Kategórie prístrojov

Príslušenstvo

 • 15 pozíciový menič kyviet
  • 15 pozíciový menič kyviet, netermostatovateľný
  • pre kyvety s dĺžkou dráhy 1 cm
 • 15-pozíciový stojan s vialkami
  Stojan na 15 vzoriek s vialkami a vrchnákmi Objem a materiál vialiek: 15 ml - sklenené, kremenné alebo PTFE/TFM
 • 18-pozíciový stojan s rôznymi vialkami
  Stojan na 18 vzoriek s rôznymi vialkami a vrchnákmi Objem a materiál vialiek: 6 x 15 ml a 12x10 ml - sklenené, kremenné alebo PTFE/TFM
 • 19-pozíciový stojan s vialkami
  Stojan na 19 vzoriek s vialkami a vrchnákmi Objem a materiál vialiek: 10 ml - sklenené
 • 22-pozíciový stojan s vialkami
  Stojan na 22 vzoriek s vialkami a vrchnákmi Objem a materiál vialiek: 10 ml - sklenené, kremenné alebo 7 ml z PTFE/TFM
 • 26-pozíciový stojan s vialkami
  Stojan na 26 vzoriek s vialkami a vrchnákmi Objem a materiál vialiek: 6 ml - sklenené
 • 4-pozíciový stojan s vialkami
  Stojan na 4 vzorky s vialkami a vrchnákmi Objem a materiál vialiek: 70 ml - sklenené, kremenné alebo PTFE/TFM, 45 ml -kremenné
 • 5-pozíciový stojan s vialkami
  Stojan na 5 vzoriek s vialkami a vrchnákmi Objem a materiál vialiek: 40 ml - sklenené, kremenné alebo PTFE/TFM
 • 52 pozíciový menič kyviet
  • netermostatovateľný menič kyviet  pre SPECORD S600
  • pre kyvety s dráhou 10 mm
 • 8 pozíciový menič kyviet
  • 8 pozíciový menič kyviet alebo kombinácia dvoch 8 pozíciových meničov kyviet (s miešadlom alebo bez miešadla)
  • bez termostatovania, termostatitovanie alebo Peltierovým termostatom
  • pre kyvety s dĺžkou dráhy 1 cm
 • 8-pozíciový stojan s rôznymi vialkami
  Stojan na 18 vzoriek s rôznymi vialkami a vrchnákmi Objem a materiál vialiek: 3 x 40 ml a 5x15 ml - sklenené, kremenné alebo PTFE/TFM
 • 8-pozíciový stojan s vialkami
  Stojan na 8 vzoriek s vialkami a vrchnákmi Objem a materiál vialiek: 18 ml - kremenné alebo PTFE/TFM
 • ABD automatický podávač lodičiek
  Automatický podávač lodičiek s chladeným portom na vzorku je určený na rýchle a automatické zavedenie kremenných lodičiek s kvapalnými a tuhými vzorkami do analyzátora. Chladený port umožňuje aj analýzu veľmi ľahkých prchavých a reaktívnych vzoriek. Spaľovanie je kontrolované a monitorované plameňovým senzorom, aby sa zabezpečili optimálne podmienky rozkladu vzorky a aby sa zabránilo tvorbe sadzí.
 • Adaptér pre jednorazové mlecie nádobky
  Adaptér pre použitie jednorázových mlecích nádobiek s objemom 40 ml a 100 ml.
 • Adaptér pre sitá 200 mm
  Polyamidový adaptér upevňovacieho veka pre suché sitovanie pri použití sít 200 mm / 8".
 • AFU 3 -príprava vzoriek vsádkovou metódou
  • poloautomatická príprava až 3 vzoriek (do 180 ml) súčasne pre vsádkovú metódu
  • účinná alternatíva klasickej membránovej filtrácie (nie sú potrebné drahé polykarbonátové membránové filtre)
  • filtrácia priamo do fritového kontajnera
  • dá sa ľahko  rozšíriť na prípravu vzoriek podľa kolónkovej metódy
 • AGB - automatický dávkovač
  • Automatický dávkovač vzoriek pre plnoautomatickú analýzu až 116 vzoriek.
  • voliteľné držiaky pre 49 vzoriek á 100ml, 64 vzoriek á 30 ml alebo 116 vzoriek á 12 ml
 • APU 28 series - plnoautomatický systém na prípravu vzoriek kolónkovou metódou
  Systém je univerzálne použiteľný, nie iba na prípravu vzorky AOX, ale aj na obohatenie vzoriek na stanovenie nového, stále dôležitejšieho environmentálneho parametra AOF. Objemy vzorky a oplachovania sú voliteľné individuálne. Spracovanie vzoriek sa vykonáva automaticky a bez manuálneho zásahu. Simultánna príprava 28 vzoriek, resp. po dvoch súčasne
  • 28 APU - základný
  • Spracovanie jednotlivých vzoriek sa uskutočňuje bezprostredne za sebou, po adsorpcii sú prvé vzorky vo veľmi krátkom čase k dispozícii na analýzu AOX
  • APU 28 S - rýchly
  • optimálne riešenie pre vysoko výkonné aplikácie, súčasná príprava 2 vzoriek - až 112 vzoriek za deň
  • APU 28 SPE - univerzálny
  • ideálne pre vzorky s vysokým obsahom solí, príprava vzoriek AOX a SPE-AOX v jednom zariadení
  • APU 28 flexi - nová flexibilita
  • všetky prístroje APU 28 sa môžu používať s adsorpčnými kolónkami AOX aj iných výrobcov
  • flexibilný stojan a optimalizované držiaky kolóniek umožňujú spracovanie veľkostí kolóniek 40 mm x 9 mm a 47 mm x 6 mm
 • APUsim - príprava vzoriek kolónkovou metódou
  • automatizovaný systém pre súčasnú prípravu až 6 vzoriek pomocou kolónkovej metódy
  • možnosť použitia jednotlivých kanálov samostatne; možnosť osobitnej voľby rýchlosti adsorpcie, objemu vzorky a preplachu
  • vynikajúca manipulácia so vzorkami obsahujúcimi častice vďaka veľkým priemerom hadíc a absencii konvenčnej technológie ventilov
  • vhodné pre kolónky všetkých značiek do celkovej dĺžky 150 mm
 • AS-FD - automatický dávkovač pre plameň
  Autosamplery AS-F a AS-FD pre plameňovú  a hydridovú techniku poskytujú jedinečnú flexibilitu a účinnosť pri rutinnej analýze. Okrem štandardných funkcií poskytujú dávkovače AS-FD automatické dávkovanie vzoriek a štandardnú prípravu, inteligentné riedenie a koncentráciu vzoriek, automatické dávkovanie modifikátorov a automatické nastavenie hĺbky nasávania. V kombinácii s vysokou presnosťou dávkovania a inteligentnou kontrolou čistenia pri prekročení koncentrácií robia operácie bez dozoru (aj cez noc) rutinnou záležitosťou a zabezpečujú plynulé procesy a vysoký výkon. Príprava vzorky sa zníži na minimum. AS-FD umožňuje plne automatické riedenie vzorky až do faktora 1: 800 pre jeden krok riedenia.
 • AS-GF - automatický dávkovač pre grafitovú piecku
  Autosampler AS-GF pre techniku grafitovej piecky poskytuje jedinečnú flexibilitu a účinnosť pri rutinnej analýze. Okrem štandardných funkcií poskytuje AS-GF automatické dávkovanie vzoriek a štandardnú prípravu vzorky, inteligentné riedenie a koncentráciu vzoriek, automatické dávkovanie modifikátorov a automatické nastavenie hĺbky nasávania. V kombinácii s vysokou presnosťou dávkovania a inteligentnou kontrolou čistenia pri prekročení koncentrácií robia operácie bez dozoru (aj cez noc) rutinnou záležitosťou a zabezpečujú plynulé procesy a vysoký výkon. Príprava vzorky sa zníži na minimum.
  • Kapacita: 108 vzoriek
  • Nastrekovaný objem: 1-500 ul programovateľný, v krokoch 1 ul
  • Automatické riedenie štandardov a vzoriek až do 1:500
 • Autoinjektor AI
  Automatický injektor pre bezpečné dávkovanie kvapalných vzoriek do objemu vzorky 100 µl. Vybavený automatickým rozpoznaním dávkovaného objemu. Vrátane dávkovacej striekačky s objemom 100µl. Potrebný pre dávkovanie kvapalných vzoriek vo vertikálnom móde ak nie je pripojený automatický dávkovač. Rýchlosť nástreku je diaľkovo ovládaná pomocou softvéru multiWin.
  Príslušenstvo

  Autoinjektor AI

  Viac info
 • Autoinjektor AI-EA
  • Najmenšie a najľahšie poloautomatické dávkovacie zariadenie na trhu
  • Automatický nástrek kvapalných vzoriek do objemu 100 µl
  • Dávkovania je tak presné ako pomocou dávkovača, vďaka pevným plniacim objemom injekčných striekačiek optimalizovaných pre aplikáciu
  • Odber vzoriek sa vykonáva manuálne operátorom, vstrekovanie sa vykonáva automaticky a riadi sa pomocou softvéru multiWin
 • Autoinjektor AI-SC
  • Automatické vstrekovanie aj bez automatického vzorkovača
  • Flexibilné plniace objemy a rýchlosti dávkovania umožňujú optimálne prispôsobenie každému typu vzorky a rozsahu koncentrácie
  • Odber vzoriek sa vykonáva manuálne operátorom, vstrekovanie sa vykonáva automaticky a riadi sa pomocou softvéru.
 • Automatický dávkovač AS 10
  Automatický dávkovač kvapalných vzoriek
  • dávkovač pre 10 vzoriek s objemom 50 ml
  • automatické prevzdušňovanie vzoriek
  • nemá magnetické miešanie vzoriek
  • neumožňuje súčasnú analýzu a prebublávanie nasledujúcej vzorky
 • Automatický dávkovač AS 21
  Automatický dávkovač kvapalných vzoriek
  • dávkovač pre 21 vzoriek s objemom 50 ml
  • automatické okyslenie vzorky
  • automatické prevzdušňovanie vzoriek
  • zabudované magnetické miešadlo pre homogenizáciu vzoriek
 • Automatický dávkovač AS 60
  Integrovaný automatický dávkovač kvapalných vzoriek
  • Kapacita autosamplera : 60 vzoriek o užitočnom objeme 8 ml
  • Možnosť miešania každej vzorky – zabezpečenie homogenity pred dávkovaním
  • Umožňuje automatické okyslenie vzoriek pred nástrekom (vypudenie TIC)
  • Paralelné purgovanie a nástrek šetrí čas operácie
  • Pozícia prednostne analyzovanej vzorky
  • Možnosť doplnenia o držiak pre 112 vzoriek s vialkami 2 ml.
 • Automatický dávkovač AS vario
  Automatický dávkovač kvapalných vzoriek
  • Kapacita : voliteľný držiak pre - 52 vzoriek á 100 ml, 74 vzoriek á 40 ml, 100 vzoriek á 20 ml, 146 vzoriek á 12 ml
  • Automatické okyslenie vzorky
  • Miešanie vzoriek pred analýzou
  • Paralelné prebublávanie a meranie
  • Automatické vypúšťanie nádoby pre uvoľnenie TIC
  • možnosť riedenia vzorky až do pomeru 1:100
 • Automatický dávkovač AS vario ER
  Automatický dávkovač kvapalných vzoriek s prídavným externým čistením dávkovacej ihly
  • Kapacita : voliteľný držiak pre - 52 vzoriek á 100 ml, 74 vzoriek á 40 ml, 100 vzoriek á 20 ml, 146 vzoriek á 12 ml
  • Miešanie vzoriek pred analýzou
  • Paralelné prebublávanie a meranie
  • Automatické vypúšťanie nádoby pre uvoľnenie TIC
  • Automatické okyslenie vzorky
 • Automatický dávkovač ASPQ 3300
  Plnoautomatický XYZ autosampler pre 114 vzoriek, voliteľne pre 192 vzoriek
  • Preplachové čerpadlo s nastaviteľnou rýchlosťou
  • Hadičky čerpadla: Santoprén 3 mostíkové, vnútorný priemer 1,02 mm
  • Držiaky: pre štandardy a referenčné roztoky: 2 x 6 pozícií ( 50 ml), pre vzorky 2 x 21 pozícií (50 ml) a 1x 60 pozícií (15 ml)
  • Nádoba pre odpad
  • Voliteľné rozšírenie pre prchavé organické vzorky so súpravou na prepichnutie septa
 • Automatický dávkovač ASX 560
  Autosampler novej generácie Teledyne CETAC Technologies ASX-560, s integrovanou funkciou oplachovania, je svojím dizajnom elegantný a odolný.
  • výber stojanov na vzorky - počet 21, 40, 60 a 90
  • kryt na zníženie znečistenia prachom
  • dvojitá preplachovacia stanica pre rýchle vymývanie a zníženie krížovej kontaminácie
  • systém rýchleho zavádzania vzoriek ASXPress Plus
  • 4 x stojan na vzorky (60 pozícií) plus 1 x stojan pre štandardy (10 pozícií)
  • XLR860 veľkokapacitná 8-stojanová platforma pre laboratóriá s vysokou priepustnosťou vzoriek
  • nové, variabilné peristaltické čerpadlo umožňujúce prietok oplachovania od 0,1 do 80 ml / min
  • fľaša na preplach
   
