UV/VIS SPECORD S600

Výrobca: Analytik Jena AG
UV/VIS Spektrofotometer s diódovým poľom SPECORD S 600 kombinuje presnosť a pohodlné zaobchádzanie potrebné v laboratóriách s rýchlosťou, spoľahlivosťou a vynikajúcim optickým výkonom. Tento simultánny vysokovýkonný spektrofotometer s diódovým poľom pracuje precízne a rýchlo. Polychromátorový systém navrhnutý tak, aby pracoval bez pohyblivých komponentov, je jadrom zariadenia SPECORD S 600. Vysoko presná optika pozostáva z mriežky korigovanej aberáciou, mechanickej štrbiny a detektora diódového poľa. Uzavretý v robustnom kremenno-keramickom telese, je trvalo nastavený, pevný a necitlivý na vonkajšie vplyvy. Táto konštrukcia zaisťuje veľmi presné a vysoko reprodukovateľné výsledky. Zároveň SPECORD S 600 poskytuje všetku flexibilitu potrebnú na vyriešenie väčšiny analytických problémov. Robustnosť, tepelná stabilita, ako aj vysoký výťažok svetla sú ďalšími výhodami tohto zariadenia.
 • Kvalitná optika Zeiss s desaťročnou zárukou
 

Informácie o produkte

  • Vysoko presný polychromátorový systém – trvalo nastaviteľný a pevný bez pohyblivých častí
  • Detektor DAD (1024 pixelov, rozlíšenie 0,8 pixelu)
  • Otvorený priestor pre vzorky, do ktorého je možné umiestniť všetko dostupné príslušenstvo zariadenia SPECORD S 600
  • Vynikajúce spektrálne vlastnosti, rýchle meranie kompletných spektier za menej ako 12 milisekúnd
  • Balík Life Sience na meranie malých objemov vzoriek, stanovenie DNA / RNA (ďalší modul)
  • Samonastaviteľná fotometrická linearita
  • Automatická korekcia rozptýleného svetla
  • Ľahko prístupné a vymeniteľné prednastavené a napäťovo stabilizované zdroje žiarenia – halogénová a deutériová lampa
  • Self Check System (SCS) pre kontrolu parametrov prístroja
  • Optika MCS (Multi Channel System) sa osvedčila na základe trvalej spoľahlivosti v laboratórnej analýze, ako aj v procesnej analýze.
  • Optické prvky Zeiss
  • Módy merania – absorbancia, transmitancia, reflektancia, energia
  • Automatické rozpoznanie príslušenstva (držiakov, meničov atď.)
  • Spĺňa všetky požiadavky Liekopisu (Pharmacopeia): optické rozlíšenie, presnosť nastavenia vlnovej dĺžky, fotometrická presnosť a reprodukovateľnosť)
 • Riadenie pomocou externého počítača v prostredí Windows® 7 a vyššom
 • Softvér WinASPECT pre riadenie prístroja a vyhodnocovanie výsledkov

Zabudované moduly softvéru

 • Fotometria – pre kvantitatívne analýzy alebo biochemické vyhodnotenia
 • Spektrum – na vyhodnotenie a spracovanie údajov o spektrách
 • Kinetika – na meranie a vyhodnocovanie časovo závislých analýz
 • Termometria – na meranie a vyhodnocovanie analýz závislých od teploty
 • Kolorimetria – na určenie hrúbky vrstvy, súradníc farieb a čísel farieb
 • Databázový SQL systém pre ukladanie metodík, nameraných dát
 • Editovateľné tlačové výstupy
 • Voliteľný softvér WinASPECT 21 CFR Part 11 Compliance module- modul pre správu používateľov,- “Audit trail” pre zaznamenávanie priebehu meraní a kontroly prístroja,elektronický podpis

