AOX analyzátor multi X 2500

Výrobca: Analytik Jena AG
Analyzátor multi X 2500 umožňuje nielen stanovenie AOX, EOX a POX v kvapalných a pevných vzorkách. Taktiež je možné prístrojom stanovovanie TOC a obsahu chlóru -TX/TOX. Inovatívna technológia dvojitej pece so sklápaním spája výhody vertikálnej aj horizontálnej pece do jedného analytického systému.
 • Spĺňa požiadavky noriem:ISO 9562, EN 1485 (H14), EN 16166, EN 13370, EN 15171,ISO 11480, DIN 38414-18, DIN 38409-22,ASTM D4744, APHA SM 5320B, EPA 9020 B, EPA 1650B, EPA 450.1

Informácie o produkte

 • Základný modul prístroja pre analýzu AOX, vybavený dvojitou spaľovacou pecou (pre vertikálne aj horizontálne usporiadanie), umožňujúce optimálnu adaptáciu spaľovacieho procesu pre jednotlivé typy vzoriek alebo matríc- Umožňuje zavedenie vzorky buď manuálne bez potreby komplikovaného uzatváracieho systému, alebo automaticky pomocou multifunkčných automatických dávkovačov
 • Zloženie požadovaných nosných plynov je riadené integrovaným gas boxom, čím je dosiahnuté optimálne a dokonalé spálenie vzorky
 • Multi X 2500 má integrovaný systém SCS (vnútorná diagnostika systému), ktorý zaručuje bezproblémovú analýzu a maximálnu účinnosť práce pri najvyššej bezpečnosti
 • Stanovenie je založené na princípe coulometrickej cely s vymeniteľnou kombinovanou elektródou a automatickým čistením striebornej anódy. Rozsah coulometrickej cely je pre rôzne meracie rozsahy v závislosti od koncentrácie vzorky od ng do 1 mg a garantuje vysokú citlivosť a rýchle, presné výsledky bez možnosti pretitrovania
 • Integrované chladenie coulometrickej cely zabezpečuje teplotu elektrolytu pod teplotou v laboratóriu, čím zabraňuje jeho odparovaniu, umožňuje analýzu veľkých sérií vzoriek, vysokú životnosť, stabilitu a priaznivo ovplyvňuje pomer S/N
 • Elektrolyt obsahuje iba nízkokoncentrovanú kyselinu octovú
 • Variabilný pre analýzu vzoriek pripravených kolónovou (column) aj vsádzkovou (batch) metódou
 • Dodatočné rozšírenie o stanovenie EOX, POX, TOC pomocou prídavných modulov
 • Riadený externým PC s riadiacim softvérom multiWin. Riadenie a vyhodnotenie je jednoduché. Všetky parametre prístroja sú nepretržite monitorované a priebeh merania je graficky znázornený.
 • Systém je vysoko variabilný a môže pracovať či už v manuálnom alebo automatickom režime, a umožňuje spracovávať vzorky pripravené rôznymi metódami

Detailnejšie informácie nájdete stránke výrobcu

Teplota spaľovania

max. 1100 °C

Detekcia

mikrocoulometricky

Rozsah merania

0,1 – 1000 µg Cl absolútne;

Presnosť merania

lepšia ako 2% pri >5 µg Cl abs.

Detekčný limit

10 ng Cl abs.

Množstvo vzorky

max. 100 µl pre extrakty pri analýze EOX
max. 100 mg pre analýzu TX v tuhých vzorkách

Doba analýzy

8-10 minút

Požadovaný plyn

Kyslík, čistoty 4.5
pre stanovenie EOX, POX – argón 4.6

Voliteľné príslušenstvo

 • TOC modul
  Upgrade analyzátora multi X 2500 /multi EA 4000 s modulom TOC umožňuje stanovenie TOC vo vzorkách vody pomocou vysokoteplotného katalytického spaľovania - v súlade s medzinárodnými štandardnými metódami.
  • detekcia: NDIR detektor
  • teplota pece: do 950°C
  • množstvo vzorky: kvapalina: 1 - 500µl; pevné látky: 1 - 100mg
  • max. koncentrácia: 10 000 mg/l
  • detekčný limit: 200 ppb
  • doba analýzy 3-5 minút
  Príslušenstvo

  TOC modul

  Viac info
 • Podávač vzoriek - ABD
  ABD - automatický podávač lodičiek s chladenou zónou na zavádzanie vzoriek (multi X 2500) ABD je určený na automatické podávanie kvapalných vzoriek, ako sú extrakty EOX alebo tuhých vzoriek, ako je AOX alebo odvodené palivá, do horizontálnej pece analyzátora AOX.
 • Cl modul
  • Široký rozsah coulometra, široká linearita prevádzkového rozsahu
  • Dosiahnutie najlepších výsledkov optimalizovanými titračných celami, automatické rozpoznanie aktívnej cely
  • Uzatvorená titračná cela s integrovaným chladením a miešaním
  • Maximálna citlivosť - „vysoko citlivá“ cela pre EOX a TOX
  • Rýchle stanovenie pomocou dynamickej titrácie - „citlivá“ cela pre AOX, EOX a POX
  • Priama analýza obsahu vysokého chlóru - cela s „vysokou koncentráciou“ pre AOX a TOX
   