 • Automatický dávkovač autoX 112
  Viacúčelový automatický dávkovač autoX 112 umožňuje extrémne vysokú priepustnosť vzorky vo vertikálnom a horizontálnom režime pre veľké série vzoriek  pripravených vsádkovou alebo kolónkovou metódou.Aktívne uhlie so vzorkou sa dávkuje do spaľovacieho systému spolu s kolónkou alebo priamo po jeho vytlačení.V horizontálnom režime je tiež možné dávkovať na lodičky aj vzorky pre stanovenie EOX. Voliteľná technológia senzoru plameňa zaručuje spaľovanie bez zvyškov a tvorby sadzí. Vhodné pre kvapaliny a EOX (112 vzoriek), TOC (60vzoriek), pevné látky a AOX (35 vzoriek) a AOX priame dávkovanie aktívneho uhlia bez kolónky (112 vzoriek)  
 • Automatický dávkovač autoX 36 / 36d
  Automatické dávkovače autoX 36 pre malé série vzoriek AOX vo vertikálnom režime umožňujú dávkovanie až 36 vzoriek pripravených pomocou vsádkovej alebo kolónkovej metódy v rámci jednej postupnosti. Dávkovač AutoX 36d umožňuje priame dávkovanie aktívneho uhlia do spaľovacieho systému jeho vytláčaním z kolóniek.
 • Automatický dávkovač EPA sampler
  Automatický dávkovač kvapalných vzoriek
  • kapacita do 64 liekoviek so vzorkou s uzáverom septum à 40 ml
  • vzorky sú individuálne homogenizované
  • automatické čistenie vzoriek
  • odber vzoriek z liekoviek s uzáverom sa vykonáva pomocou špeciálnych prepichovacích ihiel
  • liekovky na vzorky schválené Európskou patentovou agentúrou (100 kusov) so skrutkovacími uzávermi a septami
 • Automatický dávkovač LS-T
  • Optimálne riešenie pre náročné tekutiny - LS-T poskytuje 112 pozícií pre dávkovanie tekutín pomocou priameho vstrekovania
  • Dávkovacie striekačky a vzorky je možné teplotne regulovať
  • Účinné chladenie umožňuje bezpečné a kvantitatívne dávkovanie veľmi ľahkých prchavých kvapalín.
  • Možnosť zahrievania uľahčuje priame dávkovanie kvapalín s mierne zvýšenou viskozitou.
  • Množstvo vzorky a rýchlosť dávkovania môžu byť definované operátorom.
  • Kedykoľvek je možné vykonať ďalšie dodatočné preplachovacie cykly so vzorkou alebo s rozpúšťadlom
  • Chráni systém pred kontamináciou a zvyšuje stabilitu výsledkov analýzy, ideálne aj pre vzorky s veľmi premenlivými koncentráciami.
 • Automatický dávkovač LS1
  • Pohodlná automatizácia priepustnosti malých vzoriek - ideálne riešenie pre automatizované spracovanie malých sérií vzoriek
  • LS 1 poskytuje 18 pozícií na dávkovanie tekutín pomocou priameho vstrekovania.
  • Kedykoľvek je možné vykonať ďalšie dodatočné preplachovacie cykly so vzorkou alebo s rozpúšťadlom.
  • Chráni systém pred kontamináciou a zvyšuje stabilitu výsledkov analýzy, ideálne aj pre vzorky s veľmi premenlivými koncentráciami.
 • Automatický dávkovač LS2
  • Optimálne riešenie pre vysoké množstvá vzoriek
  • LS 2 poskytuje 120 pozícií na dávkovanie tekutín pomocou priameho vstrekovania
  • Množstvo vzorky a rýchlosť dávkovania môžu byť definované operátorom
  • Kedykoľvek je možné vykonať ďalšie dodatočné preplachovacie cykly so vzorkou alebo s rozpúšťadlom.
  • Chráni systém pred kontamináciou a zvyšuje stabilitu výsledkov analýzy, ideálne aj pre vzorky s veľmi premenlivými koncentráciami.
 • Automatický dávkovač MMS
  • Automatický dávkovač MMS je univerzálna platforma pre automatické dávkovanie, ktorú je možné ľahko rozšíriť pomocou rôznych súprav príslušenstva, aby sa umožnilo plne automatizované dávkovanie vzoriek tekutín, pevných látok, TOC, AOX a EOX
  • Umožňuje vysoký stupeň automatizácie, nezávislý od typu matrice vzorky
  • MMS je možné použiť pre vertikálne aj horizontálne aplikácie, rozšírenie alebo rekonfiguráciu je možné vykonať kedykoľvek
  • možný upgrade pre chladenie a ohrev pre dávkovanie extrémne prchavých, resp. vysoko viskóznych kvapalín
 • Automatický dávkovač MMS -T
  • Automatický dávkovač MMS-T je univerzálny plnoautomatický dávkovač kvapalných vzoriek
  • Vďaka svojim teplotne regulovateľným dávkovacím striekačkám a stojanu na vzorky môžete ľahko zvládnuť aj náročné kvapaliny
  • Režim chladenia umožňuje bezpečný a kvantitatívny nástrek veľmi ľahko prchavých kvapalín
  • Režim zahrievania umožňuje rýchle spracovanie vysoko viskóznych kvapalín. Vďaka zvýšenej teplote môžu byť tieto vzorky vstreknuté priamo bez riedenia
  • MMS-T umožňuje vysoký stupeň automatizácie, nezávislý od prchavosti a viskozity. MMS-T je možné použiť pre vertikálne aj horizontálne aplikácie
  • Kapacita vzoriek 112
  • možný upgrade pre dávkovanie pevných vzoriek s kapacitou 35 vzoriek
 • Automatický dávkovač pevných vzoriek FPG 48
  • Automatický vzorkovač na zavádzanie tuhých a pastovitých vzoriek pre elementárnu analýzu a stanovenie TOC a TC pomocou multi EA 4000
  • Vzorky sa navážia do keramických alebo kremenných lodičiek a automaticky sa zavádzajú do spaľovacieho systému
  • Rýchlosť zavedenia vzorky sa môže zvoliť pomocou softvéru, ktorý umožňuje analýzu aj veľmi reaktívnych vzoriek.
  • Kapacita 48 vzoriek
 • Automatický dávkovač pre oleje ASX 7400
  • pre organické vzorky (oleje)
  • max. kapacita 384 vzoriek
  • vzorkovacia sonda z nehrdzavejúcej ocele s bočným vstupom pre oleje
  • Vzorková sonda uhlíkových vlákien potiahnutá teflónom pre chladivá
  • duálna preplachovacia stanica pre rôzne aplikácie (oleje, chladivá)
 • Automatický modul TIC pre pevné vzorky
  • Modul TIC pre pevné vzorky „automatický“ v kombinácii s automatickým vzorkovačom tuhých látok FPG 48 rozširuje multi EA 4000 pre plne automatizované priame určovanie TIC v tuhých látkach okyslením a čistením vyrobeného oxidu uhličitého, ktorý je potom detekovaný detektorom NDIR základného zariadenia
  • Možné je aj automatické stanovenie TOC priamou aj diferenciálnou metódou.
 • Bočné podporné steny
  Normálne sa používajú drviace čeľuste a podporné steny z toho istého materiálu. Avšak vzhľadom na špecifické požiadavky je možná aj ich kombinácia.
  Bočné podporné steny sú k dispozícii z nasledovných materiálov:
  tvrdená oceľ, nerezová oceľ, bezchrómová oceľ, hliník, oxid zzirkoničitý, karbid volfrámu, POM-polyoxymetylén (nie pre drviče Classic line)
  Poznámka: Drviace čeľuste a bočné oporné steny vyrobené z oxidu zirkoničitého sú vhodné iba na drvenie keramických materiálov, minerálov atď. A nikdy na tvrdé vzorky, ako sú kovy.
 • Certifikované referenčné štandardy
  Certifikované materiály pre overenie prístroja podľa ISO 13320 - opakovateľnosť a reprodukovateľnosť:
  - Skúšobný prášok pre disperziu za mokra, 10 - 100 μm (balenie s 10 samostatnými vzorkami 0.5 g)
  - Kontrolná suspenzia nano (cca. 200 nm) na kontrolu systému (balenie s 10 samostatnými vzorkami 5 ml)
  - Kontrolná suspenzia 1 μm na kontrolu systému (balenie s 10 samostatnými vzorkami 5 ml)
  - Kontrolná suspenzia 10 μm na kontrolu systému (balenie s 10 samostatnými vzorkami 5 ml)
  - Kontrolný prášok FRITSCH F-500, 0.5 - 50 μm pre disperziu za mokra (50 g)- súčasť dodávky prístroja
 • Chemoluminiscenčný modul CLD
  Modul pre stanovenie TNb v kvapalných vzorkách
  • upgrade pre TOC analyzátor na stanovenie viazaného dusíka vo vodných vzorkách
  • pre simultánne stanovenie TOC a dusíka
  • rozsah merania TNb: 0 – 1000 mg/l NO
  • medza stanovenia dusíka : 50 ppb
  • doba analýzy: 3 – 5 minút;
 • Chránená násypka pre Pulverisette 25
  Chránená násypka vyrobená z nehrdzavejúcej ocele s plastovým tlačiacim zariadením na vzorky, umožňuje vďaka tlačnému lisu na vzorku dobrú manipuláciu a vynikajúce podávanie materiálu.
  Objem 3 litre
 • Chránená násypka s posúvačom vzoriek
  Chránená násypka s posúvačom vzoriek umožňuje vďaka posúvaču dobrú manipuláciu a vynikajúce podávanie materiálu.
 • Cl modul
  • Široký rozsah coulometra, široká linearita prevádzkového rozsahu
  • Dosiahnutie najlepších výsledkov optimalizovanými titračných celami, automatické rozpoznanie aktívnej cely
  • Uzatvorená titračná cela s integrovaným chladením a miešaním
  • Maximálna citlivosť - „vysoko citlivá“ cela pre EOX a TOX
  • Rýchle stanovenie pomocou dynamickej titrácie - „citlivá“ cela pre AOX, EOX a POX
  • Priama analýza obsahu vysokého chlóru - cela s „vysokou koncentráciou“ pre AOX a TOX
    [wptb id=3459]
  Príslušenstvo

