APU 28 series – plnoautomatický systém na prípravu vzoriek kolónkovou metódou

Výrobca:
Systém je univerzálne použiteľný, nie iba na prípravu vzorky AOX, ale aj na obohatenie vzoriek na stanovenie nového, stále dôležitejšieho environmentálneho parametra AOF. Objemy vzorky a oplachovania sú voliteľné individuálne. Spracovanie vzoriek sa vykonáva automaticky a bez manuálneho zásahu. Simultánna príprava 28 vzoriek, resp. po dvoch súčasne
  • 28 APU – základný
  • Spracovanie jednotlivých vzoriek sa uskutočňuje bezprostredne za sebou, po adsorpcii sú prvé vzorky vo veľmi krátkom čase k dispozícii na analýzu AOX
  • APU 28 S – rýchly
  • optimálne riešenie pre vysoko výkonné aplikácie, súčasná príprava 2 vzoriek – až 112 vzoriek za deň
  • APU 28 SPE – univerzálny
  • ideálne pre vzorky s vysokým obsahom solí, príprava vzoriek AOX a SPE-AOX v jednom zariadení
  • APU 28 flexi – nová flexibilita
  • všetky prístroje APU 28 sa môžu používať s adsorpčnými kolónkami AOX aj iných výrobcov
  • flexibilný stojan a optimalizované držiaky kolóniek umožňujú spracovanie veľkostí kolóniek 40 mm x 9 mm a 47 mm x 6 mm

Informácie o produkte

Vypracujeme vám cenovú ponuku na mieru

Želáte si vypracovať cenovú ponuku na daný produkt? Kliknite na tlačidlo vyžiadať cenovú ponuku a vyplňte priložený online formulár s bližšou špecifikáciou.

V prípade, že potrebujete poradiť, alebo ste nenašli informáciu, ktorú ste hľadali, tak nás prosím kontaktujte

Požiadavka na vypracovanie cenovej ponuky

Požiadavka na ponuku