim homogénnu distribúciu mikrovlnného žiarenia v pracovnom priestore
– Ochrana magnetrónov pred odrazeným mikrovlnným žiarením
– Inštalovaný výkon:1900 Watt ( 2 magnetróny po 950 W)
– Príkon mikrovlnného žiarenia 1900 Watt s možnosťou nastavenia v 1 Watt inkrementoch, riadený mikroprocesorom
– Veľký pracovný priestor 43 x 40 x 41 cm ( 70 litrov)
– Materiál mikrovlnnej pece: nerezová oceľ 18/8, pokrytá piatimi vrstvami PTFE striekaného plazmou pri teplote 350 °C
– Osvetlenie pece žiarovkou.
– Integrovaná videokamera pre monitorovanie vnútorného priestoru pece
– Bezkontaktný infračervený senzor na riadenie teploty do  500 °C
– Zabudované magnetické miešadlo
– Hardware kompletne chránený polymérmi z vnútornej aj vonkajšej strany proti výparom kyselín a organických rozpúšťadiel
– 7 bezpečnostných mikrospínačov a 4 bezpečnostné uzávery zabezpečujúce systém a ochranu personálu pred emisiou mikrovlnného žiarenia
– Odťah vznikajúcich splodín umiestnený nad pracovným priestorom, oddelený od elektronickej časti, za účelom zabránenia vzniku jej korózie. Prietok 3 m3/min
– Riadiaci terminál 660 (640×480 pixel)s dotykovou farebnou obrazovkou s priemyselným konceptom ovládania ( 6,5″ obrazovka s 65 000 farbami ).
– Vnútorná pamäť umožňuje uloženie metód bez obmedzenia, ich editáciu a záznam , automatické uloženie, resp. načítanie metód do externého PC.
– Emisné a bezpečnostné štandardy
EN61010-1:2001; EN61010-2-010:2003; UL61010-1:2004; CAN/CSA-C22.2 N.61010-1:2004; CAN/CSA-C22.2 N.61010-2-010:2004, IEC 61010-2-010:2003; EN61326-1:2006
Detailnejšie informácie nájdete stránke výrobcu

Voliteľné príslušenstvo

 • Vysokotlakový rotor SK-15 pre syntézu
  Vysokotlakový rotor - 15 nádobiek z vysokočistého PTFE-TFM teflónu
  Objem 100 ml
  Maximálna teplota 300 ° C, maximálny tlak 100 bar (asi 1 500 psi)
  Miešadielka Zabudovaná individuálna regulácia tlaku
 • Spekacia pec pre flexiWAVE
  Kruhová spekacia pec pre flexiWave s držiakom na 5 kelímkov Ultafast, max. teplota do 1 200 ° C.
  Pomocou tejto pece je možné úspešne pripraviť rôzne zložité vzorky, ako sú cementy, rudy, troska, sedimenty, pôdy, horniny, keramika, pigmenty a sklá pre analýzu XRF, AA a ICP.
 • Sklenená aparatúra pre flexiWave
  Sklenená aparatúra - 500 ml reakčná banka, 450 mm spojovacia trubica, spätný cladič, weflónový podstavec - voliteľné prídavné teplotné senzory - bimetalový pre polárne látky resp optické vlákno pre nepolárne látky
 • Reaktory pre syntézu v tuhej fáze pre flexiWave
  Sklenené rotujúce reaktory s objemom 50, 300 alebo 2 500 ml pre syntézu pri normálnom tlaku, vákuu alebo s inertným plynom. Reaktor 2 500 ml obsahuje aj miešadlo.

Vypracujeme vám cenovú ponuku na mieru

Želáte si vypracovať cenovú ponuku na daný produkt? Kliknite na tlačidlo vyžiadať cenovú ponuku a vyplňte priložený online formulár s bližšou špecifikáciou.

V prípade, že potrebujete poradiť, alebo ste nenašli informáciu, ktorú ste hľadali, tak nás prosím kontaktujte

Požiadavka na vypracovanie cenovej ponuky

Požiadavka na ponuku