  Cl modul

  Viac info
 • Deliaca hlava 1:10
  Materiál: anodizovaný hliník alebo plast POM Plastová deliaca hlava POM sa odporúča na delenie neabrazívnych materiálov a suspenzií. Hliníková deliaca hlava sa odporúča na delenie abrazívnych materiálov a suspenzií. Pomer delenia: 1:10 Prípustná veľkosť častíc: 10 mm Max. objem vzorky: 2 500 ml Delenie: suché / mokré Kapacita fliaš na vzorky: 32, 250 ml (závit  sklenených fliaš: GL55) Deliaca hlava je dodávaná s 10 fľašami na vzorky 250 ml so skrutkovacím vekom a lievikom o priemere 10 mm.
 • Deliaca hlava 1:30
  Materiál: hliník potiahnutý PTFE alebo plast POM Plastová deliaca hlava POM sa odporúča na delenie neabrazívnych materiálov a suspenzií. Hliníková  deliaca hlava s PTFE sa odporúča na delenie abrazívnych materiálov a suspenzií. Pomer delenia: 1:30 Prípustná veľkosť častíc: 2,5 mm Max. objem vzorky: 300 ml Delenie: suché / mokré Kapacita fliaš na vzorky: 15,20,32 Deliaca hlava je dodávaná s 3 fľašami na vzorky 15 ml so skrutkovacím vekom a lievikmi o priemere 10  a 5 mm.
 • Deliaca hlava 1:8
  Materiál: anodizovaný hliník alebo plast POM Plastová deliaca hlava POM sa odporúča na delenie neabrazívnych materiálov a suspenzií. Hliníková deliaca hlava sa odporúča na delenie abrazívnych materiálov a suspenzií. Pomer delenia: 1:8 Prípustná veľkosť častíc: 10 mm Max. objem vzorky: 4 000 ml Delenie: suché / mokré Kapacita fliaš na vzorky: 32, 250 a 500 ml (závit  sklenených fliaš: GL55) Deliaca hlava je dodávaná s 8 fľašami na vzorky 500 ml so skrutkovacím vekom a lievikom o priemere 10 mm.
 • Disolučný systém
  • automatický testovací systém pre farmaceutické on-line merania UV VIS
  • spojenie medzi dvojlúčovým spektrofotometrom SPECORD a systémom disolúcie
  • vhodné pre výrobky firiem SOTAX, ERWEKA, ap.
 • Držiak pre mikroobjemové kyvety
  • nastaviteľný držiak pre semi-mikro, mikro a ultramikro kyvety
  • pre aplikácie s veľmi malými množstvami vzorky
 • Držiak pre pevné vzorky
  • pre fólie, platničkové  a podobné vzorky pre transmisné merania
 • Držiaky pre cylindrické kyvety
  • netermostatovaný alebo termostatovaný  pre cylindrické kyvety
  • pre kyvety do dĺžky 100 mm
  • zvlášť vhodné pre analýzu plynov
 • Držiaky pre skúmavky
  • netermostatovaný držiak pre kruhové kyvety a skúmavky s priemerom 11 - 16 mm
  • hlavne pre testovacie sety Merck, Macherey Nagel, HACH atď.
 • Držiaky štandardných kyviet
  držiaky pre štandardné pravouhlé kyvety
  • netermostatované  pre kyvety s optickou dráhou 1 - 50 mm a 1-100 mm
  • termostatované pre kyvety s optickou dráhou 1 - 50 mm ( s miešaním, resp. bez miešania vzorky)
 • Evaporačný rotor MMR-15
  Rotor MMR-15 sa môže použiť na vákuové sušenie vzoriek pred rozkladom a zakoncentrovanie roztoku na konci procesu rozkladu.
  MMR-15 má kapacitu až 15 TFM nádobiek s objemom 100 ml.
  Sú to rovnaké nádobky, aké sa používajú v rozkladnom rotore SK-15, takže pri sušení a zakoncentrovaní nie je potrebný žiadny prenos roztoku.
 • Extrakčný rotor fastEX-24
  pomocou rotora fastEX-24 je možné extrahovať až 30 gramov vzorky s minimálnym objemom rozpúšťadla.
  Používa jednorazové sklenené liekovky, čo eliminuje potrebu čistenia a možnosť pamäťového efektu medzi rôznymi cyklami.
  100 ml injekčné liekovky umožňujú extrakciu veľkého množstva vzorky.
 • Fixné a pohyblivé drviace čeľuste
  Normálne sa používajú drviace čeľuste a podporné steny z toho istého materiálu. Avšak vzhľadom na špecifické požiadavky je možná aj ich kombinácia.
  Pevné a pohyblivé drviace čeľuste sú k dispozícii z nasledovných materiálov:
  tvrdená oceľ, nerezová oceľ, bezchrómová oceľ, mangánová oceľ, oxid zirkónia, karbid volfrámu
  Poznámka: Drviace čeľuste a bočné oporné steny vyrobené z oxidu zirkónia sú vhodné iba na drvenie keramických materiálov, minerálov atď. a nikdy na tvrdé vzorky, ako sú kovy.
 • Fixné a pohyblivé mlecie disky
  Pre každý diskový mlyn PULVERISETTE 13 potrebujete minimálne jeden pevný a jeden pohyblivý mlecí disk. Normálne sa vyberú oba mlecie disky z toho istého materiálu, ktoré musia byť vždy tvrdšie ako brúsená vzorka..
  Pevné a pohyblivé mlecie disky sú k dispozícii z nasledovných materiálov:
  tvrdená oceľ, mangánová oceľ, oxid zirkoničitý, karbid volfrámu
  Poznámka: Drviace čeľuste a bočné oporné steny vyrobené z oxidu zirkoničitého sú vhodné iba na drvenie keramických materiálov, minerálov atď. a nikdy na tvrdé vzorky, ako sú kovy.
 • GSS - vzorkovací systém pre plyny
  • Systém je určený na dávkovanie plynných vzoriek do elementárnych analyzátorov multi EA 5100 a compEAct
  • V štandardnej konfigurácii GSS spracúva beztlakové plyny (plynové vaky Tedlar ),
  • Pre priamu analýzu tlakových vzoriek (z fliaš, potrubí, ...) je nutné dovybaviť adaptérovým boxom pre GSS
  • Umožňuje dávkovanie plynov o objeme 1-100 ml s variabilnou rýchlosťou dávkovania
  • Automatický dávkovač netlakovaných plynných vzoriek .
 • GSS/LPG kombinováný dávkovací modul
  • Táto priestorovo úsporná kombinácia dávkovačaplynov je perfektným riešením pre flexibilnú analýzu plynov
  • Jednotlivé časti na odber vzoriek GSS a LPG sú navzájom izolované, čo zamedzuje krížovej kontaminácii
  • Objemy vzoriek sú voľne voliteľné a môžu sa flexibilne meniť v širokom rozsahu.
  • Časť GSS bola vyvinutá špeciálne pre dávkovanie tlakových plynov
  • Časť LPG je optimalizovaná pre presné, automatické dávkovanie skvapalnených stlačených plynov (LPG)
  • Vysoko výkonné Peltierove chladenie dávkovacieho ventilu zabraňuje nekontrolovanému príliš skorému odparovaniu LPG a tým aj tvorbe bublín
  • Vyhrievaná odparovacia komora a použitie komponentov potiahnutých materiálom SilcoNertTM zaisťujú úplný prenos všetkých komponentov vzorky aj v stopovom rozsahu.
 • GTM -systém pre meranie tlaku a teploty
  Systém na meranie tlaku a teploty plynu - GTM na nepretržité meranie tlaku a teploty plynu priamo v mlecej nádobke premení planetárne mlyny PULVERISETTE 4, PULVERISETTE 5, PULVERISETTE 6 rady FRITSCH na analytický merací systém.
 • Gumenné a achátové guličky
  Na preosievanie materiálov s vysokým podielom jemných častíc sa odporúča použitie pomocných guličiek. Materiál: achát 5 alebo 10 mm, odporúčané množstvo na sito: 15 alebo 10 ks
  Materiál: guma 20 mm, odporúčané množstvo na sito: 5 ks
 • Hydridový systém
  Výber modulárnych hydridových systémov umožňuje cielenú analýzu prvkov tvoriacich ortuť a hydridy, ako sú antimón, arzén a selén v režime plameňovej techniky a grafitovej piecky. V závislosti od vašej aplikácie je možné nastaviť parametre dávky, prietoku a amalgamácie. Všetky hydridové systémy vyhovujú príslušným metódam DIN, ISO, EPA a ASTM na testovanie ortuti a hydridov.
  • Vylepšené detekčné limity pre aplikácie s plameňovým systémom a ETA.
  • Prietočný alebo a dávkový režim pre vysoký výkon a nízke limity detekcie
  • Amalgamačný modul pre najlepšie detekčné limity pri analýze ortuti
 • Hydridový systém HS PQ Pro
  HS PQ Pro hydridový systém pre ICP-OES a ICP-MS s nepretržitým pridávaním redukčného činidla pre cielené stanovenie hydridových prvkov s vysokou citlivosťou
  • vylepšené LOD vo vodných vzorkách (20 - 300-násobne) pre Hg, As, Se, Sb, Bi, Te
  • väčšinou sa používa na vzorky životného prostredia
  • redukcia vzorky v reakčnej slučke za vzniku hydridov kovov a pár ortuti
  • vytvorené plyny sa zmiešajú s argónom a privedú sa do rozprašovacej komory
 • Zástupný
  ICP MS sada INERT Geochem
  Súprava vyrobená z materiálu PFA odolného voči korózii vrátane zafírového injektora pre polorozoberateľný horák
  • Štandardná súprava na zavedenie vzorky
  • plus:
  • PFA nebulizér so spotrebou vzorky 0,1 ml/min
  • PFA dvojpriechodová rozprašovacia komora Scott (s regulovanou teplotou),
  • transferová PFA hadička
  • polorozoberateľný horák s 1,5 mm zafírovým injektorom
  • štandardné hadičky pumpy na prívod a odpad
 • Zástupný
  ICP MS sada INERT Semicon
  Súprava vyrobená z materiálu PFA odolného voči korózii vrátane platinového injektora pre polorozoberateľný horák
  • Štandardná súprava na zavedenie vzorky
  • plus:
  • PFA nebulizér so spotrebou vzorky 0,1 ml/min
  • PFA dvojpriechodová rozprašovacia komora Scott (s regulovanou teplotou),
  • transferová PFA hadička
  • polorozoberateľný horák s 1,5 mm platinovým injektorom
  • štandardné hadičky pumpy na prívod a odpad
 • Zástupný
  ICP MS sada pre organické vzorky
  Štandardná súprava odporúčaná pre analýzu  organických rozpúšťadiel a iných organických matríc
  • nebulizér s rýchlosťou nasávania 0,4 ml / min
  • dvojpriechodová rozprašovacia komoraScott (s regulovanou teplotou),
  • transferová hadička
  • štandardný horák z kremenného skla (injektor 2,4 mm)
  • prídavný horák pre organické matrice (injektor 1,5 mm),
  • štandardné hadičky a hadičky odolné voči rozpúšťadlám - vhodné pre rôzne organické matrice
 • Zástupný
  ICP MS sada pre štandardné vodné roztoky
  Štandardná súprava odporúčaná pre analýzu vodných vzoriek so strednou koncentráciou kyseliny (<10% HNO3 alebo HCl)
  • nebulizér s rýchlosťou nasávania 0,4 ml / min,
  • rozprašovacia komoroa typu Scott s dvojitým priechodom (kontrolovaná teplota),
  • transferová hadička
  • štandardný horák z kremenného skla (injektor 2,4 mm)
  • štandardné hadičky pumpy na prívod vzorky a odpad
 • Integračná guľa
  • Integračná guľa vyrobená zo spektralonu s priemerom 75 mm
  • meranie disperzných tuhých alebo kvapalných vzoriek pri priepustnosti alebo remisii
  • možné meranie práškov
 • Jednorazové mlecie nádobky
  Mlecie nádoby na jedno použitie sú ideálne na použitie vo farmácii, súdnom lekárstve a patológii, extrakcii RNA / DNA, bakteriológii a chémii.
  Materiál - polypropylén
  Objemy: 40 a 100 ml
  Dodávané v setoch po 10 alebo 100 kusov
 • Jednotka na mokrú disperziu
  Automatická disperzná jednotka, variabilný objem 150-500 ml, vhodná pre väčšinu vzoriek.
  Výkonné odstredivé čerpadlo s výkonom 3,5 l/min a s individuálne nastaviteľnými otáčkami zaisťuje stabilné meranie, umožňuje rýchlu a rovnomernú distribúciu materiálu vzorky v celom cirkulačnom systéme.
  Vhodné pre vzorky: suspenzie, emulzie a tuhé látky, ktoré sa neaglomerujú, nie sú rozpustné v disperzných tekutinách alebo zle tečú alebo sú lepivé.
  Množstvo vzorky: od cca 10 mg (rozsah μm) až niekoľko gramov (rozsah mm) v závislosti od materiálu vzorky a veľkosti častíc
  Prácu vám uľahčujú aj štandardné programy pre jednoduchú obsluhu, voľne programovateľný proces rozptylu, obzvlášť rýchle a efektívne automatické čistenie a mnoho ďalších výhod. A zabezpečuje kvalitu výsledkov merania.
  Detaily k jednotke nájdete tu
 • Jednotka na mokrú disperziu A-28
  Mokrá disperzná jednotka vrátane prietočnej meracej cely a telecentrickej šošovky 1,33x - (rozsah merania približne 20 µm - 2,8 mm, hĺbka ostrosti približne 0,5 mm) pre automatickú disperziu, objem 300-500 ml, ultrazvukový výkon 100 Watt
 • Kalibračné doštičky A-28
  Pre certifikovanú kalibráciu ANALYSETTE 28 ImageSizer sú ponúkané dve rôzne kalibračné doštičky. Vyberte vhodnú kalibračnú doštičku podľa použitého objektívu. Kalibračná doštička s bodmi 0,5 mm s certifikátom pre šošovky 0,157x a 0,35x Kalibračná doštička s bodmi 0,125 mm s certifikátom pre šošovku 0,735x
 • Kazetový nasávací systém
  • Na analýzu kvapalných vzoriek pomocou prietočného systému bez nutnosti výmeny kyvety.
  • Systém je použiteľný na fotometrické stanovenie všetkých vzoriek. Mnoho vzoriek sa môže merať jedna za druhou pomocou odsávacej hadičky a prietokovej kyvety
  • Dvojitá kazeta pre simultánne čerpanie vzorky a referenčného roztoku
  • Použitím automatického dávkovača vzoriek môže byť tento proces automatizovaný tak, že je možné s malým úsilím merať rýchlo a pohodlne až 116 vzoriek.
 • Kolieska pre P9
  mobilita pre vibračný diskový mlyn:
  - robustné kolesá so zaisťovacou brzdou
  - 1 sada obsahuje 4 zosilnené kolesá, 2 so zaisťovacou brzdou
  Príslušenstvo