  Typ cely

  Aplikácie

  Detekčný limit

  Horný limit

  “high sensitive”

  EOX, TOX

  10 ng

  10 µg

  “sensitive”

  EOX, AOX, TOX, POX

  100 ng

  100 µg

  “high concentration”

  AOX, TOX

  1 µg

  1 mg

  Príslušenstvo

  Cl modul

  Viac info
 • Automatický dávkovač autoX 36 / 36d
  Automatické dávkovače autoX 36 pre malé série vzoriek AOX vo vertikálnom režime umožňujú dávkovanie až 36 vzoriek pripravených pomocou vsádkovej alebo kolónkovej metódy v rámci jednej postupnosti. Dávkovač AutoX 36d umožňuje priame dávkovanie aktívneho uhlia do spaľovacieho systému jeho vytláčaním z kolóniek.
 • Automatický dávkovač autoX 112
  Viacúčelový automatický dávkovač autoX 112 umožňuje extrémne vysokú priepustnosť vzorky vo vertikálnom a horizontálnom režime pre veľké série vzoriek  pripravených vsádkovou alebo kolónkovou metódou.Aktívne uhlie so vzorkou sa dávkuje do spaľovacieho systému spolu s kolónkou alebo priamo po jeho vytlačení.V horizontálnom režime je tiež možné dávkovať na lodičky aj vzorky pre stanovenie EOX. Voliteľná technológia senzoru plameňa zaručuje spaľovanie bez zvyškov a tvorby sadzí. Vhodné pre kvapaliny a EOX (112 vzoriek), TOC (60vzoriek), pevné látky a AOX (35 vzoriek) a AOX priame dávkovanie aktívneho uhlia bez kolónky (112 vzoriek)  
 • Autoinjektor AI
  Automatický injektor pre bezpečné dávkovanie kvapalných vzoriek do objemu vzorky 100 µl. Vybavený automatickým rozpoznaním dávkovaného objemu. Vrátane dávkovacej striekačky s objemom 100µl. Potrebný pre dávkovanie kvapalných vzoriek vo vertikálnom móde ak nie je pripojený automatický dávkovač. Rýchlosť nástreku je diaľkovo ovládaná pomocou softvéru multiWin.
  Príslušenstvo

  Autoinjektor AI

  Viac info
 • APUsim - príprava vzoriek kolónkovou metódou
  • automatizovaný systém pre súčasnú prípravu až 6 vzoriek pomocou kolónkovej metódy
  • možnosť použitia jednotlivých kanálov samostatne; možnosť osobitnej voľby rýchlosti adsorpcie, objemu vzorky a preplachu
  • vynikajúca manipulácia so vzorkami obsahujúcimi častice vďaka veľkým priemerom hadíc a absencii konvenčnej technológie ventilov
  • vhodné pre kolónky všetkých značiek do celkovej dĺžky 150 mm
 • APU 28 series - plnoautomatický systém na prípravu vzoriek kolónkovou metódou
  Systém je univerzálne použiteľný, nie iba na prípravu vzorky AOX, ale aj na obohatenie vzoriek na stanovenie nového, stále dôležitejšieho environmentálneho parametra AOF. Objemy vzorky a oplachovania sú voliteľné individuálne. Spracovanie vzoriek sa vykonáva automaticky a bez manuálneho zásahu. Simultánna príprava 28 vzoriek, resp. po dvoch súčasne
  • 28 APU - základný
  • Spracovanie jednotlivých vzoriek sa uskutočňuje bezprostredne za sebou, po adsorpcii sú prvé vzorky vo veľmi krátkom čase k dispozícii na analýzu AOX
  • APU 28 S - rýchly
  • optimálne riešenie pre vysoko výkonné aplikácie, súčasná príprava 2 vzoriek - až 112 vzoriek za deň
  • APU 28 SPE - univerzálny
  • ideálne pre vzorky s vysokým obsahom solí, príprava vzoriek AOX a SPE-AOX v jednom zariadení
  • APU 28 flexi - nová flexibilita
  • všetky prístroje APU 28 sa môžu používať s adsorpčnými kolónkami AOX aj iných výrobcov
  • flexibilný stojan a optimalizované držiaky kolóniek umožňujú spracovanie veľkostí kolóniek 40 mm x 9 mm a 47 mm x 6 mm
 • AFU 3 -príprava vzoriek vsádkovou metódou
  • poloautomatická príprava až 3 vzoriek (do 180 ml) súčasne pre vsádkovú metódu
  • účinná alternatíva klasickej membránovej filtrácie (nie sú potrebné drahé polykarbonátové membránové filtre)
  • filtrácia priamo do fritového kontajnera
  • dá sa ľahko  rozšíriť na prípravu vzoriek podľa kolónkovej metódy

Vypracujeme vám cenovú ponuku na mieru

Želáte si vypracovať cenovú ponuku na daný produkt? Kliknite na tlačidlo vyžiadať cenovú ponuku a vyplňte priložený online formulár s bližšou špecifikáciou.

V prípade, že potrebujete poradiť, alebo ste nenašli informáciu, ktorú ste hľadali, tak nás prosím kontaktujte

Požiadavka na vypracovanie cenovej ponuky

Požiadavka na ponuku