Detailnejšie informácie nájdete stránke výrobcu

Výrobca

Analytik Jena AG

Vlnový rozsah

190 – 1100 nm

Fotometrický rozsah zobrazenia

– 9,0 do + 9,0 A

Fotometrický rozsah merania

-3,0 do + 3,0 A

Presnosť vlnovej dĺžky

± 0.5 nm

Opakovateľnosť vlnovej dĺžky

≤ 0.02 nm

Rozlíšenie toluén/hexán

> 1,6

Fotometrická presnosť

VIS: ±0.005 A
UV: ±0.01 A

Rozptýlené svetlo

198nm (KCl): ≤0.9 % T
220 nm (Nal): ≤0.05 % T
340 nm (NaNO2): ≤0.05 % T

Šum základnej línie

≤0.001 A pri 500 nm

Stabilita

0,002 A/hod

Rýchlosť skenovania

kompletné spektrum za 12 ms

Voliteľné príslušenstvo

 • Zariadenie na meranie reflektancie
  • zariadenie na meranie reflektancie s variabilne nastaviteľným uhlom  1° - 60°
  • skúmanie pevných plôch, systémov filmov  a ich rozhraní
  • stanovenie hrúbky vrstvy 0,1 až 100 um a index lomu pevnej vzorky
 • Zariadenie na meranie absolútnej odrazivosti
  • zariadenie na meranie absolútnej odrazivosti
  • skúmanie pevných plôch, systémov filmov  a ich rozhraní
  • pre materiály s hladkými povrchmi a konštantnou hrúbkou
  • uhol odrazu je 7 °
 • Termostatovaný 6 pozíciový menič kyviet
  • termostatovanie 6-tich  10 mm kyviet pomocou vodného kúpeľa alebo Peltierovho prvku
  • špeciálne navrhnuté na kvantitatívne stanovenie koncových bodov a kinetiku enzýmov.
 • Skenovací prípravok pre pevné vzorky
  • Skenovací systém pre pevné vzorky poskytuje lokálne rozlíšené spektrá pre veľké, pevné a priehľadné vzorky.
 • Optická sonda
  • Sonda s optickými vláknami umožňuje meranie vzoriek pomocou ponorných sond mimo fotometra. Online merania, napríklad v odpadovej vode na absorpciu UV, perzistentných organických zlúčenín alebo nebezpečných rozpúšťadiel, sa môžu vykonávať bez najmenšieho úsilia. Vláknové spojenie s prenosovými ponornými sondami a vláknovým adaptérom na vonkajšie merania mimo priestoru na vzorky konektorom SMA.
  Príslušenstvo

  Optická sonda

  Viac info
 • Menič pre kyvety s dráhou 10, 20 alebo 50 mm
  •  menič kyviet 6 pozíciový, netermostatovateľný
  • pre kyvety s dĺžkou dráhy 10, 20, 50 mm
 • Kazetový nasávací systém
  • Na analýzu kvapalných vzoriek pomocou prietočného systému bez nutnosti výmeny kyvety.
  • Systém je použiteľný na fotometrické stanovenie všetkých vzoriek. Mnoho vzoriek sa môže merať jedna za druhou pomocou odsávacej hadičky a prietokovej kyvety
  • Dvojitá kazeta pre simultánne čerpanie vzorky a referenčného roztoku
  • Použitím automatického dávkovača vzoriek môže byť tento proces automatizovaný tak, že je možné s malým úsilím merať rýchlo a pohodlne až 116 vzoriek.
 • Integračná guľa
  • Integračná guľa vyrobená zo spektralonu s priemerom 75 mm
  • meranie disperzných tuhých alebo kvapalných vzoriek pri priepustnosti alebo remisii
  • možné meranie práškov
 • Držiaky štandardných kyviet
  držiaky pre štandardné pravouhlé kyvety
  • netermostatované  pre kyvety s optickou dráhou 1 - 50 mm a 1-100 mm
  • termostatované pre kyvety s optickou dráhou 1 - 50 mm ( s miešaním, resp. bez miešania vzorky)
 • Držiaky pre skúmavky
  • netermostatovaný držiak pre kruhové kyvety a skúmavky s priemerom 11 - 16 mm
  • hlavne pre testovacie sety Merck, Macherey Nagel, HACH atď.
 • Držiaky pre cylindrické kyvety
  • netermostatovaný alebo termostatovaný  pre cylindrické kyvety
  • pre kyvety do dĺžky 100 mm
  • zvlášť vhodné pre analýzu plynov
 • Držiak pre pevné vzorky
  • pre fólie, platničkové  a podobné vzorky pre transmisné merania
 • Držiak pre mikroobjemové kyvety
  • nastaviteľný držiak pre semi-mikro, mikro a ultramikro kyvety
  • pre aplikácie s veľmi malými množstvami vzorky
 • AGB - automatický dávkovač
  • Automatický dávkovač vzoriek pre plnoautomatickú analýzu až 116 vzoriek.
  • voliteľné držiaky pre 49 vzoriek á 100ml, 64 vzoriek á 30 ml alebo 116 vzoriek á 12 ml
 • 8 pozíciový menič kyviet
  • 8 pozíciový menič kyviet alebo kombinácia dvoch 8 pozíciových meničov kyviet (s miešadlom alebo bez miešadla)
  • bez termostatovania, termostatitovanie alebo Peltierovým termostatom
  • pre kyvety s dĺžkou dráhy 1 cm
 • 15 pozíciový menič kyviet
  • 15 pozíciový menič kyviet, netermostatovateľný
  • pre kyvety s dĺžkou dráhy 1 cm

Vypracujeme vám cenovú ponuku na mieru

Želáte si vypracovať cenovú ponuku na daný produkt? Kliknite na tlačidlo vyžiadať cenovú ponuku a vyplňte priložený online formulár s bližšou špecifikáciou.

V prípade, že potrebujete poradiť, alebo ste nenašli informáciu, ktorú ste hľadali, tak nás prosím kontaktujte

Požiadavka na vypracovanie cenovej ponuky

Požiadavka na ponuku