  Kolieska pre P9

  Viac info
 • Konverzná sada pre bezkovové drvenie
  Konverzná súprava na predbežné drvenie bez obsahu kovov, ideálna na úplné predbežné drvenie krehkých vzoriek bez obsahu kovov, napríklad v keramickom priemysle. Skladá sa z násypky a zásuvky, oboje potiahnuté polyamidom - ďalšie nátery sú k dispozícii na požiadanie.
  Na tento účel sú navyše potrebné pevné a pohyblivé drviace čeľuste vyrobené z oxidu zirkoničitého a bočné oporné steny vyrobené z plastu POM alebo oxidu zirkoničitého.
  Poznámka: Drviace čeľuste a bočné oporné steny vyrobené z oxidu zirkoničitého sú vhodné iba na drvenie keramických materiálov, minerálov atď. A nikdy na tvrdé vzorky, ako sú kovy.
 • Konverzná sada pre mokré preosievanie
  Skladá sa z upínacieho veka so široko rozptyľovacím rozprašovačom, sitovej misy s výstupom z nehrdzavejúcej ocele s priemerom 400 mm a hadice z PVC.
 • Konverzná súprava
  Súprava pozostávajúca z misky s výstupom a nylonovým oporným vreckom (zvonka) na papierové vrecko (vo vnútri).
  Bez ohľadu na špecifickú konfiguráciu rotora, sitových krúžkov, nárazovej lišty alebo kolíkovej vložky, PULVERISETTE 14 je schopný spracovať veľké množstvá vzorky špeciálnej konverznej súpravy: Skladá sa zo špeciálnej zbernej nádoby s výstupom a nylonovým oporným vreckom pre ľahké pripojenie vymeniteľných papierových filtračných vreciek. To umožňuje spracovanie až 1 litra vzorky v jednom kroku bez toho, aby bolo potrebné otvoriť mleciu komoru a vyprázdňovať zbernú misku počas procesu.
 • Konverzná súprava Extended pre extrémnu chemickú odolnosť
  Konverzná súprava pre mokrú disperznú jednotku s ultrazvukovou jednotkou pozostávajúcou z tesnení, prietokovej dosky z FFKM Kalrez® a hadíc vyrobených z LEZ SAN®.
  Ak pracujete s extrémne agresívnymi chemickými disperznými kvapalinami, môžete si objednať mokrú disperznú jednotku s touto konverznou súpravou pre extrémnu chemickú odolnosť.
  Ak už prístroj máte, môžete si objednať konverznú súpravu osobitne a dovybaviť si tak svoj prístroj.
 • Kosáčikový nerezový nôž
  Kosáčikový nôž z nehrdzavejúcej ocele s hladkými čepielkami - vhodný na drvenie krehkých tvrdých vzoriek.
 • Kosáčikový nerezový nôž s vrúbkovanými čepeľami
  Kosáčikový nôž s vrúbkovanými čepeľami vyrobenými z nehrdzavejúcej ocele je zvlášť vhodný na drvenie zvlášť vláknitých, tuhých alebo šľachovitých vzoriek.
  Kosáčikový nôž s vrúbkovanými čepeľami potiahnutými materiálom TiN je zvlášť vhodný na drvenie bez prítomnosti kovov vo vzorke.
 • Kotúčová fréza s vymeniteľnými britmi
  Obzvlášť robustný kotúčový frézový rotor s vymeniteľnými doštičkami a pevnými nožmi vyrobenými z karbidu volfrámu môže dokonca rozdrobiť dosky s plošnými spojmi so zvyškami sklenených vlákien a medenými káblami. Štvornásobná životnosť: brity na kotúčovomm frézovacom rotore sa môžu štyrikrát otočiť a jednotlivo vymeniť. Poškodenie alebo opotrebenie už nie sú dôvodom na kúpu úplne nového rotora. Na prípravu vzoriek podľa smernice RoHS (na dôkaz šesťmocného chrómu) a na analýzu XRF odporúčame súpravy rezacích nástrojov z bezchrómovej nástrojovej ocele.
 • Kryogénny box - P-0
  Pre kryogénne mletie: pre dokonalé rýchle krehnutie mäkkých, mierne mastných, mastných alebo vlhkých materiálov
  Jednoducho vložte naplnenú súpravu na mletie do kryo-boxu a naplňte ju tekutým dusíkom, týmto spôsobom je možné zomlieť aj vzorky, ktoré sa ťažko melú. Silná izolácia zaisťuje obzvlášť efektívne použitie chladiacej kvapaliny.
 • LC/IC-ICP-MS
  PQ LC je rad modulárnych chromatografických systémov na separáciu druhov prvkov pomocou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC) alebo iónovej chromatografie (IC). Séria PQ LC je k dispozícii ako kompaktný rutinný systém LC pre obmedzené laboratórne priestory alebo ako plne vybavený model LC s rôznymi možnosťami aktualizácie, ako je napríklad regulácia teploty pre vstrekovač vzorky, kolónová pec alebo detektor UV / Vis. Portfólio doplňuje možnosť iónovej chromatografie: Výhody:
  • Súčasná identifikácia hlavných a stopových druhov vďaka vynikajúcej citlivosti a širokému rozsahu lineárnych operácií PlasmaQuant® MS
  • Vysoká priepustnosť vzorky a minimálne prestoje vďaka krátkym časom zahrievania a analýzy, flexibilnej automatizácii a pripojeniu upgrade modulov, ako aj nízkym nárokom na údržbu
  • Jednoduchá manipulácia a hladké pracovné toky vďaka intuitívnemu ovládaniu, rýchlej výmene aplikácií, interaktívnemu a užívateľsky prívetivému softwarovému rozhraniu, ako aj automatickej kontrole bezpečnosti
  • Flexibilná konfigurácia a individuálne prispôsobenie vašim potrebám vďaka rôznym modulom aktualizácie a flexibilná automatizácia s variabilnými držiakmi liekoviek a adaptérmi pre mikrotitračné platne
  Príslušenstvo

  LC/IC-ICP-MS

  Viac info
 • Lieviky
  Každá deliaca hlava LABORETTE 27 je dodávaná s lievikom s priemerom 10 mm, deliace hlavy s deliacimi pomermi 1:30 sú navyše dodávané s 5 mm lievikom. K dispozícii sú tiež lieviky s priemerom 15 mm a 22 mm pre dokonalé prispôsobenie sa príslušnej veľkosti častíc, ako aj špeciálne lieviky pre suspenzie.
  Príslušenstvo

  Lieviky

  Viac info
 • Lis na pelety
  Ručne ovládaný hydraulický lis na pelety FRITSCH je ideálny na rýchlu a ľahkú prípravu pevných a vysoko priepustných peliet pevných vzoriek na röntgenovú fluorescenčnú analýzu alebo infračervenú spektroskopiu.
  Tlaková sila je premenlivá až do max. 250 kN a automaticky sa uvoľní v prípade nadmerného zaťaženia.
  K dispzíci sú lisovacie vložky pre pelety s priemerom 32 a 40 mm
  Príslušenstvo

  Lis na pelety

  Viac info
 • LPG 2.0 modul
  • Modul LPG 2.0 sa ideálne hodí na presné, automatické dávkovanie vysoko tlakových LPG
  • Nie je potrebná  predúprava vzoriek, ako je kompresia alebo expanzia v plynových vakoch. Vzorkovanie sa vykonáva priamo z kvapalnej fázy, čím sa efektívne zabráni zmenám vzorky alebo strate zložiek vzorky adsorpčnými alebo kondenzačnými účinkami.
  • Vysoko výkonné Peltierovo chladenie dávkovacieho ventilu zabraňuje nekontrolovanému príliš skorému odparovaniu matrice vzorky a tým aj tvorbe bublín.
  • Objemy vzoriek môže používateľ variabilne definovať vrozsahu 1 - 50 μl.
  • Vyhrievaná odparovacia komora a použitie komponentov potiahnutých SilcoNertTM zaisťujú úplný prenos všetkých komponentov vzorky aj v stopovom rozsahu.
  Príslušenstvo

  LPG 2.0 modul

  Viac info
 • Maloobjemový cyklónový odlučovač
  Maloobjemový cyklónový odlučovač vyrobený z plastu na záchyt vzoriek z malých množstiev vzorky, vrát. 500 ml zbernej fľaše. Je vyrobený z plastu, možno ho úplne rozobrať a vyčistiť v umývačke riadu, aby sa spoľahlivo zabránilo kontaminácii. Musí byť pripojený k odsávaciemu systému.
 • Manuálny modul TIC pre pevné vzorky
  • Modul TIC pre pevné vzorky dopĺňa multi EA 4000 pre manuálne priame určovanie TIC v pevných látkach okyslením a čistením vyrobeného oxidu uhličitého, ktorý je potom detekovaný detektorom NDIR základného zariadenia
  • Modul TIC umožňuje určiť TOC pomocou diferenčnej metódy (TC-TIC = TOC)
 • Manuálny TIC modul pre pevné látky
  Modul pre stanovenie obsahu TIC v pevných vzorkách
  • kyselinový rozklad vzoriek
  • ohrev vzoriek
  • magnetické miešanie vzoriek
 • Medzisitová miska pre sitá 400 mm
  Ak sa má súčasne vykonať niekoľko preosievacích operácií, musí sa ako sitová misa medzi sitami použiť medzisitová miska. Pre sitá s priemerom 400 mm
 • Medzisitová miska pre suché preosievanie
  Ak sa má súčasne vykonať niekoľko preosievacích operácií, musí sa ako sitová misa medzi sitami použiť medzisitová miska. Pre sitá s priemerom 200 mm
 • Menič pre kyvety s dráhou 10, 20 alebo 50 mm
  •  menič kyviet 6 pozíciový, netermostatovateľný
  • pre kyvety s dĺžkou dráhy 10, 20, 50 mm
 • Mikropresné sitá 100 mm
  Mikropresné sitá - rám z nerezovej ocele, sitová fólia mriežka z čistého niklu, priemer 100 mm, podľa ISO 3310-1 Vyznačujú sa veľkou otvorenou preosievacou plochou a blokádam spoľahlivo zabráni leptané otvory, ktoré sa rozširujú smerom dole. Dostupné s veľkosťou mriežky:
  • 100; 90; 80; 70; 60; 50; 45; 40; 35; 30; 25; 20; 15; 10 a 5 µm
 • Mlecia nádobka 1,4 litra
  Mlecie nádoby s objemom 1,4 litra sú k dispozícii vo viacerých variantoch:
  - autoklávovateľný polykarbonát
  - nerezová oceľ -pre kryogénne rozdrvenie a pre drvenie tvrdších vzoriek
  - sklenená
  - špeciálny Eastman Tritan Copolyester
 • Mlecie guličky - P-23
  Mlecie guličky sú dostupné vo veľkostiach od 3 do 15 mm a v prevedení z nasledovných materiálov: - tvrdená a nerezová oceľ
  - oxid zirkoničitý
  - teflón PTFE
 • Mlecie guličky classic line
  Mlecie guličky sú dostupné vo veľkostiach od 0,1 do 40 mm a v prevedení z nasledovných materiálov: - tvrdená oceľ - nerezová oceľ - achát - spekaný korund - nitrid kremíka - oxid zirkoničitý - karbid volfrámu
 • Mlecie nádobky a guličky - P-0
  Mlecie nádobky a guličky sú dostupné v prevedení z nasledovných materiálov: - tvrdená oceľ, nerezová oceľ; korund; achát; karbid volfrámu; oxid zirkoničitý Veľkosť mlecích guličiek 50 a 70 mm (iba achát)
 • Mlecie nádobky - P-23
  Mlecie nádobky sú dostupné v prevedení z nasledovných materiálov: - tvrdená a nerezová oceľ - 15 a 10 ml
  - oxid zirkoničitý - 15 a 10 ml
  - teflón (PTFE) - 5 ml
 • Mlecie nádobky classic line
  Mlecie nádobky sú dostupné v prevedení z nasledovných materiálov: - tvrdená oceľ - nerezová oceľ - achát - spekaný korund - nitrid kremíka - oxid zirkoničitý - karbid volfrámu
 • Mlecie súpravy
  Mlecie súpravy sú k dispozícii z nasledovných materiálov:
  - tvrdená nerezová oceľ - objem 100 a 50 ml
  - bezchrómová oceľ - objem 250, 100 a 50 ml
  - achát - objem 100 a 50 ml
  - oxid zirkoničitý - objem 100 a 50 ml
  -karbid volfrámu - objem 250, 100 a 50 ml Odporúčanie: Mlecie súpravy s vysokou hustotou, napr. tvrdené, z nehrdzavejúcej ocele alebo karbidu volfrámu, skracujú čas mletia.
  Príslušenstvo

  Mlecie súpravy

  Viac info
 • Mlecie súpravy P-2
  Mlecie súpravy pozostávajú z vysoko centralizovanej mlecej misky  vloženej v plastovom ráme, tĺčika a škrabky. K dispozícii je aj mlecia súprava z nehrdzavejúcej ocele bez plastového rámu, použiteľná najmä na kryogénne mletie pomocou tekutého dusíka. Materiál - miska a tĺčik: achát, spekaný korund, oxid zirkoničitý, porcelán, nerezová oceľ, tvrdená oceľ, karbid volfrámu
 • Modul dvojitej pece na pevné vzorky
  Prídavný modul na stanovenie uhlíka (TC / TOC) v pevných látkach
  • teplota pece do 950 ° C
  • hmotnosť vzorky do 0,5 g
  • vhodné pre kombináciu s multi NC 2100 S
 • Moduly pre stanovenie C, N, S, Cl
  • N modul - upgrade na stanovenie celkového obsahu dusíka v organických materiáloch pomocou chemiluminiscenčnej detekcie (CLD)
  • S modul basic - upgrade na stanovenie celkového obsahu síry v organických materiáloch pomocou UV fluorescenčnej detekcie (UVFD)
  • S modul advanced - upgrade na stanovenie celkového obsahu síry v organických materiáloch pomocou detekcie UV fluorescencie (UVFD). Tento systém, ktorý je vybavený technológiou MPO, pomáha kvantifikovať stopovú síru v prítomnosti zvýšeného obsahu dusíka, zvlášť vhodný pre použitie v palivách a rafinériách
  • S modul coulometrický - upgrade na stanovenie celkového obsahu síry v organických materiáloch pomocou coulometrickej titrácie
  • Cl modul - upgrade na stanovenie obsahu halogénov v organických materiáloch pomocou coulometrickej titrácie
  • C modul - upgrade na stanovenie celkového uhlíka v organických materiáloch a environmentálnych parametrov - elementárny (ES) a organicky viazaný (OC) uhlík v kvalite ovzdušia a emisnej kontrole pomocou nedisperznej IR spektrometrie (NDIR)
  • TOC modul - upgrade na stanovenie TOC v aplikáciách odpadových vôd katalytickým vysokoteplotným spaľovaním, ako aj celkového uhlíka v organických materiáloch a obsahu EC / OC pomocou nedisperznej IR spektrometrie (NDIR)
 • Muflová vložka ULTRAFAST
  Vysokoteplotná muflová pec - vhodná na fúzie, max teplota do 1 200 ° C.
  Pomocou tejto pece je možné úspešne pripraviť rôzne zložité vzorky, ako sú cementy, rudy, troska, sedimenty, pôdy, horniny, keramika, pigmenty a sklá pre analýzu XRF, AA a ICP.
 • Nárazová lišta
  Nárazová lišta je ideálna na veľmi jemné a rýchle mletie materiálov zvlášť citlivých na teplo, ako sú práškové nátery alebo plasty, ako aj na hladké predbežné drvenie a jemné mletie tvrdých krehkých až mäkkých, mastných alebo vzoriek so zvyškovou vlhkosťou.
  Príslušný nárazový rotor a špeciálny sitový krúžok pre nárazovú tyč sa musia objednať samostatne.
 • Nerezová násypka pre dlhé a objemné vzorky
  Násypka vyrobená z nehrdzavejúcej ocele 316L odolnej voči korózii pre aplikácie v potravinárskom a farmaceutickom priemysle. Slama, filmy alebo podobné materiály môžu byť vložené v plnej dĺžke ako aj štandardné sypké pevné látky . Môžu sa použiť obidva konce plunžera lievika na dlhé a sypké látky: malý koniec na pridávanie dlhých výrobkov a široký koniec na sypké látky.
 • Nerezové zberné nádoby pre vysoko výkonný cyklónový odlučovač
  Nerezové zberné nádoby pre vysoko výkonný cyklónový odlučovač sú k dispozícii v objemoch 20 60 litrov
 • Ochranný kryt L-27
  Ochranný kryt vyrobený z bezfarebného polyakrylu, zabraňuje priamemu kontaktu s rotujúcou deliacou hlavou.
 • Odsávací systém
  Odsávací systém, prachová kategória „M“ podľa DIN EN 60335-2-69 pre 230 V / 1 ~, 50/60 Hz, 1000 Watt: Pre kombináciu s vysokovýkonnými a s maloobjemovými cyklónmi. Na prevádzku cyklónov FRITSCH potrebujete odsávací systém. Silný prietok vzduchu zaisťuje jednoduché podávanie vzorky, zvyšuje priechodnosť a znižuje tepelné zaťaženie vzoriek.
  Možnosť použitia textilných alebo plastových vrecúčok Taktiež je pripojiteľný k viacerým mlynom: P-14 premium line, P-1 premium line, P-13 classic aj premium line
 • Odvzdušňovací krúžok
  Odvzdušňovací krúžok pre testovacie sitá s priemerom 200 mm. - požadované pri použití skúšobných sít <100 µm. Odvzdušňovacie krúžky sa používajú na zabránenie výskytu vzduchových vankúšov pri preosievaní za mokra.  
 • Odvzdušňovací krúžok pre sitá 400 mm
  Odvzdušňovací krúžok pre testovacie sitá s priemerom 400 mm. - požadované pri použití skúšobných sít <100 µm. Odvzdušňovacie krúžky sa používajú na zabránenie výskytu vzduchových vankúšov pri preosievaní za mokra.  
 • Optická sonda
  • Sonda s optickými vláknami umožňuje meranie vzoriek pomocou ponorných sond mimo fotometra. Online merania, napríklad v odpadovej vode na absorpciu UV, perzistentných organických zlúčenín alebo nebezpečných rozpúšťadiel, sa môžu vykonávať bez najmenšieho úsilia. Vláknové spojenie s prenosovými ponornými sondami a vláknovým adaptérom na vonkajšie merania mimo priestoru na vzorky konektorom SMA.
  Príslušenstvo

  Optická sonda

  Viac info
 • P-5 mlecia nádobka s plynovým vekom
  pre mletie materiálov v ochrannej inertnej atmosfére Mlecie prvky ( nádobky, mlecie guličky) sú dostupné v prevedení z nasledovných materiálov: tvrdená oceľ; nerezová oceľ; achát; spekaný korund; nitrid kremíka; oxid zirkoničitý; karbid volfrámu ! Mlecie nádobky pre mlyny radu Premium line nie sú kompatibilné s mlynmi radu Classic line !
 • P-5 mlecie nádobky a guličky
  Mlecie prvky ( nádobky, mlecie guličky) sú dostupné v prevedení z nasledovných materiálov: - tvrdená oceľ - nerezová oceľ - achát - spekaný korund - nitrid kremíka - oxid zirkoničitý - karbid volfrámu ! Mlecie nádobky pre mlyny radu Premium line nie sú kompatibilné s mlynmi radu Classic line !
 • P-5 systém pre meranie tlaku a teploty EASY GTM
  -ľahké a bezpečné monitorovanie a analýza tepelných účinkov, fyzikálne a chemické reakcie alebo zvýšenie / zníženie tlaku kontinuálnym meraním tlaku plynu a teploty priamo v mlecej miske. Mlyn je automaticky riadený, aby sa zabezpečilo, že nastavené parametre sa neprekročia. Misky EASY GTM sú k dispozícii v rôznych materiáloch.
 • P-7 mlecia nádobka s plynovým vekom
  pre mletie materiálov v ochrannej inertnej atmosfére Mlecie prvky ( nádobky, mlecie guličky) sú dostupné v prevedení z nasledovných materiálov: tvrdená oceľ;  nerezová oceľ; achát; spekaný korund; nitrid kremíka; oxid zirkónu; karbid volfrámu ! Mlecie nádobky pre mlyny radu Premium line nie sú kompatibilné s mlynmi radu Classic line !
 • P-7 mlecie nádobky a guličky
  Mlecie prvky ( nádobky, mlecie guličky) sú dostupné v prevedení z nasledovných materiálov: - tvrdená oceľ - nerezová oceľ - achát - spekaný korund - nitrid kremíka - oxid zirkónu, - karbid volfrámu ! Mlecie nádobky pre mlyny radu Premium line nie sú kompatibilné s mlynmi radu Classic line !
 • P-7 systém pre meranie tlaku a teploty EASY GTM
  -ľahké a bezpečné monitorovanie a analýza tepelných účinkov, fyzikálne a chemické reakcie alebo zvýšenie / zníženie tlaku kontinuálnym meraním tlaku plynu a teploty priamo v mlecej miske. Mlyn je automaticky riadený, aby sa zabezpečilo, že nastavené parametre sa neprekročia. Misky EASY GTM sú k dispozícii v rôznych materiáloch.
 • Plynové veko pre mlecie nádobky
  Klasické plynové veká na rýchle a bezpečné mletie materiálov v ochrannej inertnej atmosfére a na mechanické legovanie dostupné v prevedení z nasledovných materiálov: tvrdená oceľ;  nerezová oceľ; achát; spekaný korund; nitrid kremíka; oxid zirkoničitý; karbid volfrámu
 • Podávač vzoriek - ABD
  ABD - automatický podávač lodičiek s chladenou zónou na zavádzanie vzoriek (multi X 2500) ABD je určený na automatické podávanie kvapalných vzoriek, ako sú extrakty EOX alebo tuhých vzoriek, ako je AOX alebo odvodené palivá, do horizontálnej pece analyzátora AOX.
 • Prietočná meracia cela
  kompletná meracia prietočná cela pre mokrú disperznú jednotku k ANALYSETTE 28
 • Príslušenstvo pre mikro-preosievanie
  S mikropresnými sitami je ANALYSETTE 3 PRO vhodný na preosievanie jemných materiálov za mokra od 5 μm do 100 μm a pre najmenšie množstvá vzoriek od 0,05 do 0,5 g. Mikropresné sitá z čistej niklovej fólie s priemerom sita 100 mm majú veľkú otvorenú preosievaciu plochu. Zablokovaniu spoľahlivo zabránia vyryté otvory, ktoré sa smerom dole rozširujú. Zodpovedajúca upínacia súprava, veko na upnutie sita, sitová miska, rozpera na sito a rýchloupínacia svorka spolu s veľkou sitovou plochou umožňujú efektívne preosievanie.
 • PVC násypka pre bezkovové drvenie
  Konverzná súprava na predbežné drvenie bez obsahu kovov. Budete tak mať absolútnu ochranu pred kontamináciou kovmi, napríklad v keramickom priemysle - zubná keramika. Skladá sa z PVC násypky s upínacími pásmi a zásuvky.
  Na tento účel sú navyše potrebné pevné a pohyblivé drviace čeľuste a bočné oporné steny vyrobené z oxidu zirkónia.
  Poznámka: Drviace čeľuste a bočné oporné steny vyrobené z oxidu zirkónia sú vhodné iba na drvenie keramických materiálov, minerálov atď. A nikdy na tvrdé vzorky, ako sú kovy.
 • Rázové rotory
  6-rebrový nárazový rotor je vhodný na rýchle rozdrvenie vláknitých látok s veľkosťou < 15 mm.
  12-rebrový nárazový rotor je vhodný na rozdrvenie vzoriek s veľkosťou < 10 mm.
  24-rebrový nárazový rotor je vhodný na rozdrvenie jemných materiálov s veľkosťou < 5 mm.
  Rotory sú dostupné v prevedení z nerezovej ocele,potiahnuté s TiN a čistého titánu ( iba 12-rebrový ).
  Príslušenstvo

  Rázové rotory

  Viac info
 • Rázové rotory s chladiacimi rebrami
  6-rebrový nárazový rotor s chladiacimi rebrami je vhodný na rýchle rozdrvenie vláknitých látok s veľkosťou < 15 mm.
  12-rebrový nárazový rotor s chladiacimi rebrami je vhodný na rozdrvenie vzoriek s veľkosťou < 10 mm.
  24-rebrový nárazový rotor s chladiacimi rebrami je vhodný na rozdrvenie jemných materiálov s veľkosťou < 5 mm.
  Rotory sú dostupné v prevedení z nerezovej ocele 316L a čistého titánu.
 • Reaktory pre syntézu v tuhej fáze pre flexiWave
  Sklenené rotujúce reaktory s objemom 50, 300 alebo 2 500 ml pre syntézu pri normálnom tlaku, vákuu alebo s inertným plynom. Reaktor 2 500 ml obsahuje aj miešadlo.
 • Redukčný plunžer
  Voľne nastaviteľný systém Vario-Lid z polypropylénu pre suché pevné vzorky spĺňa súčasne dve dôležité požiadavky: Môže sa použiť na zníženie objemu mlecej komory na 0,54 litra a na manuálne stlačenie a uvoľnenie vzorky materiálu.
 • Rotor fastEX-24
  Rotor fastEX-24, ktorý umožňuje súčasnú extrakciu 24 vzoriek za 40 minút s minimálnym použitím rozpúšťadla. Rotor Milestone fastEX-24 používa jednorazové sklenené liekovky, čo eliminuje potrebu čistenia a možnosť pamäťového efektu medzi rôznymi cyklami. 100 ml injekčné liekovky umožňujú extrakciu veľkého množstva vzorky. Ľahko manipulovateľné a dostupné náklady na injekčné liekovky vedú k vysokej produktivite pri veľmi nízkych prevádzkových nákladoch.
  Príslušenstvo

  Rotor fastEX-24

  Viac info
 • Rotor RAR pre extrakciu
  Rotor RAR bol špeciálne vyvinutý na urýchlenie procesu odparovania rozpúšťadla. Jeho jedinečný dizajn využíva jednorazové hliníkové uzávery, ktoré eliminujú krok čistenia. Kombinácia jedinečného materiálu Weflon a mikrovlnného ohrevu redukuje odparovanie na pár minút.
 • Rotor s priamymi nožmi a protinožmi
  Štandardný rotor vyrobený z tvrdenej nehrdzavejúcej ocele s priamimi reznými hranami a pevnými nožmi je vhodný predovšetkým na drvenie húževnatých materiálov a fólií vďaka svojmu obzvlášť ostrému uhlu rezu a vysokému reznému účinku. Nože rotora majú dve rezné hrany a po použití jednej strany sa dajú jednoducho otočiť.
  Materiál: tvrdená nerezová oceľ, bezchrómová oceľ
 • Rotor s V-nožmi
  Štandardný rotor vyrobený z tvrdenej nehrdzavejúcej ocele s reznými hranami V a pevnými nožmi je vhodný predovšetkým na drvenie húževnatých materiálov a fólií vďaka svojmu obzvlášť ostrému uhlu rezu a vysokému reznému účinku. Materiál: tvrdená nerezová oceľ, bezchrómová oceľ, karbid volfrámu
  Príslušenstvo

  Rotor s V-nožmi

  Viac info
 • Rotor s vrúbkovanými nožmi a protinožmi
  Rotor s vrúbkovanými okrajmi a pevnými nožmi z tvrdenej nehrdzavejúcej ocele je ideálny na drvenie vzoriek so zvyškovou vlhkosťou, ako sú potraviny, krmivo alebo rastliny, a vzoriek citlivých na teplotu, ako sú plasty. Vďaka svojim vrúbkovaným okrajom sa mlecia komora nikdy úplne nezatvorí, čo umožňuje optimálne prúdenie vzduchu. To výrazne zvyšuje priepustnosť a predovšetkým umožňuje použitie veľmi jemných sít pre väčšie množstvá materiálu. Nože rotora majú dva rezné hrany a po opotrebovaní jednej strany sa dajú ľahko otočiť.
 • Rotor SFS-24
  Systém Milestone Simultaneous Filtration System (SFS) je kompaktná a kompletná pracovná stanica na filtrovanie až 24 vzoriek súčasne v priebehu niekoľkých minút. Vzorky sa filtrujú do štandardných odparovacích skúmaviek pomocou jednorazových lievikov Milestone, ktoré umožňujú ľahšiu manipuláciu.
  Príslušenstvo

  Rotor SFS-24

  Viac info
 • Zástupný
  Rotory (6, 12 a 24 zubov)
  Materiál. nerezová oceľ, čistý titán
 • Sada pre organické vzorky
  Štandardná súprava odporúčaná pre analýzu  organických rozpúšťadiel a iných organických matríc
  • koncentrický nebulizér (MicroMist, borosilikát, 0,4 ml / min)
  • cyklonická rozprašovacia komora s ponornou trubicou (borosilikát, 50 ml)
  • injektor (kremeň, 2,0 mm)
  • vnútorná trubica (kremeň)
  • vonkajšia trubica (kremeň)
  • hadičky z PVC, O-kúžky Viton
   
 • Sada pre štandardné vodné roztoky
  Štandardná súprava odporúčaná pre analýzu vodných vzoriek so strednou koncentráciou kyseliny (<10% HNO3 alebo HCl)
  • koncentrický nebulizér (kremeň, 1,0 ml / min)
  • cyklonická rozprašovacia komora (kremeň, 50 ml)
  • injektor (kremeň, 2,0 mm)
  • vnútorná trubica (kremeň)
  • vonkajšia trubica (kremeň)
  • hadičky z PVC
 • Sada pre vodné vzorky s vysokým obsahom solí
  Súprava odporúčaná pre analýzu  vodných roztokov vzoriek s vysokým obsahom solí
  • koncentrický nebulizér so samočistiacim hrotom (Seaspray, kremeň, 1,0 ml / min)
  • cyklonická rozprašovacia komora s ponornou trubicou (borosilikát, 50 ml)
  • injektor (kremeň, 2,0 mm)
  • vnútorná trubica (kremeň)
  • vonkajšia trubica (kremeň)
  • hadičky z PVC
   
 • Sada pre vzorky obsahujúce kyselinu fluorovodíkovú (HF)
  Súprava odporúčaná pre analýzu vzoriek obsahujúcich kyselinu fluorovodíkovú (HF), napr. v žiaruvzdorných kovoch, vzácnych zeminách a mineralogických aplikáciách
  • paralelný nebulizér ( PFA, 1,0 ml/min)
  • cyklonická rozprašovacia komora (PTFE, 50 ml)
  • injektor (oxid hlinitý, 2,0 mm)
  • vnútorná trubica (oxid hlinitý)
  • vonkajšia trubica (SiAlON)
  • hadičky z PVC
   
 • Scraper - automatické čistenie hlavy horáka
  Škrabka, inteligentné čistiace zariadenie pre hlavu horáka, uľahčuje prácu, najmä pri použití plameňa acetylén / oxid dusný. Automaticky čistí štrbinu horáka pred každým meraním, ako aj v pohotovostnom režime, zaisťuje nepretržité a opakovateľné merania v rutinnej analýze a zvyšuje laboratórnu bezpečnosť a presnosť výsledkov.
 • Segmented Flow Star - SFS
  Segmentovaný prietokový 3-cestný ventil. Dvojcestný modul kontrolovaný PC pre dávkovanie malých objemov (100 µl) koncentrovaných vzoriek. Použiteľný v prípade vzoriek s vysokým obsahom meraného analytu a taktiež pri vzorkách s vysokým obsahom solí, proteínov apod. Optimálny v kombinácii s AS-FD na zabezpečenie nepretržitého prúdenia kvapalného aerosólu cez horák, čím je zabezpečená izotermická stabilita plameňa. Vyrobený z teflónu, možnosť použitia s vysoko korozívnymi roztokmi
 • Silikónové veko
  Štandardné veko vyrobené zo silikónu je ideálne na drvenie mäkkých, stredne tvrdých vzoriek, ktoré nie je potrebné stlačiť.
 • Sitové kazety
  Jemnosť vzorky určuje sitová kazeta. K dispozícii sú sitové kazety s lichobežníkovými a štvorcovými perforáciami. Preosievacie kazety s lichobežníkovými perforáciami zlepšujú zmenšovanie veľkosti vďaka extra strihovému pôsobeniu. Sitové kazety so štvorcovými dierkami sa používajú na drvenie krehkých materiálov a materiálov strednej jemnosti s úzkym pásom zŕn. Tvar otvorov a veľkosť oka: lichobežníkové - 0,2; 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2 mm štvorcové - 2; 4; 6; 8; 10; 20 mm Kazety z bezchrómovej ocele: lichobežníkové - 0,5; 1; 2 mm štvorcové - 4; 6 mm
  Príslušenstvo

  Sitové kazety

  Viac info
 • Sitové kazety pre Pulverisette 25
  Jemnosť vzorky určuje sitová kazeta. K dispozícii sú sitové kazety s lichobežníkovými a štvorcovými perforáciami. Preosievacie kazety s lichobežníkovými perforáciami zlepšujú zmenšovanie veľkosti vďaka extra strihovému pôsobeniu. Sitové kazety so štvorcovými dierkami sa používajú na drvenie krehkých materiálov a materiálov strednej jemnosti s úzkym pásom zŕn.
  Tvar otvorov a veľkosť oka:
  lichobežníkové - 1; 2 mm
  štvorcové - 4; 6; 8; 10; 20 mm
  Kazety z bezchrómovej ocele:
  lichobežníkové - 1; 2 mm
  štvorcové - 4; 6; 8; 10 mm
 • Sitové krúžky
  Sitové krúžky určujú konečnú jemnosť vzorky.
  Sitové krúžky s lichobežníkovou perforáciou sú ideálne pre rýchle rozdrvenie stredne tvrdých až mäkkých materiálov, lichobežníková perforácia poskytuje ďalšie strihové účinky.
  Veľkosť otvorov: 0,08; 0,12; 0,2; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2 mm
  Sitové krúžky s okrúhlym perforovaním, ktoré sú ideálne pre krehké materiály a pre dosiahnutie strednej jemnosti s úzkym rozsahom veľkosti zŕn.
  Veľkosť otvorov: 1; 2; 4; 6 mm
  Sitové krúžky so štvorcovou perforáciou často dosahujú vyššiu priepustnosť vzorky a zvyšok vzorky je menší v porovnaní so sitovými krúžkami s okrúhlou perforáciou.
  Veľkosť otvorov: 2; 4; 6 mm
  Sitové krúžky sú dostupné v prevedení z nerezovej ocele 316L, potiahnuté s TiN a čistého titánu.
  Príslušenstvo

  Sitové krúžky

  Viac info
 • Sitové krúžky pre strižné rotory
  Sitové krúžky určujú konečnú jemnosť vzorky.
  Sitové krúžky s fixnými nožmi a zosilnenými okrajmi a lichobežníkovou perforáciou sú ideálne pre rýchle rozdrvenie stredne tvrdých až mäkkých materiálov, lichobežníková perforácia poskytuje ďalšie strihové účinky.
  Veľkosť otvorov: 0,12; 0,2; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2 mm
  Ďalej sú k dispozícii sitové krúžky s fixnými nožmi a so zosilnenými okrajmi s okrúhlym perforovaním, ktoré sú ideálne pre krehké materiály a pre dosiahnutie strednej jemnosti s úzkym rozsahom veľkosti zŕn.
  Veľkosť otvorov: 1; 1,5; 2; 3; 4 mm
  Sitové krúžky sú dostupné v prevedení z nerezovej ocele 316L a čistého titánu.
 • Sitové krúžky so zosilnenými hranami P14
  Sitové krúžky určujú konečnú jemnosť vzorky.
  Sitové krúžky s lichobežníkovou perforáciou sú ideálne pre rýchle rozdrvenie stredne tvrdých až mäkkých materiálov, lichobežníková perforácia poskytuje ďalšie strihové účinky.
  Veľkosť otvorov: 0,08; 0,12; 0,2; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2 mm
  Sitové krúžky sú dostupné v prevedení z nerezovej ocele.
 • Sitové krúžky so zosilnenými hranami P14 PL
  Sitové krúžky určujú konečnú jemnosť vzorky. Sitové krúžky s lichobežníkovou perforáciou sú ideálne pre rýchle rozdrvenie stredne tvrdých až mäkkých materiálov, lichobežníková perforácia poskytuje ďalšie strihové účinky.
  Veľkosť otvorov: 0,08; 0,12; 0,2; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2 mm
  Sitové krúžky s okrúhlym perforovaním, ktoré sú ideálne pre krehké materiály a pre dosiahnutie strednej jemnosti s úzkym rozsahom veľkosti zŕn.
  Veľkosť otvorov: 1; 2; 4; 6 mm
  Sitové krúžky sú dostupné v prevedení z nerezovej ocele 316L, potiahnuté s TiN a čistého titánu.
 • Sitové vložky lichobežníkové
  Jemnosť vzorky určuje sitová vložka. K dispozícii sú sitové vložky s lichobežníkovými a štvorcovými perforáciami. Sitové vložky s lichobežníkovými perforáciami zlepšujú zmenšovanie veľkosti vďaka extra strihovému pôsobeniu.
  veľkosť oka:
  nerezová oceľ - 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2 mm
  bezchrómová oceľ - 0,5;  1 mm
 • Sitové vložky štvorcové
  Jemnosť vzorky určuje sitová vložka. K dispozícii sú sitové vložky s lichobežníkovými a štvorcovými perforáciami. Sitové vložky so štvorcovými dierkami sa používajú na drvenie krehkých materiálov a materiálov strednej jemnosti s úzkym pásom zŕn.
  veľkosť oka:
  nerezové -  2; 4; 6; 8; 10; 20 mm
  bezchrómová oceľ -  4 mm
 • Skenovací prípravok pre pevné vzorky
  • Skenovací systém pre pevné vzorky poskytuje lokálne rozlíšené spektrá pre veľké, pevné a priehľadné vzorky.
 • Sklenená aparatúra pre flexiWave
  Sklenená aparatúra - 500 ml reakčná banka, 450 mm spojovacia trubica, spätný cladič, weflónový podstavec - voliteľné prídavné teplotné senzory - bimetalový pre polárne látky resp optické vlákno pre nepolárne látky
 • Sklenené zberné nádoby pre maloobjemový cyklónový odlučovač
  Sklenené zberné nádoby pre maloobjemový cyklónový odlučovač sú k dispozícii v objemoch 250 500 ml.
 • Sklenené zberné nádoby pre vysoko výkonný cyklónový odlučovač
  Sklenené zberné nádoby pre vysoko výkonný cyklónový odlučovač sú k dispozícii v objemoch 1, 2 a 5 litrov
 • Spaľovacia pec na pevné vzorky HT 1300
  Externá pec pre priamu TOC analýzu pevných vzoriek na keramických lodičkách bez použitia katalyzátorov
  • bezkatalytické vysokoteplotné spaľovanie v keramickej peci
  • vhodné paj pre nehomogénne vzorky
  • Navážka do 3 g vzorky
  • Teplota spaľovania do 1300°C
 • Špeciálny vrchnák pre kryogénne mletie
  Špeciálne veko vyrobené z plastu pre kryogénne mletie s jednorázovou sitovou vložkou pre mleciu nádobou z nehrdzavejúcej ocele 316L
  Pre toto veko ponúkame sadu jednorázových sitových vložiek (sada = 10 vložiek)
 • Spekacia pec pre flexiWAVE
  Kruhová spekacia pec pre flexiWave s držiakom na 5 kelímkov Ultafast, max. teplota do 1 200 ° C.
  Pomocou tejto pece je možné úspešne pripraviť rôzne zložité vzorky, ako sú cementy, rudy, troska, sedimenty, pôdy, horniny, keramika, pigmenty a sklá pre analýzu XRF, AA a ICP.
 • Spodná miska a medzikus s 3 dýzami pre mokré sitovanie
  Spodná miska z nehrdzavejúcej ocele s vývodom je k dispozícii aj v priemere 200 mm a výške 25 mm. Medzikus s tromi dýzami pre súčasné sprejovanie horného aj spodného sita.  
 • Spodná miska pre sitá 400 mm
  Spodná miska pre sitá s priemerom 400 mmm - z nerezovej ocele
 • Spodná miska pre suché sitovanie
 • Spodné sitá
  Pre PULVERISETTE 16 sú k dispozícii spodné sitá vyrobené z nehrdzavejúcej ocele buď v lichobežníkovom alebo kruhovom prevedení v rôznych veľkostiach. Všeobecne platí, že čím jemnejšia je požadovaná konečná jemnosť, tým menšie by malo byť perforovanie spodného sita; čím väčšia je perforácia, tým vyšší je prietok.<br> Sitá s lichobežníkovou perforáciou sú k dispozícii s otvormi:  0,12; 0,2; 0,25; 0,35; 0,5; 0,75; 1; 1,5 a 2 mm<br> Sitá s okrúhlym perforovaním sú k dispozícii s otvormi: 3; 4; 5; 6; 8 a 10 mm
  Príslušenstvo

  Spodné sitá

  Viac info
 • SSA600 - automatický dávkovač pevných vzoriek
  Autosampler pre plne automatizovanú analýzu až 84 vzoriek. Vzorky jednoducho vložte na nosič vzoriek. Autosampler automaticky váži vzorku pomocou integrovanej mikrováhy s presnosťou na 1 μg, vykonáva kalibráciu pomocou kvapalných štandardov a pridaním modifikátora a transportuje vzorku do grafitovej pece a späť do zásobníka na vzorky. Tento proces nevyžaduje dohľad. Dávkovanie a váženie vzorky je možné taktiež pohodlne ovládať pomocou ovládacích tlačidiel na automatickom vzorkovači. Hmotnosť vzorky sa importuje priamo do softvéru. Dodatočné softvérové postupy, ako napríklad automatické čistenie a tarovanie všetkých nosičov vzoriek, zjednodušujú prevádzku v každodennej rutine.
 • Štandardná násypka pre dlhé a objemné vzorky
  Slama, filmy alebo podobné materiály môžu byť vložené v plnej dĺžke ako aj štandardné sypké pevné látky . Môžu sa použiť obidva konce plunžera lievika na dlhé a sypké látky: malý koniec na pridávanie dlhých výrobkov a široký koniec na sypké látky.
 • Štandardná násypka pre Pulverisette 25
  Táto štandardná násypka je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele a je určená pre objemné a sypké vzorky
  Objem 10 litrov
 • Štandardný nerezový nôž
  Štandardný nôž vyrobený z nehrdzavejúcej ocele sa dá použiť na drvenie takmer všetkých materiálov vďaka svojim štyrom čepeliam a dobre koncipovanej geometrii.
 • Stojan pre L-24
  Stabilný a odolný stojan pre LABORETTE 24 s protišmykovou podložkou, plynulo výškovo nastaviteľný, otočný a ľahko prispôsobiteľný akejkoľvek pracovnej situácii.
  Príslušenstvo

  Stojan pre L-24

  Viac info
 • Stojany pod mlyn
  Univerzálny stojan: vhodný pre mlyny - P-15, P-19, P-25, P-16
  Zváraný, leštený, z nerezovej ocele vhodný pre celonerezové mlyny: P-19
  Stojan na kolieskach zvlášť vodný pre kombináciu mlynov P-19 a P-25
  Príslušenstvo

  Stojany pod mlyn

  Viac info
 • Stojany s vialkami pre UltraCLAVE
  Milestone Srl
  [wptb id=3461]
 • Strednotlakový rotor MAXI-14
  Strednotlakový rotor - 14 rozkladných nádobiek z vysokočistého PTFE-TFM teflónu
  Objem 100 ml
  Maximálna teplota 300 ° C, maximálny tlak 35 atm (asi 500 psi)
  Zabudovaná individuálna regulácia tlaku
  Pre rozkladný systém ETHOS LEAN
 • Strednotlakový rotor MAXI-44
  Strednotlakový rotor - 44 rozkladných nádobiek z vysokočistého PTFE-TFM teflónu
  Objem 100 ml
  Maximálna teplota 300 ° C, maximálny tlak 35 atm (asi 500 psi)
  Zabudovaná individuálna regulácia tlaku
 • Strižné rotory
  Strižný rotor vyrobený z nerezovej ocele: pozostáva z rotora s chladiacimi rebrami a držiakom sita z ušľachtilej ocele a okrajov rotora a pevných nožov z kalenej nerezovej ocele.
  Strižný rotor vyrobený z karbidu volfrámu: pozostáva z rotora s chladiacimi rebrami a držiakom sita z ušľachtilej ocele a okrajov rotora a pevných nožov z karbidu volfrámu.
  Strižný rotor vyrobený z čistého titánu - pre rotorový mlyn s premenlivou rýchlosťou PULVERISETTE 14 premium pozostáva z rotora s chladiacimi rebrami a držiakom sita z nerezovej ocele potiahnutého TiN a okrajov rotora a pevných nožov z čistého titánu.
  Rezací rotor vyrobený z čistého titánu je ideálny na drvenie mäkkých materiálov, na mletie bez obsahu ťažkých kovov a železa a na prípravu vzoriek podľa smernice RoHS.
  Príslušenstvo

  Strižné rotory

  Viac info
 • Súprava na mletie bez sita
  Súprava pozostávajúca z kolíkového rotora a veka mlecej komory s kolíkovou vložkou.
  Na mletie bez sita pre obtiažne, stredne tvrdé materiály obsahujúce olej alebo tuk, ako sú vosky alebo parafíny.
  Pre mletie veľkých množstiev vzorky použite konverznú súpravu na mletie veľkých množstiev.
 • Swab Test modul
  Modul pre priamu analýzu sterových tyčiniek pre vo vode nerozpustné kontaminanty
  • pre všetky dostupné sterové tyčinky s certifikovanou hodnotou TOC blanku
  • pre validáciu čistiacich procesov
  Príslušenstvo

  Swab Test modul

  Viac info
 • Systém pre stanovenie síranových popolov
  Spopolňovanie farmaceutických produktov, polymérov a vzoriek potravín často zahŕňa použitie kyseliny sírovej. Horúce výpary kyseliny sírovej sú nebezpečné pre obsluhu a korozívne pre zariadenia. Okrem toho sú metódy síranového spopolňovania náročné na pracovnú silu a aj časovo náročné a vyžadujú ručné splynovanie kyseliny a ich dokončenie je potrebné 8-12 hodín. Na prekonanie týchto problémov spoločnosť Milestone vyvinula systém Sulfated Ashing. Táto konfigurácia PYRO umožňuje analytikom pridávať kyselinu sírovú do vzoriek  a priamo umiestňovať kelímky do mikrovlnnej muflovej pece bez predbežného kroku zuhoľnatenia. Únavné zaobchádzanie so vzorkami a vystavenie obsluhy pôsobeniu kyslých výparov sú úplne vylúčené. Systém je navrhnutý pre úplnú bezpečnosť obsluhy a vykoná kompletný postup spopolňovania síranom už za 1 hodinu. Výpary kyseliny sírovej uvoľňované z kelímkov sa neustále odsávajú a prechádzajú cez kremennú trubicu a vzduchom chladenú kremennú zbernú nádobu mimo jednotku. Výpary sú neutralizované v samostatnom module na čistenie.
 • Systém pre ultra rýchly ohrev - UltraFast
  Ako už z názvu vyplýva, PYRO s so systémom UltraFAST  má extrémne vysokú rýchlosť ohrevu. Typickú teplotu spopolnenia 800 ° C je možné dosiahnuť už za 5 minút, počnúc teplotou miestnosti! To eliminuje potrebu behu systému cez noc a predchádza zdĺhavému času zahrievania pri použití elektrických odporových pecí, čo dramaticky znižuje spotrebu energie a náklady. Kruhový výhrevný článok zaisťuje dokonalú rovnomernosť teploty v celom priestore mufle, do značnej miery prekračujúcu požiadavky štandardných metód ASTM, USP, SEMI a ISO. Teplota je sledovaná a riadená bezdotykovým infračerveným senzorom. Na keramický podnos je možné umiestniť až 5 kelímkov, ktoré sa dajú z mufle po dokončení chodu mikrovlnného programu ľahko vybrať . Vďaka neuveriteľne vysokej rýchlosti ohrevu tohto systému PYRO v kombinácii s vlastnosťami kelímkov UltraFAST je táto konfigurácia tou najlepšou voľbou pre všetky vysokoteplotné aplikácie, ktoré nevyžadujú zotrvačnosť pri zahrievaní.
 • Systém pre vysokú priechodnosť vzoriek
  PYRO systéms  nastavením vysokej priepustnosti vzoriek pojme až 24 kelímkov z kremenného vlákna . Unikátna, robustná, pevná, keramická mufľa umožňuje priechod mikrovlnného žiarenia a rýchle zvýšenie teploty doštičky z karbidu kremíka. Kelímky na vzorky sa umiestnia na veľkú čistú kremennú dosku a prúdenie vzduchu sa indukuje zabudovaným odťahovým systémom. Porézna keramická voštinová frita zabudovaná do steny muflovej pece umožňuje konštantný prietok vzduchu nad kelímkami na vzorky. Kombinácia „prehriatia“ v mikrovlnnej peci a indukovaného prúdenia vzduchu vedie k dramatickému zníženiu doby spopolnenia. Veľká kremenná trubica umiestnená nad muflou prenáša plyny a pary vznikajúce pri spopolňovacom procese do odťahového potrubia. Veľmi presný termočlánok monitoruje a riadi teplotu vo vnútri pece. Signál snímača slúži ako mechanizmus spätnej väzby na reguláciu mikrovlnného výkonu a na udržanie požadovaného teplotného profilu. Použiť sa dá akýkoľvek typ kelímku (kov, porcelán, kremeň atď.).
 • Telecentrická šošovka 0,157x
  Telecentrické zväčšenie šošovky 0,157x s podávačom 50 mm a lievikom na vzorky 2000 ml (merací rozsah asi 90 µm - 20 mm, hĺbka ostrosti cca 27 mm), na suché meranie práškov a sypkých látok.
 • Telecentrická šošovka 0,35x
  Telecentrické zväčšenie šošovky 0,35x s podávačom 20 mm a lievikom na vzorky 250 ml (merací rozsah asi 40 µm - 9 mm, hĺbka ostrosti cca 5 mm), na suché meranie práškov a sypkých látok.
 • Telecentrická šošovka 0,735x
  Telecentrické zväčšenie šošovky 0,735x s podávačom 20 mm a lievikom na vzorky 250 ml (merací rozsah asi 20 µm - 4,5 mm, hĺbka ostrosti cca 1,2 mm), na suché meranie práškov a sypkých látok.
 • Termostatovaný 6 pozíciový menič kyviet
  • termostatovanie 6-tich  10 mm kyviet pomocou vodného kúpeľa alebo Peltierovho prvku
  • špeciálne navrhnuté na kvantitatívne stanovenie koncových bodov a kinetiku enzýmov.
 • Testovacie sitá 200 mm
  Testovacie sitá z nerezovej ocele, priemer 200 mm, podľa ISO 3310-1 Prechody mriežok bez drážok zabraňujú kontaminácii preosievaného materiálu. Každé sito je gravírované laserom, opticky odmerané a dodávané s certifikátom o zhode. Dostupné s veľkosťou mriežky:
  • 63; 45; 31,5; 25; 22,4; 20; 19; 18; 16; 14; 12,5; 11,2; 10; 9; 8; 7,1; 6,3; 5,6; 5; 4,5; 4; 3,55; 3,15; 2,8; 2,5; 2,24; 2; 1,8; 1,6; 1,4; 1,25; 1,12 a 1 mm
  • 900; 850; 800; 710; 630; 600; 560; 500; 450; 400; 355; 315; 300; 280; 250; 224; 212; 200; 180; 160; 150; 140; 125; 112; 100; 90; 80; 75; 71; 63; 56; 53; 50; 45; 40; 38; 36; 32; 25 a 20 µm
 • Testovacie sitá 400 mm
  Testovacie sitá z nerezovej ocele, priemer 400 mm, podľa ISO 3310-1 Na suché a mokré preosievanie s výškou 65 mm: obzvlášť ľahké, robustné a vyrobené vo vysokej kvalite. Vysoko legovaná nehrdzavejúca oceľ chráni pred koróziou a zjednodušuje čistenie. Prechody mriežok bez drážok zabraňujú kontaminácii preosievaného materiálu. Každé sito je opticky odmerané a dodávané s certifikátom o zhode. Dostupné s veľkosťou mriežky:
  • 125;,100; 90; 63; 45; 31,5; 25; 22,4; 20; 19; 18; 16; 14; 12,5; 11,2; 10; 9; 8; 7,1; 6,3; 5,6; 5; 4,5; 4; 3,55; 3,15; 2,8; 2,5; 2; 1,8; 1,6; 1,4; 1,25; 1,12 a 1 mm
  • 900; 800; 710; 630; 560; 500; 450; 400; 355; 315; 280; 250; 224; 200; 180; 160; 140; 125; 112; 100; 90; 80; 71; 63 µm
 • Testovacie sitá 8"
  Testovacie sitá z nerezovej ocele, priemer 400 mm, výška 2", podľa ASTM E11 mesh Prechody mriežok bez drážok zabraňujú kontaminácii preosievaného materiálu. Každé sito je gravírované laserom, opticky odmerané a dodávané s certifikátom o zhode. Dostupné s veľkosťou mriežky:
  • 25; 22,4; 19; 16; 13,2; 12,5; 11,2; 9,5; 8; 6,7; 6,3; 5,6; 4,75; 4; 3,35; 2,8; 2,36; 2; 1,7; 1,4; 1,18 a 1 mm
  • 850; 710; 600; 500; 425; 355; 300; 250; 212; 180; 150; 125; 106; 90; 75; 63; 53; 45; 38; 32; 25 a 20 µm
 • TOC modul
  Upgrade analyzátora multi X 2500 /multi EA 4000 s modulom TOC umožňuje stanovenie TOC vo vzorkách vody pomocou vysokoteplotného katalytického spaľovania - v súlade s medzinárodnými štandardnými metódami.
  • detekcia: NDIR detektor
  • teplota pece: do 950°C
  • množstvo vzorky: kvapalina: 1 - 500µl; pevné látky: 1 - 100mg
  • max. koncentrácia: 10 000 mg/l
  • detekčný limit: 200 ppb
  • doba analýzy 3-5 minút
  Príslušenstvo

  TOC modul

  Viac info
 • TorqueMaster - elektrický napínací systém sít
  TorqueMaster umožňuje automatické a reprodukovateľné napínanie sít pri preosievaní za sucha s testovacími sitami s priemerom 200 mm / 8 ". Aj keď má napínanie veľký vplyv na výsledok preosievania, v bežných systémoch je relatívne nedefinované. Univerzálne sito upínací systém TorqueMaster dodáva konštantné a reprodukovateľné upínacie sily ~ 1 kN pre stĺpec sít, čo umožňuje kalibráciu napínania sita - nevyhnutné pri použití ANALYSETTE 3 PRO ako inšpekčného prístroja podľa ISO 9001.
 • Ultrastopové vložky
  ULTRASTOPOVÉ VLOŽKY - technológia nádobka v nádobke Táto konfigurácia znižuje množstvo kyseliny potrebnej na rozklad na takmer stechiometrické množstvá, čo znižuje faktor zriedenia a zlepšuje detekčný limit. Výhody: Menší objem kyselín Vyššie množstvo vzorky Nižší faktor riedenia Zvýšený limit detekcie metódy Menšia povrchová kontaminácia Nižší analytický blank
 • Ultrazvuková jednotka
  Ak často meriate materiál, ktorý má tendenciu k aglomerácii, môžete svoj ANALYSETTE 22 NeXT vybaviť dodatočne výkonnou ultrazvukovou jednotkou s variabilne nastaviteľným výkonom do max. 50W, ktorá sa jednoducho vloží do systému cirkulácie vzoriek. Umožňuje ešte jemnejšie nastavenie mokrej disperzie materiálu vzorky a pracuje mimoriadne ticho s hlučnosťou nižšou ako 45 dB.
 • Ultrazvukový nebulizér USN
  •  výkonná stopová analýza uránu pomocou HR-ICP-OES
  • spojenie PQ 9100 Elite s USN umožňuje vylepšemie limitov detekcie prvkov
  • detekčné limity sub-ppb pre hydridové prvky a urán s súlade s Európskou reguláciou pre pitné vody
 • Upínacia hlava pre mikro-preosievanie
  Upínacie veko - plast POM  s bezpečnostným sklom na preosievanie za sucha so skúšobnými sitami s priemerom 100 mm. Použiteľné aj ako mlecia veko pri konverzii ANALYSETTE 3 na PULVERISETTE 0.
 • Úprava pre bezkovové mletie
  Ideálne pre lekárske a zubné techniky
  : Na požiadanie vám môžeme vybaviť PULVERISETTE 13 premium line kompletným vnútorným polymérovým poťahom spolu s mlecími diskami vyrobenými z oxidu zirkoničitého - ideálny predpoklad pre mletie bez akéhokoľvek kontaktu vzorky s kovom. Poznámka: Mlecie disky vyrobené z oxidu zirkoničitého sú vhodné iba na drvenie keramických materiálov, minerálov atď. A nikdy na tvrdé vzorky, ako sú kovy.
 • Vario-Lid systém
  Voľne nastaviteľný systém Vario-Lid z plastu PP pre vlhké, tekuté a viskózne vzorky spĺňa súčasne dve dôležité požiadavky: Môže sa použiť na zníženie objemu mlecej komory na 0,54 litra a na manuálne stlačenie a uvoľnenie vzorky materiálu.
  Takto vždy dosiahnete homogénnu vzorku v úzkom rozmedzí veľkosti častíc aj pre menšie množstvá vzorky a pre ťažko drviteľné materiály.
 • Veko pre mokré preosievanie
  Veko s 2 rotačnými dýzami na preosievanie za mokra so skúšobnými sitami s priemerom 200 mm / 8 ". Mokré upínacie veko je vybavené 2 rotačnými dýzami, ktoré rozprašujú celú vnútornú komoru, a tým pomáhajú preplachovať materiál cez otvory na site. Obzvlášť sa odporúča pre materiály s vysokým elektrostatickým nábojom alebo veľmi vysokým obsahom jemného materiálu.
 • Veko pre suché sitovanie
  Upínacie veko pre suché sitovanie - možnosti:
  • upínacie veko z plexiskla umožňuje operátorovi sledovať proces preosievania.
  • Plastové upínacie veko POM bez okienka pre aplikácie, kde sa nevyžaduje sledovanie procesu preosievania, resp. kde je potrebné zabrániť kovovej kontaminácii
 • Vrchnák a nádobka potiahnutá PTFE
  Zberná nádobka a vrchnák potiahnuté vrstvou PTFE pre mletie bez obsahu ťažkých kovov aj bez železa.
 • Vulkollan kocky
  Na preosievanie jemnozrnných materiálov alebo aglomerátov sa odporúča použitie týchto vulkollánových kociek. Odporúčané množstvo na sito: minimálne 10 kociek na sito.
  Príslušenstvo

  Vulkollan kocky

  Viac info
 • Vysokotlakový rotor Maxi-24 HP
  Vysokotlakový rotor - 24 rozkladných nádobie z vysokočistého PTFE-TFM teflónu
  Objem 80 ml
  Maximálna teplota 300 ° C, maximálny tlak 60 atm (asi 900 psi)
  Zabudovaná individuálna regulácia tlaku
 • Vysokotlakový rotor SK-10
  Vysokotlakový rotor - 10 rozkladných nádobiek z vysokočistého PTFE-TFM teflónu
  Objem 100 ml
  Maximálna teplota 300 ° C, maximálny tlak 100 atm (asi 1 500 psi)
  Zabudovaná individuálna regulácia tlaku
  Pre staršie systémy - MEGA, ETHOS
 • Vysokotlakový rotor SK-15
  Vysokotlakový rotor - 15 rozkladných nádobiek z vysokočistého PTFE-TFM teflónu
  Objem 100 ml
  Maximálna teplota 300 ° C, maximálny tlak 100 bar (asi 1 500 psi)
  Zabudovaná individuálna regulácia tlaku
 • Vysokotlakový rotor SK-15 pre syntézu
  Vysokotlakový rotor - 15 nádobiek z vysokočistého PTFE-TFM teflónu
  Objem 100 ml
  Maximálna teplota 300 ° C, maximálny tlak 100 bar (asi 1 500 psi)
  Miešadielka Zabudovaná individuálna regulácia tlaku
 • Vysokotlakový rotor SR-15 pre extrakciu
  Vysokotlakový rotor - 15 nádobiek z vysokočistého PTFE-TFM teflónu
  Objem 100 ml
  Maximálna teplota 300 ° C, maximálny tlak 100 bar (asi 1 500 psi)
  Miešadielka Zabudovaná individuálna regulácia tlaku
 • Vysokovýkonný cyklónový odlučovač
  Vysoko výkonný cyklónový odlučovač FRITSCH vyrobený kompletne z nehrdzavejúcej ocele 304 je nevyhnutný najmä v analytickom sektore, v potravinárskom a farmaceutickom priemysle a na spracovanie heterogénnych zmesí materiálu, napr. v cementárskom priemysle. Vďaka svojej vysokej kvalite povrchu ponúka zvýšenú odolnosť voči korozívnym médiám, ako sú zásady a kyseliny, a obzvlášť ľahko sa čistí pomocou širokého spektra možných čistiacich prostriedkov bez zanechania zvyškov. Rozdrvená vzorka sa vtiahne do zaskrutkovanej zbernej nádoby alebo do menšej sklenenej nádobky, v ktorej sa môže tiež prepravovať a skladovať. Okrem toho sa dá úplne rozobrať, vyprázdniť, zaplaviť a sterilizovať, a tak ponúka spoľahlivú ochranu pred krížovou kontamináciou.  
 • Vzorkovacia nádoba
  Na delenie menších množstiev vzorky je možné túto 32 ml nádobu na vzorkou vložiť do 250 alebo 500 ml fliaš na vzorky
 • Vzorkovacie fľaše
  Vzorkovacie fľaše pre vzorky s uzáverom pre deliace hlavy 1:8 alebo 1:10 - objem 250 alebo 500 ml, závit GL55
 • Vzorkovacie fľaše malé
  Vzorkovacie fľaše pre vzorky s uzáverom pre deliacu hlavu 1:30 - objem 15, 20 alebo 30 ml
 • Zariadenie na meranie absolútnej odrazivosti
  • zariadenie na meranie absolútnej odrazivosti
  • skúmanie pevných plôch, systémov filmov  a ich rozhraní
  • pre materiály s hladkými povrchmi a konštantnou hrúbkou
  • uhol odrazu je 7 °
 • Zariadenie na meranie reflektancie
  • zariadenie na meranie reflektancie s variabilne nastaviteľným uhlom  1° - 60°
  • skúmanie pevných plôch, systémov filmov  a ich rozhraní
  • stanovenie hrúbky vrstvy 0,1 až 100 um a index lomu pevnej vzorky
 • Zberná nádoba 3,5 litrová
  Zberná nádoba pre Pulverisette 15 Objem 3,5 l
 • Zberná nádoba 60 litrová
  Zberná nádoba pre Pulverisette 15 Objem 60 l
 • Zberná nádoba s filtrovým rukávom
  PULVERISETTE 16 sa štandardne dodáva so zbernou nádobou 5 litrov. Na mletie veľkého množstva sa odporúča táto zberná nádoba s objemom 30 litrov a filtračným rukávom.
 • Zberné nádoby na vzorku - nerezové
  nerezové zberné nádoby na vzorku°objem 3 litre alebo 10 litrov
 • Zberné nádoby pre Pulverisette 14 PL
  Zberná nádoba s výstupom, vekom a labyrintovým diskom z hliníka na pripojenie k odlučovačom Cyclone FRITSCH. Táto zberná nádoba s výstupom by sa mala používať na všetky štandardné aplikácie s nárazovým rotorom a sitovým krúžkom v kombinácii s odlučovačmi Cyclone FRITSCH alebo na mletie veľkých množstiev. Táto zberná nádoba sa môže použiť aj na vzorky, ktoré sa dajú ťažko rozomlieť a na teplocitlivé vzorky. Materiál: nerezová oceľ s poťahom z PTFE, nerezová oceľ 316L, čistý titán
 • Žlaby pre L-24
  Žľaby pre LABORETTE 24 z nerezovej ocele: úzky v tvare V alebo široký v tvare U
  Príslušenstvo

  Žlaby pre L-24

  Viac info